w Ewidencje

Zgodnie z art. 22c pkt 5 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych „amortyzacji nie podlegają składniki majątku, które nie są używane na skutek zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej”.
I dalej – „na podstawie przepisów o swobodzie działalności gospodarczej albo zaprzestania działalności, w której te składniki były używane; w tym przypadku składniki te nie podlegają amortyzacji od miesiąca następującego po miesiącu, w którym zawieszono albo zaprzestano tę działalność”.

Zawieszenie działalności powoduje, że okres amortyzacji środka trwałego wydłuża się.

Nie ulega natomiast zmianie suma odpisów amortyzacyjnych zaliczanych do kosztów.

Przedsiębiorca zawieszający działalność dokonuje ostatniego odpisu amortyzacyjnego w miesiącu, w którym ją zawiesił. Następnie kontynuuje naliczanie odpisów amortyzacyjnych od miesiąca, w którym wznowił działalność.

W ifirma.pl, w pierwszym pełnym miesiącu zawieszenia działalności, w zakładce „majątek” → „rejestr środków trwałych” wybieramy nazwę środka trwałego i następnie „edytuj”.

W części dotyczącej amortyzacji należy odznaczyć checkboxy:

  • “Czy amortyzować w bieżącym miesiącu?”
  • “Czy wliczać w koszty w bieżącym miesiącu?”

i zatwierdzić edycję.

Opcje ponownie należy zaznaczyć w miesiącu, w którym nastąpiło wznowienie działalności.

 

Powyższe czynności należy wykonać przy każdym środku trwałym, który jest w trakcie amortyzacji, a nie będzie używany w okresie zawieszenia.

Możliwość komentowania jest wyłączona.