Opodatkowanie ryczałtem najmu prywatnego – zmiany od 1 stycznia 2019

w Ryczałt Tagi: PITpodatek dochodowyryczałt ewidencjonowanyzmiany 2019

Od 1 stycznia 2019 roku zmianie uległy przepisy określające sposób informowania o wyborze ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych jako formy opodatkowania przychodów z najmu prywatnego. Obecnie podatnik musi przekazać taką informację do urzędu skarbowego do 20 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym osiągnie pierwszy przychód z tego tytułu.

Nowe zasady informowania o wyborze ryczałtu ewidencjonowanego do przychodów z najmu

Zmiana w zakresie informowania o wyborze ryczałtu ewidencjonowanego jako formy opodatkowania przychodów z najmu prywatnego oznacza, że podatnicy, którzy chcieliby skorzystać z takiej opcji nie musieli informować urzędu skarbowego o tym fakcie za pomocą specjalnego oświadczenia do 21 stycznia 2019 roku (według starych terminów). Wystarczającym będzie wpłacenie pierwszej zaliczki od tego typu przychodów na ryczałt od przychodów ewidencjonowanych (a jeżeli pierwszy taki przychód podatnik osiągnął w grudniu roku podatkowego, wystarczające będzie złożenie zeznania PIT-28 do 31 stycznia 2020 roku).

Ryczałt ewidencjonowany od przychodów z najmu prywatnego – przepisy przejściowe

W tym miejscu warto zaznaczyć także, że zgodnie z przepisami przejściowymi, nowe zasady składania zawiadomień o wyborze opodatkowania przychodów z najmu prywatnego ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych po raz pierwszy zastosują podatnicy, którzy zdecydowali się na tę formę opodatkowania po 1 stycznia 2019 roku. Podatnicy, którzy korzystali z tej możliwości w 2018 roku i chcą nadal płacić zryczałtowany podatek, nie muszą składać żadnego oświadczenia. Zawiadomienie o wyborze ryczałtu ewidencjonowanego złożone przed 1 stycznia 2019 zachowuje swoją ważność także w kolejnych latach podatkowych.

Podpisywanie oświadczeń przez małżonków

Inna zmiana w tym zakresie dotyczy oświadczeń składanych przez małżonków, między którymi istnieje wspólność majątkowa, o opodatkowaniu ryczałtem przychodów z najmu prywatnego w całości przez jednego z nich. Do tej pory wymagane były podpisy obu osób, od 1 stycznia 2019 wystarczy natomiast podpis jednego z małżonków.

Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych przy najmie prywatnym – limit

W 2019 roku nie zmienił się limit przychodów określający właściwą stawkę ryczałtu dla przychodów z najmu prywatnego. Nadal do kwoty 100 000 zł przychodów w danym roku, są one opodatkowane stawką 8,5%, a od nadwyżki ponad ten limit stosuje się stawkę 12,5%.

 

Poznaj formy opodatkowania dochodów/przychodów z najmu!

 

Autor: Ewa Kozak – ifirma.pl

Czy ten artykuł był pomocny?

Powiązane artykuły