Ulepszenie środka trwałego, czy remont – jak to określić?

w Środki trwałe

W oparciu o poniższe definicje podatnik może samodzielnie określić, czy ma do czynienia z remontem czy modernizacją obiektu:

Remont to wszystkie poniesione nakłady, których celem jest przywrócenie stanu pierwotnego środka trwałego oraz utrzymanie jego bieżącej użyteczności technicznej. Remontem jest naprawa oraz wymiana zużytych elementów.

Ulepszenie środka trwałego polega na przebudowie, rozbudowie, modernizacji lub rekonstrukcji środka trwałego. Środki trwałe uważa się za ulepszone, gdy suma wydatków poniesionych na ich przebudowę, rozbudowę, rekonstrukcję, adaptację lub modernizację w danym roku podatkowym przekracza 10.000 zł i wydatki te powodują wzrost wartości użytkowej w stosunku do wartości z dnia przyjęcia środków trwałych do używania, mierzonej w szczególności okresem używania, zdolnością wytwórczą, jakością produktów uzyskiwanych za pomocą ulepszonych środków trwałych i kosztami ich eksploatacji.

Czy ten artykuł był pomocny?

Powiązane artykuły