Gdzie znaleźć informację o zapłaconych składkach ZUS?

Sporządzając roczne rozliczenie PIT za pośrednictwem serwisu IFIRMA, dane o opłaconych składkach na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne zostaną zaimportowane do kreatora PIT. W przypadku, gdy przedsiębiorca niezależnie od tego chce zweryfikować wartość zapłaconych składek, może to zrobić będąc ustawionym w styczniu roku następnego, w zakładce Deklaracje ➡ Deklaracje:


 

Na dole strony znajdują się informacje pozwalające na przejście do programu pitroczny.pl. Jedną z zakładek jest Zestawienie danych zawierające najważniejsze informacje z poprzedniego roku:


 

Po przejściu do zakładki Zestawienie danych uzyskujemy widok na podsumowanie roku. W zależności od formy opodatkowania, odnajdziemy tam takie dane jak:

  • Przychód i koszty/Przychód z podziałem na stosowaną stawkę ryczałtu
  • Wysokość opłaconych składek na ubezpieczenie społeczne (zaliczone do kosztów uzyskania przychodów i nie)
  • Wysokość opłaconych/odliczonych składek na ubezpieczenie zdrowotne (zaliczone do kosztów uzyskania przychodów i nie)
  • Wysokość należnego podatku/ryczałtu za poszczególne miesiące

 


 

Zestawienie opłaconych składek jest sporządzane na podstawie kwot i dat przelewów wprowadzonych w zakładkach Zobowiązania ➡ Składki ZUS. Jeśli wartości w zestawieniu budzą wątpliwość użytkownika sugerowane jest zweryfikowanie wprowadzonych w zobowiązaniach dat opłacenia.

Podane wartości możemy z łatwością skopiować do pamięci podręcznej komputera w celu dalszego zapisania ich w innym miejscu:


 

 

Autor: Ewelina Ciapara – ifirma.pl

Czy ten artykuł był pomocny?

Powiązane artykuły