Numer rachunku bankowego ZUS – wady i zalety

w Rozliczenia ZUS

Indywidualny numer rachunku składkowego został wprowadzony w 2018 roku.

Można go sprawdzić w wyszukiwarce, zamieszczonej na stronie ZUS.

Zalety jednego rachunku do wpłat ZUS

Wprowadzenie jednego rachunku składkowego do wpłat na ZUS było argumentowane przede wszystkim ułatwieniem pracy płatnikom składek, którzy mogą robić jeden przelew zamiast czterech, jak to było przed rokiem 2018. Do plusów można także zaliczyć:

  • Mniej danych do wprowadzenia – przelew do ZUS zrobimy za pomocą zwykłej formatki przelewu, podając jedynie dane nadawcy, odbiorcy, kwotę i numer rachunku
  • Szybkie rozliczenie – wpływ na indywidualny rachunek ma zostać znacznie szybciej rozliczony w systemie ZUS
  • Szybsze zaświadczenia o niezaleganiu – będące bezpośrednim następstwem szybszego rozliczania wpływów
  • Mniej odsetek – bieżące rozliczanie zaległości od najstarszej ma spowodować zminimalizowanie kwoty odsetek.


Jeden rachunek do wpłat ZUS – zastrzeżenia

Indywidualny rachunek składkowy niesie za sobą także pewne zagrożenia. Do najczęściej wymienianych należą:

  • Konieczność dopilnowania nowego rachunku – informacja jest wysyłana listem poleconym; jeśli jednak przedsiębiorca nie dostał takiego, powinien osobiście skontaktować się z ZUS
  • Możliwość oszustw – pojawiły się listy z niewłaściwymi numerami rachunków, stylizowane na przesyłki, które wysyła ZUS – otrzymany rachunek warto sprawdzić na specjalnie uruchomionej witrynie
  • Ewentualna niedopłata może pociągnąć następne – część kolejnej wpłaty będzie zaliczana na niedopłatę (i ewentualne odsetki) z poprzednich okresów
  • Problem z odliczeniem – w przypadku zaległości kłopotliwe może okazać się ustalenie, jaka wartość składki za przedsiębiorcę i/lub pracowników została opłacona w danym okresie, a co za tym idzie – jaką wartość składki można odliczyć od zaliczki na podatek dochodowy
  • Dodatkowy nacisk na poprawne deklaracje ZUS DRA (jeśli są wymagane) – niezłożenie lub nieterminowe dostarczenie może spowodować błędne rozliczenie wpłaconej sumy
  • Możliwa utrata ubezpieczenia chorobowego – jeśli wpłata zostanie zaliczona na ewentualne zadłużenie, a w związku z tym nieopłacona pozostanie składka chorobowa.

Wgląd w rozliczenia? Możesz je mieć – sprawdź jak założyć konto w PUE ZUS!


Autor: Anna Kubalka – ifirma.pl

Czy ten artykuł był pomocny?

Powiązane artykuły