Jak usunąć różnice kursowe

w Ewidencje

Różnice kursowe są dostępne w zakładce:

    Wydatki > Lista wydatków w tabeli „Dowody wewnętrzne i księgowe”.

Aby je usunąć, należy ustawić jako miesiąc księgowy miesiąc zgodny z datą dodania różnicy, kliknąć na jej numer i wybrać opcję „Usuń”.

Różnice dodane ręcznie jako przychody można usunąć w zakładce:

    Faktury ➡ Inne przychody, gdzie należy ustawić jako miesiąc księgowy miesiąc zgodny z datą dodania różnicy, kliknąć na jej numer i wybrać opcję Usuń.

Różnice można usunąć także bezpośrednio w KPiR, gdzie – przy ustawionym właściwym miesiącu księgowym, należy kliknąć na numer różnicy i wybrać opcję Usuń.

Uwaga! Jeśli do danej transakcji dodano więcej niż jedną zapłatę, należy je usuwać kolejno od najpóźniejszej – w innym przypadku wcześniejsze różnice kursowe nie będą możliwe do usunięcia.

Właściwe kursy walut

Zgodnie z przepisami, do przeliczania walut obcych na PLN stosuje się kurs walut:

  • faktycznie zastosowany – np. w przypadku zakupu lub sprzedaży środków w walucie obcej od banku lub kantoru, wpływu lub wypływu środków na konto walutowe
  • średni kurs Narodowego Banku Polskiego z ostatniego dnia roboczego, poprzedzającego dzień powstania zdarzenia – w sytuacji, gdy nie jest możliwe ustalenie kursu rzeczywiście zastosowanego, czyli w przypadku otrzymania faktury zakupu, dokonania zapłaty z konta walutowego, otrzymania zapłaty na konto walutowe
  • średni kurs Narodowego Banku Polskiego z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień sprzedaży – w przypadku wystawienia faktury sprzedaży w walucie obcej

Czy ten artykuł był pomocny?

Powiązane artykuły