Ile kosztuje składka ZUS za pracownika?

w Pracownicy
Pracodawca ma możliwość zatrudnienia pracownika na podstawie umowy o pracę lub na podstawie umowy cywilnej. Zarówno przy umowie o pracę, jak i przy umowie cywilnej-zlecenie, jeśli jest ona jedynym tytułem do ubezpieczeń, są naliczane składki ZUS.

 

Mamy składki ZUS po stronie pracownika, które są odliczane z kwoty brutto wynagrodzenia, czyli pomniejszają kwotę brutto, i składki ZUS za pracownika płatne po stronie pracodawcy. Te składki płatne po stronie pracodawcy naliczamy od kwoty brutto i są one dodatkowym kosztem dla przedsiębiorcy. Składki procentowo przedstawiają się następująco.

Składki ZUS pracownika:

 • emerytalna 9,76%
 • rentowa 1,5%
 • chorobowa 2,45%
 • zdrowotna 9%

Składki ZUS za pracownika płatne po stronie pracodawcy:

 • emerytalna 9,76%
 • rentowa 6,5%
 • wypadkowa 1,80% (składka wypadkowa 1,80% obowiązuje od 1 kwietnia 2015, przed tym terminem wynosiła 1,93%, taka stopa procentowa obowiązuje do 9 ubezpieczonych, w pozostałych przypadkach stopa procentowa składki wypadkowej jest ustalana indywidualnie przez ZUS)
 • FP 2,45%
 • FGŚP 0,10%

Ponieważ właściciel firmy ponosi dodatkowy koszt z tytułu opłacenia składek ZUS za pracownika płatnych po stronie pracodawcy, całkowitym kosztem dla przedsiębiorcy jest kwota brutto z umowy plus kwota składek ZUS płatnych po stronie pracodawcy.

Przykład:

Jan Kowalski zatrudnił pracownika na podstawie umowy o pracę z miesięcznym wynagrodzeniem brutto w kwocie 2600 zł. Wyliczenie takiego wynagrodzenia przedstawia się następująco:

Kwota brutto: 2600 zł

Składki ZUS pracownika:

 • emerytalna 2600 zł x 9,76% = 253,76 zł
 • rentowa 2600 zł x 1,5% = 39,00 zł
 • chorobowa 2600 zł x 2,45% = 63,70 zł

Łącznie składki społeczne: 253,76 zł + 39,00 zł + 63,70 zł = 356,46 zł

Podstawa do wyliczenia składki zdrowotnej: 2600 zł – 356,45 zł = 2243,54 zł

Składka na ubezpieczenie zdrowotne 2243,54 zł x 9% = 201,92 zł

Składka na ubezpieczenie zdrowotne podlegająca odliczeniu 2243,54 zł x 7,75% = 173,87 zł

Koszty uzyskania przychodu – 250,00 zł

Ulga podatkowa – 43,76 zł

Podstawa do opodatkowania: 2600 zł – 356,46 zł – 250,00 zł = 1993,54 zł po zaokrągleniu daje nam to podstawę do opodatkowania 1994 zł

zaliczka na podatek 17% – 295,22 zł, bo 1994,00 zł x 17% = 338,98 zł – 43,76 zł (ulga podatkowa) = 295,22 zł

zaliczka do US: 295,22 zł – 173,87 zł = 121,35 zł po zaokrągleniu 121 zł

Wynagrodzenie netto: 2600 zł – 356,46 zł – 201,92 zł – 121 zł = 1920,62 zł

Wynagrodzenie netto to: kwota brutto – łączna kwota składek społecznych pracownika – składka zdrowotna 9% – zaliczka do US.

2600 zł – 356,46 zł – 201,92 zł – 121 zł = 1920,62 zł

Składki ZUS po stronie pracodawcy:

 • emerytalna 2600 zł x 9,76% = 253,76 zł
 • rentowa 2600 zł x 6,5% = 169,00 zł
 • wypadkowa 2600 zł x 1,67% = 43,42 zł
 • Łącznie składki społeczne: 253,76 zł + 169,00 zł + 43,42 zł = 466,18 zł
 • FP 2600 zł x 2,45% = 63,70 zł
 • FGŚP 2600 zł x 0,10% = 2,60 zł
 • Razem koszt pracodawcy: Kwota brutto + łącznie składki ZUS pracodawcy + FP +FGŚP

 • 2600 zł + 466,18 zł + 63,70 zł + 2,60 zł = 3132,48 zł

Przy umowie zlecenie nie będzie składki na FP, jeśli pracodawca nie zatrudnia oprócz umów zlecenie pracowników na umowę o pracę. W takim przypadku składki ZUS za pracownika na umowę zlecenie będą niższe o kwotę tych składek. Przy wynagrodzeniu do umowy zlecenie na kwotę brutto 2600 zł, składki za pracownika będą wynosić:

Składki ZUS po stronie pracodawcy:

 • emerytalna 2600 zł x 9,76% = 253,76zł
 • rentowa 2600 zł x 6,5% = 169,00 zł
 • wypadkowa 2600 zł x 1,67% = 43,42 zł
 • Łącznie składki społeczne: 253,76 zł + 169,00 zł + 43,42 zł = 466,18 zł
 • FGŚP 2600 zł x 0,10% = 2,60 zł

Razem koszt pracodawcy: Kwota brutto + łącznie składki społeczne + FGŚP

2600 zł + 466,18 zł + 2,60 zł = 3068,78 zł

Czy ten artykuł był pomocny?

Powiązane artykuły