Księgowanie różnic kursowych od środków własnych

w Ewidencje

Kiedy przedsiębiorcy dokonują wielu rozliczeń w walucie obcej, niejednokrotnie decydują się na posiadanie walutowego konta lub konkretnej waluty w gotówce. Rozwiązanie to jest często wygodne, natomiast dysponując walutami obcymi należy pamiętać, że obok różnic kursowych od transakcji po stronie przedsiębiorcy mogą powstać także różnice od środków własnych.

Różnice kursowe od środków własnych powstają w wyniku stosowania różnych kursów walut pomiędzy dniem wpływu środków w walucie a dniem ich wypływu. Zasadniczo przez wpływ rozumie się rzeczywiste ich otrzymanie – zapłatę od kontrahenta, zakup waluty z banku albo kantoru. Analogicznie wypływem będzie rozdysponowanie posiadanej waluty – np. zapłata za zobowiązanie – albo jej sprzedaż na rzecz banku czy kantoru.

Księgowanie różnic kursowych dodatnich

Dodatnie różnice kursowe od środków własnych powstaną w sytuacji, kiedy wartość nabycia waluty po przeliczeniu na PLN jest wyższa, niż wartość zbycia w PLN.

Takie różnice wprowadzamy poprzez zakładkę Faktury ➡ Inne przychody ➡ Przychód uniwersalny nieVAT, gdzie jako Wpis do KPiR należy wybrać opcję Pozostałe przychody.

Księgowanie różnic kursowych ujemnych

Ujemne różnice kursowe od środków własnych powstaną w sytuacji, kiedy wartość nabycia waluty po przeliczeniu na PLN jest niższa, niż wartość zbycia w PLN.

Takie różnice kursowe wprowadzamy przez zakładkę Wydatki ➡ Dodaj wydatek ➡ Dowód księgowy, gdzie jako Wpis do KPiR należy wybrać Pozostałe wydatki.

Zasady wyliczania różnic kursowych wraz z przykładami zostały podane w artykule: Różnice kursowe – jak rozliczyć?

Czy ten artykuł był pomocny?

Powiązane artykuły