Jak wygenerować JPK_Faktura

w FakturyPozostałe JPK Tagi: fakturyjpk_fakturaplik jpk

Od 1 lipca 2018 r. organy skarbowe mogą żądać od mikroprzedsiębiorców rozliczających podatek dochodowy ryczałtem ewidencjonowanym, przesłania pliku JPK_Faktura zawierającego dane z Ewidencji Przychodów.

Podmioty prowadzące wystawiające faktury za pomocą ifirmy, mogą wygenerować plik JPK_Faktura przez zakładkę JPK.

WAŻNE! Użytkownik generując plik powinien być ustawiony w miesiącu księgowym, za który chce wygenerować plik (w lewym górnym rogu).


 

W polu Rodzaj JPK wybieramy rodzaj pliku FAKTURA.


 

Widok po wybraniu rodzaju pliku FAKTURA.


 

W polu Rodzaj daty wybieramy:

  • data sprzedaży – jeżeli plik ma zawierać faktury z datą sprzedaży z wybranego okresu (np. plik ma zawierać faktury z datą sprzedaży z kwietnia 2019),
  • data wystawienia – jeżeli plik ma zawierać faktury z datą wystawienia z wybranego okresu (np. plik ma zawierać faktury z datą wystawienia z kwietnia 2019).

Przykład 1

Faktura może mieć datę wystawienia z innego miesiąca niż data sprzedaży, np. data sprzedaży 30/03/2019 i data wystawienia faktury 05/04/2019.

Jeżeli zostanie wygenerowany plik JPK_Faktura za kwiecień 2019 wg daty sprzedaży, to faktura o powyższych datach w tym pliku nie zostanie wykazana, bo data sprzedaży jest z marca.

Natomiast w pliku JPK_Faktura za kwiecień 2019 wg daty wystawienia, taka faktura zostanie wykazana, bo data wystawienia jest z kwietnia.


 

Do szczegółowych ustawień można przejść wybierając pokaż konfigurację zaawansowaną.

Uwaga!
Przy generowaniu pliku JPK_Faktura przejście do konfiguracji zaawansowanej jest konieczne, aby ustawić właściwą przyczynę złożenia pliku.


 

Następnie pojawi się możliwość dokonania dalszej konfiguracji.


 

W polu Cel złożenia wybieramy:

  • złożenie – jeżeli wybrana struktura JPK za dany okres będzie składana po raz pierwszy (nie jest korektą),
  • korekta – jeżeli plik JPK wybranej struktury za dany okres był już złożony i były wprowadzane zmiany, ponowne wysłanie jest już w trybie korekty.

Jeżeli Użytkownik nie przejdzie do konfiguracji zaawansowanej, a od razu wybierze opcję wygeneruj, automatycznie jako Cel złożenia zostanie wybrane złożenie.


 

W polu Przyczyna złożenia wybieramy doraźne przesyłanie w ramach kontroli. Plik JPK_Faktura jest przekazywany na wezwanie organów podatkowych w związku z przeprowadzaną kontrolą.
Przepisy podatkowe nie przewidują w obecnej chwili cyklicznego składania plików JPK_Faktura

Jeżeli Użytkownik nie przejdzie do konfiguracji zaawansowanej, a od razu wybierze opcję wygeneruj, automatycznie jako Przyczyna złożenia zostanie wybrane cykliczne przesyłanie dokumentów. Nie jest to właściwa Przyczyna złożenia da pliku JPK_Faktura.


 

W polu Data (od – do) podajemy zakres dat okresu, za który ma być wygenerowany plik JPK.
Jeżeli Użytkownik będzie ustawiony w miesiącu księgowym, za który chce wygenerować plik JPK, to automatycznie ustawi się poprawny zakres dat – np. jeżeli jest ustawiony miesiąc księgowy kwiecień 2019, to automatycznie będzie ustawiony okres od pierwszego do ostatniego dnia kwietnia 2019.


 

Wysyłanie i pobieranie plików JPK

Wygenerowany w serwisie plik JPK można:

  • wysłać do US z podpisem złożonym przez naszego pracownika,
  • pobrać aby podpisać go ePUAPem, za pomocą obywatel.gov.pl, lub własnym podpisem i wysłać do US za pomocą ifirmy,
  • pobrać i wysłać samodzielnie poza ifirmą za pomocą klienta JPK 2.0;
    możliwe jest też pobranie pliku za pomocą tej opcji i zamieszczenie danych na zewnętrznych nośnikach informatycznych np. pendrive, dysk lub płyta i przekazanie do US, przy czym taki zapis musi umożliwić jednoznaczny odczyt informacji, a nośnik danych powinien zostać właściwie zabezpieczony przed uszkodzeniem.


 

Uwaga!
Opcja wysłania pliku JPK bezpośrednio z ifirmy za pomocą danych autoryzujących, jest dostępna tylko dla plików JPK_VAT. Nie można skorzystać z tego rozwiązania do wysłania pliku JPK_Faktura.


 

Instrukcja wysłania pliku JPK, sprawdzenia statusu wysyłki i pobrania Urzędowego Poświadczenia Odbioru jest dostępna tutaj.

 

Autor: Beata Szczepanik – ifirma.pl

Czy ten artykuł był pomocny?

Powiązane artykuły