Ile kosztuje składka ZUS za pracownika?

w Pracownicy
Pracodawca ma możliwość zatrudnienia pracownika na podstawie umowy o pracę lub na podstawie umowy cywilnej. Zarówno przy umowie o pracę, jak i przy umowie cywilnej-zlecenie, jeśli jest ona jedynym tytułem do ubezpieczeń, są naliczane składki ZUS.

 

Mamy składki ZUS po stronie pracownika, które są odliczane z kwoty brutto wynagrodzenia, czyli pomniejszają kwotę brutto, i składki ZUS za pracownika płatne po stronie pracodawcy. Te składki płatne po stronie pracodawcy naliczamy od kwoty brutto i są one dodatkowym kosztem dla przedsiębiorcy. Składki procentowo przedstawiają się następująco.

Składki ZUS pracownika:

 • emerytalna 9,76%
 • rentowa 1,5%
 • chorobowa 2,45%
 • zdrowotna 9%

Składki ZUS za pracownika płatne po stronie pracodawcy:

 • emerytalna 9,76%
 • rentowa 6,5%
 • wypadkowa 1,67% (składka wypadkowa 1,67% obowiązuje od 1 kwietnia 2020 do 31 marca 2021, taka stopa procentowa obowiązuje do 9 ubezpieczonych, w pozostałych przypadkach stopa procentowa składki wypadkowej jest ustalana indywidualnie przez ZUS)
 • FP 2,45%
 • FGŚP 0,10%

Ponieważ właściciel firmy ponosi dodatkowy koszt z tytułu opłacenia składek ZUS za pracownika płatnych po stronie pracodawcy, całkowitym kosztem dla przedsiębiorcy jest kwota brutto z umowy plus kwota składek ZUS płatnych po stronie pracodawcy.

Przykład:

Jan Kowalski zatrudnił pracownika na podstawie umowy o pracę z miesięcznym wynagrodzeniem brutto w kwocie 2800 zł. Pracownik mieszka w tej samej miejscowości, w której znajduje się zakład pracy. Wyliczenie takiego wynagrodzenia przedstawia się następująco:

Kwota brutto: 2800 zł

Składki ZUS pracownika:

 • emerytalna 2800 zł x 9,76% = 273,28 zł
 • rentowa 2800 zł x 1,5% = 42,00 zł
 • chorobowa 2800 zł x 2,45% = 68,60 zł

Łącznie składki społeczne: 273,28 zł + 42,00 zł + 68,60 zł = 383,88 zł

Podstawa do wyliczenia składki zdrowotnej: 2800 zł- 383,88 zł = 2416,12 zł

Składka na ubezpieczenie zdrowotne 2416,12 zł x 9%= 217,45 zł

Składka na ubezpieczenie zdrowotne podlegająca odliczeniu 2416,12 zł x 7,75% = 187,24 zł

Koszty uzyskania przychodu – 250,00 zł

Ulga podatkowa – 43,76 zł

Podstawa do opodatkowania: 2800 zł – 383,88 zł – 250,00 zł = 2166,12 zł po zaokrągleniu daje nam to podstawę do opodatkowania 2166,00 zł

zaliczka na podatek 17% – 324,48 zł bo 2166,00 zł x 17%= 368,24 zł – 43,76 zł (ulga podatkowa) = 324,48 zł

zaliczka do US: 324,48 zł – 187,24 zł = 137,24 zł po zaokrągleniu 137,00 zł

Wynagrodzenie netto: 2800 zł (wynagrodzenie brutto) – 383,88 zł (suma składek społecznych) – 217,45 zł (składka na ub. zdrowotne) – 137,00 zł (zaliczka na podatek do US)= 2061,67 zł

Wynagrodzenie netto to: kwota brutto – łączna kwota składek społecznych pracownika – składka zdrowotna 9% – zaliczka do US.

Składki ZUS po stronie pracodawcy:

 • emerytalna 2800 zł x 9,76% = 273,28 zł
 • rentowa 2800 zł x 6,5% = 182,00 zł
 • wypadkowa 2800 zł x 1,67% = 46,76 zł
 • Łącznie składki społeczne:273,28 zł +182,00 zł+ 46,76 zł = 502,04 zł
 • FP 2800 zł x 2,45% = 68,60 zł
 • FGŚP 2800 zł x 0,10% = 2,80 zł
 • Razem koszt pracodawcy: Kwota brutto + łącznie składki ZUS pracodawcy + FP +FGŚP

 • 2800 zł +502,04 zł + 68,60 zł +2,80 zł= 3373,44 zł

Przy umowie zlecenie nie będzie składki na FP, jeśli pracodawca nie zatrudnia oprócz umów zlecenie pracowników na umowę o pracę. Należy także pamiętać, że składka na ubezpieczenie chorobowe zleceniobiorcy jest dobrowolna, tzn nie ma obowiązku jej opłacania jeśli zleceniobiorca tak postanowi. W takim przypadku składki ZUS za pracownika na umowę zlecenie będą niższe o kwotę tych składek. Przy wynagrodzeniu do umowy zlecenie na kwotę brutto 2800 zł:

Składki ZUS Zleceniobiorcy, bez opłacania dobrowolnej składki na ubezpieczenie chorobowe będą wynosić:

 • składka emerytalna: 2800 zł x 9,76% =273,28 zł
 • składka rentowa: 2800 zł x 1,5% = 42,00 zł

 

Łącznie składki społeczne: 273,28 zł + 42,00 zł= 315,28 zł

Podstawa do wyliczenia składki zdrowotnej 9%: kwota brutto wynagrodzenia – łączna suma składek społecznych:

2800 zł -315,28 zł = 2484,72 zł

Składka zdrowotna 9%: 2484,72 zł x 9%= 223,62 zł

Składka zdrowotna 7,75% podlegająca odliczeniu: 2484,72 zł x 7,75% = 192,56 zł

Kwota kosztów uzyskania przychodu 20%: 2484,72 zł x 20%= 496,94 zł

Podstawa do opodatkowania: kwota brutto- składki społeczne
pracownika- koszty 20%

2800 zł – 315,28 zł – 496,94 = 1987,78 zł = 1988,00 zł ( zaokrąglamy do pełnych złotych)

Naliczony podatek 17% : podstawa opodatkowania x 17%

1988 zł x 17%= 337,96 zł

Podatek do Urzędu Skarbowego: naliczony podatek – składka zdrowotna 7,75 %

337,96 zł – 192,56 zł = 145,40 zł = 145,00 zł ( zaokrąglamy do pełnych złotych)

Kwota netto do wypłaty: kwota brutto – suma składek społecznych – składka zdrowotna 9%- podatek

2800 zł – 315,28 zł- 223,62 zł – 145,00 zł = 2116,10 zł

Składki ZUS po stronie pracodawcy, bez funduszu pracy:

 • Emerytalna 2800 zł x 9,76% = 273,28 zł
 • rentowa 2800 zł 2600 zł x 6,5% = 182,00 zł 169,00 zł
 • wypadkowa 2800 zł 2600 zł x 1,67% = 46,76 zł 43,42 zł
 • Łącznie składki społeczne: 253,76 zł + 169,00 zł + 43,42 zł = 466,18 zł
 • 273,28 zł +182,00 zł + 46,76 zł= 502,04 zł
 • FGŚP 2800 zł 2600 zł x 0,10% = 2,80 zł 2,60 zł

 

Razem koszt pracodawcy: Kwota brutto + łącznie składki społeczne + FGŚP

2800 zł + 502,04 zł + 2,80 zł = 3304,84 zł

Czy ten artykuł był pomocny?

Powiązane artykuły