Amortyzacja środków trwałych w okresie zawieszenia działalności

Zgodnie z art. 22c pkt 5 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych „5) składniki majątku, które nie są używane na skutek zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej na podstawie przepisów dotyczących zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej albo zaprzestania działalności, w której te składniki były używane; w tym przypadku składniki te nie podlegają amortyzacji od miesiąca następującego po miesiącu, w którym zawieszono albo zaprzestano tej działalności“.

I dalej – „na podstawie przepisów dotyczących zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej albo zaprzestania działalności, w której te składniki były używane; w tym przypadku składniki te nie podlegają amortyzacji od miesiąca następującego po miesiącu, w którym zawieszono albo zaprzestano tej działalności”.

Zawieszenie działalności powoduje, że okres amortyzacji środka trwałego wydłuża się. Nie ulega natomiast zmianie suma odpisów amortyzacyjnych zaliczanych do kosztów.

Przedsiębiorca zawieszający działalność dokonuje ostatniego odpisu amortyzacyjnego w miesiącu, w którym ją zawiesił. Następnie kontynuuje naliczanie odpisów amortyzacyjnych od miesiąca, w którym wznowił działalność.

W ifirma.pl, w pierwszym pełnym miesiącu zawieszenia działalności, w zakładce MajątekRejestr środków trwałych wybieramy nazwę środka trwałego i następnie Edytuj.

W części dotyczącej amortyzacji należy odznaczyć opcje:

  • Czy amortyzować w bieżącym miesiącu?
  • Czy wliczać w koszty w bieżącym miesiącu?


Odznacz checkboxy

Opcje ponownie zaznaczamy w miesiącu, w którym nastąpiło wznowienie działalności.


Zaznacz ponownie

Powyższe czynności należy wykonać przy każdym środku trwałym, który jest w trakcie amortyzacji, a nie będzie używany w okresie zawieszenia.


Czy ten artykuł był pomocny?

Powiązane artykuły

ifirma.pl program do księgowania - tablet biuro@2x
Dzielimy się wiedzą nie tylko na bloguifirma.pl program do księgowania - tablet biuro@2x

Ponad 30 porad księgowych

POBIERZ E-BOOKI