Jak rozłożyć podatek na raty?

w Podatek PITPodatek VAT Tagi: podatkirozłożenie podatku na raty

Czy przedsiębiorca może rozłożyć podatek na raty? Tak, ale tylko w wyjątkowych sytuacjach i pod warunkiem, że odpowiednio wcześnie w urzędzie skarbowym złoży wniosek, w którym odpowiednio uargumentuje swoją prośbę.Jak rozłożyć podatek na raty? Sprawdź!

Rozłożenie podatku na raty – jak to działa?

Przy rozłożeniu podatku na raty następuje podział istniejącego zobowiązania podatkowego na części, dla których zostają wyznaczone nowe terminy płatności. Zgodnie z art. 67a Ordynacji podatkowej, organ podatkowy, na wniosek podatnika, może zastosować taką ulgę w spłacie zobowiązań podatkowych. Ważne, by wniosek taki wpłynął przed terminem zapłaty podatku oraz by był on uzasadniony ważnym interesem podatnika lub też interesem publicznym (musi być to sytuacja wyjątkowa, np. nieoczekiwany pobyt w szpitalu, pożar etc.).
 

Ważne!
Wniosek o rozłożenie podatku na raty powinien zawierać takie same dane (poza celem złożenia), jak wniosek o odroczenie terminu płatności podatku, o którym przeczytasz tutaj. Co ważne, wniosku takiego nie można złożyć bezpośrednio z serwisu ifirma.pl.

 

Rozłożenie podatku na raty – jakie konsekwencje?

Pozytywna decyzja organu podatkowego w zakresie rozłożenia podatku na raty w efekcie powoduje odsunięcie w czasie terminu płatności konkretnego podatku. Oznacza to, że w odniesieniu do tego zobowiązania podatkowego nie biegnie termin przedawnienia, nie ma też mowy o powstaniu zaległości podatkowej oraz nie są naliczane od niego odsetki podatkowe (organ nalicza jednak tzw. opłatę prolongacyjną w wysokości 50% standardowych odsetek za zwłokę). W takim wypadku przedsiębiorca – mimo braku zapłaty podatku w terminie – może ubiegać się o zaświadczenie o niezaleganiu w podatkach, często potrzebne w przypadku np. ubiegania się o kredyt.

Rozłożenie podatku na raty a niedotrzymanie nowego terminu zapłaty

Należy bezwzględnie przestrzegać terminów określonych w decyzji o rozłożeniu podatku na raty. Jeżeli bowiem zapłata nastąpi już po wyznaczonej dacie, odsetki podatkowe za zwłokę nalicza się za cały okres odroczenia zapłaty (czyli od pierwotnego terminu zapłaty podatku).

 

Inną możliwością jest rozłożenie zaległości podatkowej wraz z odsetkami na raty! Kliknij i dowiedz się więcej!

 
 

Autor: Ewa Kozak- ifirma.pl

Czy ten artykuł był pomocny?

Powiązane artykuły