Ewidencja czasu pracy dla zatrudnionych na podstawie umowy zlecenia

Ewidencję czasu pracy tworzymy w serwisie wchodząc na zakładkę Pracownicy ➡ Ewidencja czasu pracy ➡ Stwórz ewidencję miesięczną.
 

 
W kolejnym kroku należy odpowiednio uzupełnić poniższe opcje:

  • w polu Pracownik – wybierz pracownika (wybieramy pracownika z listy),
  • w polu Umowa – wybierz umowę (wybieramy odpowiednią umowę, w tym przypadku zlecenie).

Przykład 1.

Pani Katarzyna Nowak została zatrudniona na umowę zlecenie od 1.02.2017 r. do 28.02.2017 r. na kwotę brutto 1.300 zł. Umowa została zawarta na wykonanie drobnych prac biurowych na 5 godzin dziennie od poniedziałku do piątku. Godziny wykonania zlecenia są ruchome – zatem w umowie zostało zawarte, że Pani Katarzyna może swoje obowiązki wykonywać pomiędzy godziną 7:00 a 17:00, jednak sama ustala sobie 5 godzin pracy w danym dniu.

Tworzymy ewidencje czasu pracy dla Pani Katarzyny. Należy wybrać pracownika, umowę, a następnie kliknąć opcję +stwórz ewidencję czasu pracy. Uzupełniamy formularz poprzez użycie opcji +dodaj godziny pracy.
 

 
W kolejnym kroku pojawi się dodatkowe okno Dodaj godziny pracy:
 

 

W polu Liczba godzin – podajemy liczbę godzin pracy w danym dniu, w tym przypadku 5 godzin dziennie.

Po zatwierdzeniu utworzy się nam ewidencja czasu pracy za poszczególne dni pracy Pani Katarzyny.
 

 
Tak wygenerowaną ewidencję możemy wydrukować, wyczyścić, albo usunąć.

Po wybraniu opcji Powrót otworzy się strona, na której widoczna jest ewidencja miesięczna i roczna. Ewidencja roczna tworzy się automatycznie na podstawie ewidencji miesięcznej.
 

 
Po prawej stronie znajduje się opcja Drukuj . Otworzy się ewidencja czasu pracy w formacie PDF, którą będzie można wydrukować.

Tak wygląda ewidencja czasu pracy dla Pani Katarzyny Nowak za miesiąc luty 2017 r.:
 

 

Należy pamiętać, że sporządzona ewidencja powinna być podpisana przez pracownika (zleceniobiorcę).

Czy ten artykuł był pomocny?

Powiązane artykuły