Ile kosztuje składka ZUS za pracownika?

w Pracownicy
Pracodawca ma możliwość zatrudnienia pracownika na podstawie umowy o pracę lub na podstawie umowy cywilnej. Zarówno przy umowie o pracę, jak i przy umowie cywilnej-zlecenie, jeśli jest ona jedynym tytułem do ubezpieczeń, są naliczane składki ZUS.

 

Mamy składki ZUS po stronie pracownika, które są odliczane z kwoty brutto wynagrodzenia, czyli pomniejszają kwotę brutto, i składki ZUS za pracownika płatne po stronie pracodawcy. Te składki płatne po stronie pracodawcy naliczamy od kwoty brutto i są one dodatkowym kosztem dla przedsiębiorcy. Składki procentowo przedstawiają się następująco.

Składki ZUS pracownika:

 • emerytalna 9,76%
 • rentowa 1,5%
 • chorobowa 2,45%
 • zdrowotna 9%

Składki ZUS za pracownika płatne po stronie pracodawcy:

 • emerytalna 9,76%
 • rentowa 6,5%
 • wypadkowa 1,80% (składka wypadkowa 1,80% obowiązuje od 1 kwietnia 2015, przed tym terminem wynosiła 1,93%, taka stopa procentowa obowiązuje do 9 ubezpieczonych, w pozostałych przypadkach stopa procentowa składki wypadkowej jest ustalana indywidualnie przez ZUS)
 • FP 2,45%
 • FGŚP 0,10%

Ponieważ właściciel firmy ponosi dodatkowy koszt z tytułu opłacenia składek ZUS za pracownika płatnych po stronie pracodawcy, całkowitym kosztem dla przedsiębiorcy jest kwota brutto z umowy plus kwota składek ZUS płatnych po stronie pracodawcy.

Przykład:

Jan Kowalski zatrudnił pracownika na podstawie umowy o pracę z miesięcznym wynagrodzeniem brutto w kwocie 2250 zł. Wyliczenie takiego wynagrodzenia przedstawia się następująco:

Kwota brutto: 2250 zł

Składki ZUS pracownika:

 • emerytalna 2250 zł x 9,76% = 219,60 zł
 • rentowa 2250 zł x 1,5% = 33,75 zł
 • chorobowa 2250 zł x 2,45% = 55,13 zł

Łącznie składki społeczne: 219,60 zł + 33,75 zł + 55,13 zł = 308,48 zł

Podstawa do wyliczenia składki zdrowotnej: 2250 zł – 308,48 zł = 1941,52 zł

Składka na ubezpieczenie zdrowotne 1941,52 zł x 9% = 174,74 zł

Składka na ubezpieczenie zdrowotne podlegająca odliczeniu 1941,52 zł x 7,75% = 150,47 zł

Koszty uzyskania przychodu – 111,25 zł

Ulga podatkowa – 46,33zł

Podstawa do opodatkowania: 2250 zł – 308,48 zł – 111,25 zł = 1830,27 zł po zaokrągleniu daje nam to podstawę do opodatkowania 1830 zł

zaliczka na podatek 18% – 283,07 zł, bo 1830 zł x 18% = 329,40 zł – 46,33 zł (ulga podatkowa) = 283,07 zł

zaliczka do US: 283,07 zł – 150,47 zł = 132,60 zł po zaokrągleniu 133 zł

Wynagrodzenie netto: 2250 zł – 308,48 zł – 174,74 zł – 133 zł = 1633,78 zł

Wynagrodzenie netto to: kwota brutto – łączna kwota składek społecznych pracownika – składka zdrowotna 9% – zaliczka do US.

2250 zł – 308,48 zł – 174,74 zł – 133 zł = 1633,78 zł

Składki ZUS po stronie pracodawcy:

 • emerytalna 2250 zł x 9,76% = 219,60 zł
 • rentowa 2250 zł x 6,5% = 146,25 zł
 • wypadkowa 2250 zł x 1,67% = 37,58 zł
 • Łącznie składki społeczne: 219,60 zł + 146,25 zł + 37,58 zł = 403,43 zł
 • FP 2250 zł x 2,45% = 55,13 zł
 • FGŚP 2250 zł x 0,10% = 2,25 zł
 • Razem koszt pracodawcy: Kwota brutto + łącznie składki ZUS pracodawcy + FP +FGŚP

 • 2250 zł + 403,43 zł + 55,13 zł + 2,25 zł = 2710,81 zł

Przy umowie zlecenie nie będzie składki na FP, jeśli pracodawca nie zatrudnia oprócz umów zlecenie pracowników na umowę o pracę. W takim przypadku składki ZUS za pracownika na umowę zlecenie będą niższe o kwotę tych składek. Przy wynagrodzeniu do umowy zlecenie na kwotę brutto 2250 zł, składki za pracownika będą wynosić:

Składki ZUS po stronie pracodawcy:

 • emerytalna 2250 zł x 9,76% = 219,60 zł
 • rentowa 2250 zł x 6,5% = 146,25 zł
 • wypadkowa 2250 zł x 1,67% = 37,58 zł
 • Łącznie składki społeczne: 219,60 zł + 146,25 zł + 37,58 zł = 403,43 zł
 • FGŚP 2250 zł x 0,10% = 2,25 zł

Razem koszt pracodawcy: Kwota brutto + łącznie składki społeczne + FGŚP

2250 zł + 403,43 zł + 2,25 zł = 2655,68 zł

Czy ten artykuł był pomocny?

Powiązane artykuły

ifirma.pl program do księgowania - tablet biuro@2x
Dzielimy się wiedzą nie tylko na bloguifirma.pl program do księgowania - tablet biuro@2x

Ponad 30 porad księgowych

POBIERZ E-BOOKI