Zmiany w prawie 2019 – o czym warto wiedzieć?

W 2019 rok osoby prowadzące działalność gospodarczą czeka sporo zmian. Poza pewnymi już nowościami w zakresie rozliczania wydatków związanych z samochodami osobowymi, czy opodatkowania kryptowalut, warto zwrócić uwagę na kilka mniej rewolucyjnych, ale ciekawych zmian, które zakłada ustawa o zmianie niektórych ustaw w celu wprowadzenia uproszczeń dla przedsiębiorców w prawie podatkowym i gospodarczym (dostępna tutaj).

Jakie zmiany w 2019 roku?

Zgodnie z założeniami, wspomniane wyżej ułatwienia dla przedsiębiorców miałyby obowiązywać od 1 stycznia 2019 roku. Nowelizacja przepisów prawa podatkowego i gospodarczego obejmie m.in.:

 • likwidację obowiązku identyfikacji przedsiębiorców i osób w obrocie prawnym za pomocą pieczęci/pieczątek (firmowych lub imiennych),
 • możliwość zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wynagrodzenia małżonka będącego osobą współpracującą (o obecnych zasadach rozliczania osoby współpracującej w firmie przeczytasz tutaj),
 • możliwość jednorazowego rozliczenia w całości poniesionej straty podatkowej w wysokości do 5 mln PLN w roku podatkowym,
 • wydłużenie terminów na dokonanie wyboru sposobu i formy opodatkowania podatkiem dochodowym dochodów lub przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (do 20. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym został osiągnięty pierwszy przychód),
 • zgłaszanie wyboru kwartalnego wpłacania zaliczek na PIT w składanym zeznaniu podatkowym za cały rok, bez dokonywania właściwego wpisu w CEIDG oraz składania w urzędzie skarbowym właściwego oświadczenia w tym zakresie,
 • likwidację obowiązków (względem organów podatkowych), które bezpośrednio nie wpływają na rozliczenia podatkowe i dotyczą okoliczności, których ustalenie możliwe jest w oparciu o inne dokumenty posiadane przez podatnika, w tym np.:
  • konieczności zawiadamiania naczelnika właściwego urzędu skarbowego o prowadzeniu podatkowej księgi przychodów i rozchodów,
  • obowiązku prowadzenia m.in. indywidualnych (imiennych) kart przychodów pracowników, ewidencji wyposażenia, czy ewidencji zatrudnienia przez przedsiębiorców, których przychody są opodatkowane ryczałtem lub kartą podatkową,
 • zwolnienie z podatku dochodowego wypłaconych przez ubezpieczyciela kwot odszkodowań, przeznaczonych na odtworzenie zniszczonego majątku,
 • zmiany w zakresie informowania urzędu skarbowego o rozpoznaniu przychodu w momencie otrzymania zaliczki na poczet przyszłych dostaw towarów i usług, jeżeli zaliczka taka podlega obowiązkowej ewidencji na kasie rejestrującej (zgodnie z art. 14 ust 1j ustawy o PIT) – nie ma obowiązku składania w tym zakresie stosownego oświadczenia do 20 stycznia, wystarczające będzie odpowiednio złożone zeznanie podatkowe,
 • zmiany w zakresie terminów składania zeznania podatkowego oraz zwrotu nadpłaconego podatku: zeznanie podatkowe będzie można składać od 15 lutego do 30 kwietnia (w przypadku dochodów z działalności gospodarczej nowy termin będzie obowiązywał od zeznań podatkowych za 2019 rok), a na zwrot podatku będziemy czekać krócej, bo 45 dni (zamiast 3 miesięcy) od złożenia deklaracji podatkowej, jeżeli ta zostanie przesłana do urzędu skarbowego przez internet,
 • wypełnianie zeznań podatkowych przez Krajową Administrację Skarbową: w 2019 roku za osoby nieprowadzące działalności gospodarczej (PIT-37) oraz uzyskujące przychody z kapitałów pieniężnych (PIT-38), za rok usługa ta będzie dostępna również dla osób prowadzących działalność gospodarczą (PIT-36, PIT-36L lub PIT-28). 

W 2019 roku zacznie obowiązywać też tzw. proporcjonalny ZUS! Kliknij, by dowiedzieć się więcej!

 

Autor: Ewa Kozak – ifirma.pl

Czy ten artykuł był pomocny?

Powiązane artykuły