Motocykl niefirmowy wynajmowany

w Przejście do Ifirma.pl w trakcie roku Tagi: motocyklniefirmowypojazdw najmiewynajmowany

Jaki pojazd jest uznawany za motocykl?

Zgodnie z ustawą Prawo o ruchu drogowym, motocykl to pojazd samochodowy zaopatrzony w silnik spalinowy o pojemności skokowej przekraczającej 50 cm3, dwukołowy lub z bocznym wózkiem – wielośladowy; określenie to obejmuje również pojazd trójkołowy o symetrycznym rozmieszczeniu kół. W związku z tą definicją na gruncie prawa podatkowego motocykl jest samochodem osobowym.
Pojazd taki może być używany w działalności jako pojazd nie wprowadzony do ewidencji środków trwałych – niefirmowy.
Poniższa instrukcja dotyczy motocykla używanego w działalności na podstawie umowy najmu.

Do końca 2018 r. wydatki z tytułu opłat za najem były kosztem w całości. Wydatki związane z użytkowaniem pojazdu były kosztem na podstawie prowadzonej przez Użytkownika ewidencji przebiegu pojazdu.

Od początku 2019 r. wydatki z tytułu eksploatacji pojazdu są kosztem w 75% bez konieczności prowadzenia ewidencji przebiegu pojazdu.

Wydatki z tytułu opłat za najem dla umów zawartych przed 2019 r. są kosztem na dotychczasowych zasadach, dla umów zawartych od 2019 r. są kosztem w całości jeśli wartość początkowa pojazdu nie przekracza 150 tys. zł

Jak wprowadzamy pojazd do serwisu?

Sposób wprowadzenia pojazdu zależny jest od pierwszego miesiąca księgowego (miesiąca, w którym Użytkownik wprowadza pojazd):

    a) miesiące do końca 2018 r.

Pojazd wprowadzamy przez zakładkę Pojazdy → Wszystkie operacje → dodaj pojazd → Samochód osobowy → w części lub wprowadź samochód → niefirmowy → typ pojazdu Motocykl z oznaczeniem checboxa Czy jest wynajmowany?

 

 

 

 

    b) miesiące od 2019 r.

Pojazd wprowadzamy przez zakładkę Pojazdy → Wszystkie operacje → dodaj pojazd → Samochód osobowy → w części lub wprowadź samochód → w najmie.

 

 

Co wprowadzamy do serwisu ifirma.pl z dotychczasowej księgowości?

W przypadku pojazdów wprowadzanych do grudnia 2018 r. włącznie kolejnym krokiem jest uzupełnienie danych z dotychczasowych ewidencji wydatków i ewidencji przebiegu: zakładka Pojazdy → Wszystkie operacje → klikamy na numer rejestracyjny motocykla → Poprzednie rozliczenie pojazdu, wprowadzamy:

  • sumę kilometrów z ewidencji przebiegu,
  • wartość wynikająca z ewidencji przebiegu,
  • sumę wydatków z ewidencji kosztów eksploatacji,
  • kwotę wpisaną do KPiR w bieżącym roku.

 

 

 

 

 

Autor: Katarzyna Kisiel – ifirma.pl

Czy ten artykuł był pomocny?

Powiązane artykuły