Remanent w działalności usługowej

Prowadząc usługową działalność gospodarczą z założenia nie posiadamy materiałów czy towarów handlowych. Mimo to nawet w takiej sytuacji powinniśmy pamiętać o sporządzeniu remanentu (spisu z natury) na początek i koniec roku podatkowego. Sprawdźmy, jak to zrobić.

Remanent – spis z natury

Zgodnie z przepisami, podatnicy rozliczający się na podstawie księgi przychodów i rozchodów są zobowiązani do sporządzenia remanentu:

 • na dzień rozpoczęcia działalności gospodarczej,
 • na koniec roku podatkowego (będącego jednocześnie remanentem początkowym na kolejny rok),
 • na zakończenie działalności gospodarczej,
 • na wezwanie urzędu,
 • w razie utraty prawa do rozliczenia ryczałtem ewidencjonowanym,
 • w spółce – przy zmianie wspólnika lub zmianie proporcji udziałów.

W spisie z natury ujmujemy wyłącznie wartość materiałów podstawowych i towarów handlowych, czyli zasadniczo tego, czym handlujemy lub z czego wytwarzamy produkty na sprzedaż. Zatem taki remanent nie będzie uwzględniał wartości naszego wyposażenia czy środków trwałych.

Uwaga! W przypadku zakończenia działalności gospodarczej spis z natury materiałów podstawowych i towarów handlowych to tylko jeden z wymaganych remanentów likwidacyjnych.

Remanent w działalności usługowej

Prowadząc działalność usługową również jesteśmy zobowiązani do przeprowadzenia spisu z natury. W związku z faktem, że stan towarów i materiałów w naszej firmie jest zerowy, zerowy będzie także remanent.

Na dokumencie spisu z natury w firmie usługowej powinny znaleźć się:

 • imię i nazwisko przedsiębiorcy,
 • nazwa firmy,
 • data sporządzenia,
 • pozycja określającą wartość remanentu,
 • podpisy przedsiębiorcy i (opcjonalnie) pracowników.

W serwisie Ifirma.pl można dodać remanent zerowy w zakładce Majątek ➡ Remanenty ➡ + Dodaj remanent zerowy:


 

Pozycje Materiał – Towar, Ilość, Jednostka i Cena jednostkowa zostaną uzupełnione automatycznie.

Przedsiębiorca podpisuje taki dokument i – jeśli zatrudnia pracowników – może przedstawić im go do podpisu jako komisji.

Następnie należy zatwierdzić dokument.

Uzupełniony i podpisany zerowy remanent umieszczamy odpowiednio na początku i końcu dokumentacji za dany rok podatkowy.

 

 

Spis z natury to tylko jeden z obowiązków na zakończenie roku podatkowego. Pamiętaj o wszystkim!

Czy ten artykuł był pomocny?

Powiązane artykuły