Jak odroczyć termin zapłaty podatku?

w Podatek PITPodatek VAT Tagi: podatkizaległość podatkowa

Trudności finansowe nie zwalniają przedsiębiorcy z obowiązku terminowego regulowania zobowiązań podatkowych – za brak zapłaty podatku w ustawowym terminie może on zostać ukarany mandatem. By uniknąć negatywnych konsekwencji, warto wcześniej złożyć we właściwym urzędzie skarbowym wniosek o odroczenie terminu zapłaty podatku.

Wniosek o odroczenie terminu płatności podatku – kiedy należy go złożyć?

Wniosek o odroczenie terminu płatności podatku należy złożyć zanim ten termin upłynie. Jeżeli bowiem przedsiębiorca nie zapłaci podatku na czas, powstanie już zaległość podatkowa, od której urząd zacznie naliczać odsetki.
 

Ważne!
Samo złożenie wniosku o odroczenie terminu płatności nie wstrzymuje tego terminu! Pozytywna decyzja urzędu skarbowego wstrzymuje jednak naliczanie odsetek i wiąże się z naliczeniem opłaty prolongacyjnej.

 

Wniosek o odroczenie terminu płatności podatku – co powinien zawierać?

Warto poświęcić chwilę na przygotowanie wniosku o odroczenie terminu płatności. Urząd Skarbowy nie ma obowiązku wydania pozytywnej decyzji w sprawie podatnika – kluczowe znaczenie mogą tu mieć więc użyte w nim argumenty. Dobrze sporządzony wniosek zawiera:

    1. dane przedsiębiorcy oraz dane urzędu skarbowego, do którego jest składany,
    2. cel złożenia – w tej części, poza określeniem, czego wniosek dotyczy (odroczenia terminu płatności podatku) należy doprecyzować rodzaj podatku, za jaki okres i w jakiej kwocie oraz do kiedy podatnik chce odroczyć termin jego zapłaty,
    3. uzasadnienie – tu należy wskazać powód, dla którego termin płatności podatku powinien zostać odroczony (zgodnie z art. 67a § 1 Ordynacji podatkowej powinna być to przyczyna istotna ze względu na interes podatnika lub interes publiczny) – warto zamieścić dokładny opis sytuacji, wskazujący na okoliczności, które skłaniają podatnika do złożenia wniosku,
    4. podpis;
    5. załączniki – np. jeśli w uzasadnieniu przedsiębiorca powołał się na pobyt w szpitalu, warto załączyć wypis z placówki.

Jak złożyć wniosek o odroczenie terminu płatności podatku?

Wniosek o odroczenie terminu płatności podatku należy złożyć osobiście w urzędzie skarbowym (warto wówczas poprosić o potwierdzenie jego złożenia), wysłać listem poleconym lub elektronicznie, za pośrednictwem ePUAP (nie jest możliwe złożenie go bezpośrednio z serwisu ifirma.pl). Złożenie wniosku o odroczenie terminu do złożenia deklaracji powoduje wszczęcie postępowania podatkowego. Urząd skarbowy wydaje decyzję w sprawie odroczenia terminu do złożenia deklaracji w ciągu miesiąca, bądź – gdy sprawa jest szczególnie skomplikowana – w ciągu 2 miesięcy od dnia wszczęcia postępowania.

 

Sprawdź, co możesz zrobić z zaległością podatkową!

 

Autor: Ewa Kozak- ifirma.pl

Czy ten artykuł był pomocny?

Powiązane artykuły