Ryczałt – ewidencja przychodów

w Przejście do Ifirma.pl w trakcie roku Tagi: ewidencja przychodówPIT-28ryczałt

Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych to prosta forma opodatkowania działalności gospodarczej. Podatek płacony jest od przychodów.

 

Ewidencja przychodów

1.1. Co to jest Ewidencja Przychodów?

Ewidencja przychodów jest ewidencją, na podstawie której jest wyliczany zryczałtowany podatek dochodowy od przychodów ewidencjonowanych.
Zryczałtowany podatek dochodowy rozliczany jest oddzielnie za każdy okres na podstawie wartości przychodów uzyskanych w danym okresie. Przy wyliczeniu kwoty podatku uwzględniane są również składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne.
Przepisy nie wymagają prowadzenia ewidencji przychodów narastająco od początku roku w związku z tym nie wprowadzamy jej podsumowania za poprzednie miesiące.

1.2. Co wprowadzamy do serwisu ifirma.pl z dotychczasowej ewidencji przychodów?

W serwisie wpisujemy sumę sprzedaży w bieżącym roku zewidencjonowanej poza serwisem.

Kwota ta posłuży do ustalenia czy w danym roku podatnik przekroczył limit uprawniający do rozliczenia ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych.

1.3. Jak wprowadzamy informacje do serwisu?

Informacje dotyczące wartości sprzedaży ewidencjonowanej poza serwisem, w bieżącym roku, wprowadzamy przez zakładkę:
Pulpit → Konfiguracja → Deklaracje → PIT → Edytuj w części Podatek dochodowy i pole Wartość sprzedaży w bieżącym roku ewidencjonowanej poza serwisem.

Pierwsza deklaracja PIT-28 w serwisie

2.1. Co wprowadzamy do serwisu ifirma.pl?

 • Kwotę nierozliczonych składek na ubezpieczenie społeczne
 • Kwotę nierozliczonych składek na ubezpieczenie zdrowotne
 • Składki za okresy poprzedzające przejście do serwisu

2.2. Czym są nierozliczone składki na ubezpieczenie społeczne oraz zdrowotne?

Podatnik rozliczający się z podatku dochodowego ryczałtem ewidencjonowanym wyliczając kwotę podatku ma prawo uwzględnić kwotę zapłaconych składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne (tu nie całą kwotę, ale jej część). Podatnik, który nie ma wystarczającej kwoty przychodu nie rozliczy całej kwoty składek społecznych lub/i zdrowotnych. Nierozliczona kwota jest rozliczana w kolejnym okresie danego roku.

Użytkownik rozpoczynający korzystanie z serwisu w trakcie roku ustala kwoty nierozliczonych składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne na podstawie deklaracji PIT-28 za miesiąc/kwartał poprzedzający przejście do serwisu.

2.3. Jakie składki za okresy poprzedzające przejście do serwisu wprowadzić?

W przypadku podatników rozliczających się kwartalnie:

  a) kiedy pierwszym miesiącem korzystania z konta jest pierwszy miesiąc kwartału – składki ZUS zapłacone w pierwszy miesiącu przejścia do serwisu;
  b) kiedy pierwszym miesiącem korzystania z konta jest drugi lub trzeci miesiąc kwartału – składki ZUS zapłacone w miesiącu przejścia do serwisu a także składki zapłacone w danym kwartale w miesiącach poprzedzających przejście do serwisu.

Przykład
Podatnik rozlicza się ryczałem od przychodów ewidencjonowanych, kwartalnie. Płaci pełne składki ZUS (społeczną, zdrowotną i FP). Składki za dany miesiąc płaci w kolejnym. Do serwisu przechodzi:

  a) w kwietniu (pierwszy miesiąc II kwartału) – dodaje ręcznie składki za marzec zapłacone w kwietniu;
  b) w maju (drugi miesiąc kwartału) – dodaje ręcznie składki zapłacone w miesiącu przejścia do serwisu (składki za kwiecień zapłacone w maju) oraz składki zapłacone w pierwszym miesiącu danego kwartału (składki za marzec zapłacone w kwietniu). Dodając ręcznie składki jako datę opłacenia podaje dowolną datę z miesiąca maja.
  c) w czerwcu (trzeci miesiąc kwartału) – ręcznie dodaje składki zapłacone w miesiącu przejścia do serwisu (składki za maj zapłacone w czerwcu) oraz składki zapłacone w poprzednich miesiącach danego kwartału (składki za marzec zapłacone w kwietniu i składki za kwiecień zapłacone w maju). Dodając ręcznie składki jako datę opłacenia podaje dowolną datę z miesiąca czerwca.

W przypadku podatników rozliczających się miesięcznie
Użytkownik rozliczający PIT-28 miesięcznie dodaje do serwisu składki za okresy poprzedzające przejście do serwisu zapłacone w miesiącu przejścia do serwisu.

Przykład
Podatnik rozlicza się ryczałem od przychodów ewidencjonowanych, miesięcznie. Płaci pełne składki ZUS (społeczną, zdrowotną i FP). Składki za dany miesiąc płaci w kolejnym. Do serwisu przechodzi w kwietniu.
W kwietniu do serwisu dodaje składki za miesiąc marzec, zapłacone w kwietniu.

2.4. Jak wprowadzamy powyższe informacje do serwisu?


Kwoty nierozliczonych składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne.

Zakładka Deklaracje → Wygeneruj: PIT-28 lub zakładka Pulpit → Konfiguracja → PIT-28 i na dole przycisk edytuj.
Wprowadzamy wartości do pól Kwota nierozliczonych składek na ubezpieczenie społeczne oraz Kwota nierozliczonych składek na ubezpieczenie zdrowotne.

 

 

Powyższe dane można wprowadzić również podczas pierwszego generowania deklaracji PIT-28 w zakładce DeklaracjeDeklaracjePIT-28.

 

 

Wpisując kwotę składek zdrowotnych wpisujemy kwotę z prawem do odliczenia a nie kwotę zapłaconą.


Składki za okresy poprzedzające przejście do serwisu.

Składki należy wprowadzić zgodnie z instrukcją Składki ZUS.

Uwaga!
Użytkownicy, którzy:

 • ponieśli wydatki (o terminie płatności późniejszym niż 31.12.2019) w miesiącach poprzedzających korzystanie z serwisu, których przeterminowanie (90 dni od terminu płatności) przypada na okres księgowania w serwisie,
 • dokonali zapłaty za wydatek, który uległ przeterminowaniu a następnie został opłacony w okresie księgowania w serwisie,
  przed generowaniem deklaracji PIT-5/PIT-5L powinni zapoznać się z instrukcją PIT-28 – zatory płatnicze.

 

Autor: Katarzyna Kisiel – ifirma.pl

Czy ten artykuł był pomocny?

Powiązane artykuły