Opłacanie składek online – PKO BP

w Rozliczenia ZUS

Instrukcja opłacania składek ZUS oraz przelewów podatkowych dla klientów PKO BP.

Przelew do ZUS w PKO BP

 1. Zaloguj się na konto w PKO BP,
 2. wybierz menu „Transakcje” > przelewy > do ZUS,


Przelewy do ZUS

 1. uzupełnij dane do przelewu – z tego miejsca możesz dokonać 4 przelewów naraz (na ubezpieczenie społeczne, zdrowotne, Fundusz Pracy i Fundusz Świadczeń Gwarantowanych, Fundusz Emerytur Pomostowych),

Uzupełnij dane

 1. podaj NIP, określ typ identyfikatora (PESEL), wybierz typ wpłaty (S – składka za 1 miesiąc),
 2. numer deklaracji należy podać w postaci liczby dwucyfrowej np. 01, chyba że w danym miesiącu księgowym dokonano już wpłaty na wybrany wcześniej rachunek/rachunki,
 3. podaj kwotę przelewu > zatwierdź.

Przelew do US w PKO BP

 1. Wybierz menu “Transakcje” >przelewy “podatkowy,
 2. uzupełnij dane przelewu – pamiętaj o wyborze właściwego formularza (np. PIT-36), właściwym okresie rozliczenia (miesiąc/kwartał/rok), określeniu identyfikatora (może nim być np. Twój NIP, REGON, PESEL).

Uzupełnij dane przelewu do US

Generowanie paczek przelewów w ifirma.pl

 1. Przelewy elixir są dostępne tylko dla użytkowników z kontem w obsługiwanym przez nas banku,
 2. uzupełnij konto bankowe:
  • pulpit > konfiguracja > rachunki bankowe > nowy rachunek,
 1. wybierz menu „Zobowiązania” > paczki przelewów > utwórz nową paczkę,

Paczka przelewów

 1. wybierz zawartość paczki (np. ubezpieczenie społeczne, zdrowotne i Fundusz Pracy), określ datę utworzenia > zatwierdź,
 2. pobierz paczkę na dysk.


Pobierz paczkę przelewów

Import paczki przelewów do PKO BP

 1. Na koncie PKO wybierz menu „Transakcje” > paczki przelewów > import z pliku,
 2. wybierz plik wygenerowany wcześniej w ifirma.pl,
 3. demo.ipko.pl

  1. wgraj plik do systemu banku.

Czy ten artykuł był pomocny?

Powiązane artykuły