ARCHIWUM: Proporcjonalny ZUS – dla kogo?

w ArchiwumRozliczenia ZUS Tagi: emeryturapracownicze plany kapitałowezmiany 2019

Proporcjonalny ZUS to nowy system wyliczania składek na ubezpieczenie społeczne dla najmniejszych działalności gospodarczych. Zakłada, że wysokość miesięcznej opłaty z tego tytułu będzie zależała od wysokości osiągniętych przez przedsiębiorcę miesięcznych przychodów. Kto będzie może skorzystać z proporcjonalnego ZUS?

Proporcjonalny ZUS – tylko przy określonych przychodach

Z proporcjonalnego ZUS mogą skorzystać przedsiębiorcy, którzy w poprzednim roku kalendarzowym z tytułu prowadzonej jednoosobowej działalności osiągnęli przychód roczny nieprzekraczający trzydziestokrotności kwoty minimalnego wynagrodzenia obowiązującego w grudniu poprzedniego roku. Oznacza to, że nowy „mały ZUS” w 2019 roku będzie dostępny dla firm, których roczny przychód za 2018 rok będzie niższy niż 63 000 zł (2 100 zł x 30).

Dodatkowe ograniczenia w możliwości skorzystania z proporcjonalnego ZUS

Warto przy tym zaznaczyć, że nieprzekroczenie limitu przychodów to tylko jeden z warunków. Zgodnie z art. 1 pkt 3 ustawy z dnia 20 lipca 2018 roku o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych, która wprowadza proporcjonalny ZUS od stycznia 2019 roku, z możliwości takiej – nawet przy nieprzekroczonym limicie – nie będą mogli skorzystać:

  • przedsiębiorcy, którzy w poprzednim roku podatkowym byli na karcie podatkowej oraz jednocześnie korzystali z podmiotowego zwolnienia z VAT,
  • przedsiębiorcy, którzy spełniają warunki umożliwiające im korzystanie z dotychczasowego „małego ZUS-u”, tj, ZUS-u preferencyjnego,
  • osoby, które w poprzednim roku podatkowym prowadziły działalność gospodarczą przez mniej niż 60 dni kalendarzowych,
  • przedsiębiorcy, którzy w poprzednim roku kalendarzowym prowadzili działalność określoną w art. 8 ust. 6 pkt 2-5 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych (chodzi tu o twórców i artystów, niektóre osoby wykonujące wolny zawód pod określonymi warunkami, wspólnika jednoosobowej spółki z o.o. oraz wspólników spółki jawnej, komandytowej lub partnerskiej, osoby prowadzące szkołę lub przedszkole),
  • przedsiębiorcy, którzy wykonują pozarolniczą działalność gospodarczą na rzecz byłego pracodawcy, na rzecz którego przed dniem rozpoczęcia działalności w bieżącym lub w poprzednim roku kalendarzowym wykonywały w ramach stosunku pracy czynności wchodzące w zakres wykonywanej działalności.

Co więcej, proporcjonalny ZUS nie może być stosowany przez osoby prowadzące działalność w formie spółek osobowych (czyli wspólników spółki jawnej, komandytowej, partnerskiej lub jednoosobowej spółki z o.o., przy czym wyjątek stanowią tu wspólnicy spółki cywilnej, dla których ta forma rozliczeń z ZUS jest dostępna).

Mały ZUS

W styczniu 2020 r. zmieniła się nazwa z ZUS Zależnego od przychodu na Mały ZUS.

Z Małego ZUS mogli skorzystać przedsiębiorcy, którzy w poprzednim roku kalendarzowym z tytułu prowadzonej jednoosobowej działalności osiągnęli przychód roczny nieprzekraczający trzydziestokrotności kwoty minimalnego wynagrodzenia obowiązującego w grudniu poprzedniego roku. Oznacza to, że Mały ZUS był dostępny dla firm, których roczny przychód za 2019 rok był niższy niż 67.500 zł (2 250 zł x 30).

Mały ZUS Plus

Od lutego Mały ZUS zwany również ZUS zależny od przychodu został zastąpiony Małym ZUS Plus.
A to na czym polega Mały ZUS Plus opisane jest tutaj.Jakie plusy i minusy ma preferencyjny ZUS? Sprawdź!


Autor: Ewa Kozak – ifirma.pl

Czy ten artykuł był pomocny?

Powiązane artykuły