Zbycie nieruchomości – zmiany od 2019

w Podatek PITŚrodki trwałe Tagi: PITspadekzbycie nieruchomościzmiany 2019

Od stycznia 2019 roku zmianie uległy zasady opodatkowania dochodów ze zbycia nieruchomości. Pozytywne zmiany odczują m.in. spadkobiercy, którzy zdecydują się na sprzedaż nieruchomości otrzymanej w spadku. Nowości pojawiły się także w zakresie terminu na realizację tzw. własnych celów mieszkaniowych.

Zbycie nieruchomości – kiedy nie trzeba płacić PIT?

Ogólna zasada związana ze zbyciem nieruchomości wskazuje, że transakcja taka jest zwolniona z podatku dochodowego od osób fizycznych, jeśli nastąpi po 5 latach od nabycia (licząc od końca roku, w którym to nabycie nastąpiło). Mówi o tym art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o PIT.
 

Art. 10 ustawy o PIT:

1. Źródłami przychodów są:

  8) odpłatne zbycie, z zastrzeżeniem ust. 2:
  a) nieruchomości lub ich części oraz udziału w nieruchomości,
  b) spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub użytkowego oraz prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej,
  c) prawa wieczystego użytkowania gruntów,
  d) innych rzeczy,

  – jeżeli odpłatne zbycie nie następuje w wykonaniu działalności gospodarczej i zostało dokonane w przypadku odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych określonych w lit. a-c – przed upływem pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie, a innych rzeczy – przed upływem pół roku, licząc od końca miesiąca, w którym nastąpiło nabycie; w przypadku zamiany okresy te odnoszą się do każdej z osób dokonującej zamiany (…)

 

Zbycie nieruchomości – zwolnienie z PIT przy realizacji własnych celów mieszkaniowych

Ze zwolnienia z PIT przy zbyciu nieruchomości można skorzystać również przed upływem wspomnianych 5 lat. Warunkiem jest przeznaczenie pozyskanych w ten sposób środków na realizację własnych celów mieszkaniowych. Obecnie podatnicy mają na to trzy lata (do końca 2018 roku były to dwa lata). Co ważne, od 2019 roku w tym czasie konieczne jest jednak ostateczne podpisanie umowy na zakup nowego mieszkania, przenoszącej prawo własności do nieruchomości (umowa przedwstępna lub deweloperska nie będzie więc wystarczająca).

Zbycie nieruchomości – korzystne zmiany dla spadkobierców

Ze zwolnienia z PIT mogą także skorzystać spadkobiercy, którzy odziedziczyli nieruchomość i zamierzają ją sprzedać. Do końca 2018 roku pięcioletni okres posiadania nieruchomości był liczony od dnia nabycia spadku. Od stycznia br. termin ten liczy się od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie nieruchomości przez spadkodawcę. W związku z powyższym spadkobierca może obecnie szybciej sprzedać mieszkanie bez konieczności odprowadzania podatku dochodowego.

 

Co jeszcze zmieniło się w 2019 roku? Sprawdź już teraz! 


Autor: Ewa Kozak – ifirma.pl

Czy ten artykuł był pomocny?

Powiązane artykuły