Zmiany w rozliczeniu ulepszeń środków trwałych od 2019

|
ID: 778305087
|
Kategorie: Środki trwałe
|
Nie musisz czytać pomocy

Z początkiem 2018 roku zmienił się limit wartości środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych umożliwiający jednorazowe zaliczenie wydatków na nabycie tych środków lub wartości do kosztów uzyskania przychodów z dotychczasowego limitu 3 500 zł do 10 000 zł (u płatnika VAT jest to wartość netto, dla firmy zwolnionej z VAT brutto).

Ulepszenie

Ulepszenie środka trwałego polega na dokonywaniu nakładów, które powodują wzrost jego wartości użytkowej.
W praktyce przyjmuje się, że za ulepszenie należy uznać prace o charakterze:

  • przebudowy – to zmiana istniejącego stanu środków trwałych na inny,
  • rozbudowy – to powiększenie (rozszerzenie) składników majątkowych,
  • rekonstrukcji – to odtworzenie zużytych całkowicie lub częściowo składników majątkowych,
  • adaptacji – to przystosowanie składnika majątkowego do wykorzystania go w innym celu niż wskazywało jego pierwotne przeznaczenie, albo nadanie temu składnikowi nowych cech użytkowych,
  • modernizacji – to unowocześnienie środków trwałych.

Pojęcie ulepszenia szerzej zostało omówione tutaj.

Przepisy przejściowe

Wprowadzone zmiany spowodowały jednak problem w rozliczeniu ulepszeń w środkach trwałych, gdy z początkiem 2018 roku weszła w życie nowelizacja ustaw o podatku dochodowym. Dotychczasowy przepis przejściowy prowadził do tego, że ulepszenie środka trwałego przyjętego do używania przed 1 stycznia 2018 r. było rozpatrywane według uprzednio obowiązującego, niższego limitu.

Dla środków trwałych wprowadzonych do ewidencji przed 2018, bezpośrednio w koszty zaliczone mogą zostać tylko ulepszenia do kwoty 3 500 zł.
Jeżeli przyjęcie do ewidencji środków trwałych nastąpiło w 2018, jednorazowe zaliczenie ulepszenia do kosztów obejmuje wydatki do kwoty już po zmianie, czyli 10 000 zł.

Przykład:
Przedsiębiorca ponosząc w 2018 r. wydatek w kwocie 8.000 zł na modernizację maszyny przyjętej do rejestru środków trwałych przed 1 stycznia 2018 r., musiał zastosować uregulowania obowiązujące w 2017 r. i o wartość poniesionych na ten cel nakładów zwiększyć jego wartość początkową.
Z kolei gdy takich samych nakładów dokonał na środek trwały przyjęty do używania w 2018 r., obowiązywał go nowy limit ulepszenia, co oznaczało, że ich wartością obciążał bezpośrednio koszty podatkowe.

Zmiany od 2019

Od 2019 następuje zmiana powyższych regulacji.
Dzięki tej modyfikacji ujednolicone zostały zasady podatkowego traktowania ulepszeń składników majątku trwałego niezależnie od daty przyjęcia ich do używania – istotny jest tu wyłącznie moment dokonania samego ulepszenia.
W efekcie przedsiębiorcy, którzy po 31 grudnia 2017 r. dokonali lub dokonają nakładów o wartości nieprzekraczającej 10.000 zł na ulepszenie środka trwałego, wydatki na takie ulepszenie mają prawo zaliczać bezpośrednio do kosztów uzyskania przychodu.

Firmy, które w trakcie 2018 r. stosowały obowiązujące w tym czasie uregulowania, będą mogły skorzystać z nowych rozwiązań także za ten rok poprzez dokonanie odpowiednich korekt. Takie stanowisko potwierdziła Krajowa Informacja Skarbowa.

Po wejściu przepisu w życie, możliwe będzie stosowanie wyższego limitu ulepszeń środków trwałych, czyli 10 000 zł, również dla przyjętych przed 2018.
W uzasadnieniu do projektu wskazano, że celem zmiany jest możliwość stosowania w
takiej sytuacji korzystniejszego dla podatników, wyższego limitu.

Korzyści dla przedsiębiorców

Wprowadzona nowelizacja jest niewątpliwie bardzo korzystna.
Pozwala na jednorazowe rozliczenie większej kwoty w kosztach uzyskania przychodów. Jest także znacznym uproszczeniem w prowadzonych ewidencjach księgowych.
Dzięki ujednoliceniu limitu kwoty ulepszenia bez względu na rok przyjęcia środka trwałego do używania nie będzie konieczności zmiany wartości początkowej.
Ułatwia to również amortyzację tych składników majątku, które są amortyzowane przez długi okres, np.10 lat. Dzięki temu, w przypadku poniesienia wydatku na ulepszenie nie będzie konieczności sprawdzania, w którym dokładnie roku dany środek trwały został przyjęty do używania.
 

Autor: Magda Stawarz – ifirma.pl

Jeśli informacji jakich szukasz nie znalazłeś w naszej bazie wiedzy - zadzwoń do nas 71 769 55 15 lub porozmawiaj z konsultantem na czacie . Możesz też napisać maila na bok@ifirma.pl. BOK jest czynne od poniedziałku do piątku w godz. 9:00 – 20:00.
Nie tylko kawa jest 2w1

Mobilnie. Wszędzie

Z ifirma.pl masz księgowość w swoim telefonie. Wysyłaj dokumenty, sprawdzaj salda i terminy online, gdziekolwiek jesteś. Aplikację znajdziesz na najpopularniejszych platformach.

Mobilnie

Ułatwienia dla e‑commerce

Wygodne integracje
Wygodne integracje

Program do faktur IFIRMA w prosty sposób zintegrujesz z Allegro i popularnymi platformami e‑commerce jak Shoper, WooCommerce czy PrestaShop.

Sprawdź wszystkie integracje →

Wygodne integracje
Płatności w jednym miejscu

ifirma.pl łączy się z urządzeniami fiskalnymi, pozwala na eksport przelewów do banku i zatwierdzanie ich jednym kodem, co znacznie usprawnia codzienną pracę i samodzielne księgowanie.

Wygodne integracje
Łatwe generowanie faktur

Dzięki integracji z bazą GUS ułatwiamy też wystawianie faktur – wystarczy, że wpiszesz NIP kontrahenta, a reszta danych uzupełni się automatycznie.

allegro integracja ecommerce
woocommerce integracja ecommerce
shoper integracja ecommerce
prestashop integracja ecommerce
shoplo integracja ecommerce
magento integracja ecommerce