Amortyzacja środków trwałych w okresie zawieszenia działalności

 

Zgodnie z art. 22c pkt 5 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych „5) składniki majątku, które nie są używane na skutek zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej na podstawie przepisów dotyczących zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej albo zaprzestania działalności, w której te składniki były używane; w tym przypadku składniki te nie podlegają amortyzacji od miesiąca następującego po miesiącu, w którym zawieszono albo zaprzestano tej działalności“.

I dalej – „na podstawie przepisów dotyczących zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej albo zaprzestania działalności, w której te składniki były używane; w tym przypadku składniki te nie podlegają amortyzacji od miesiąca następującego po miesiącu, w którym zawieszono albo zaprzestano tej działalności”.

Zawieszenie działalności powoduje, że okres amortyzacji środka trwałego wydłuża się. Nie ulega natomiast zmianie suma odpisów amortyzacyjnych zaliczanych do kosztów.

Przedsiębiorca zawieszający działalność dokonuje ostatniego odpisu amortyzacyjnego w miesiącu, w którym ją zawiesił. Następnie kontynuuje naliczanie odpisów amortyzacyjnych od miesiąca, w którym wznowił działalność.

W ifirma.pl, w pierwszym pełnym miesiącu zawieszenia działalności, w zakładce MajątekRejestr środków trwałych wybieramy nazwę środka trwałego i następnie Edytuj.

1. Użytkownicy rozliczający się w oparciu o podatkową księgę przychodów i rozchodów

1. Użytkownicy rozliczający się w oparciu o podatkową księgę przychodów i rozchodów

W części dotyczącej amortyzacji należy odznaczyć opcje:

  • Czy amortyzować w bieżącym miesiącu?
  • Czy wliczać w koszty w bieżącym miesiącu?


Odznacz checkboxy

Opcje ponownie zaznaczamy w miesiącu, w którym nastąpiło wznowienie działalności.


Zaznacz ponownie

Powyższe czynności należy wykonać przy każdym środku trwałym, który jest w trakcie amortyzacji, a nie będzie używany w okresie zawieszenia.

2. Użytkownicy rozliczający się ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych

Zasady prowadzenia ewidencji środków trwałych w tym wypadku reguluje Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 27.12.2002 r., w sprawie prowadzenia ewidencji przychodów i wykazu środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych. Rozporządzenie to, w § 14 ust. 2 odwołuje się do ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych wskazując na treść art. 22a – 22o, a tym samym na treść wskazanego wyżej art. 22c pkt 5.

W związku z powyższym, Użytkownicy rozliczający się ryczałtem ewidencjonowanym zaprzestają dokonywania odpisów amortyzacyjnych w okresie zawieszenia działalności.
W ifirma.pl, w pierwszym pełnym miesiącu zawieszenia działalności, w zakładce Majątek ➡ Rejestr środków trwałych należy wybrać nazwę środka trwałego, a następnie przejść do edycji.
W części dotyczącej amortyzacji należy odznaczyć opcję Czy amortyzować w bieżącym miesiącu?


 

Powyższą opcję ponownie zaznaczamy, w miesiącu wznowienia działalności.

Powyższe czynności należy wykonać przy każdym środku trwałym, który jest w trakcie amortyzacji, a nie będzie używany w okresie zawieszenia.


Czy ten artykuł był pomocny?

Powiązane artykuły