Wyposażenie

w Przejście do Ifirma.pl w trakcie roku Tagi: ewidencjawyposażenie

Co to jest wyposażenie?

Wyposażeniem są przedmioty wykorzystywane na potrzeby działalności, których wartość mieści się w przedziale 1500 zł – 10 000 zł lub o dowolnej wartości, ale przewidywanym okresie użytkowania ich w firmie nie dłuższym niż rok czasu.

 

UWAGA!

Od 1 stycznia 2020 roku nie ma obowiązku prowadzenia ewidencji wyposażenia dla przedmiotów używanych w działalności.
Zniesienie obowiązku prowadzenia ewidencji wyposażenia nie zabrania przedsiębiorcy prowadzenia takiego rejestru na własne potrzeby. Jednak składniki majątku, które zostały już ujęte w ewidencji wyposażenia powinny się w niej znajdować do momentu sprzedaży lub likwidacji.
Jeżeli w trakcie użytkowania przedsiębiorca oceni, że spełniają warunki do uznania ich za środek trwały to może je przenieść do ewidencji środków trwałych.

Co wprowadzamy do serwisu ifirma.pl?

  • rodzaj i numer dokumentu zakupu
  • datę nabycia
  • nazwę wyposażenia
  • cenę nabycia

 

 

Jak wprowadzamy informację do serwisu?

Zakładka Majątek → Rejestr wyposażenia → Dodaj → Dodaj wyposażenie.

 

 

 

Autor: Katarzyna Kisiel – ifirma.pl

Czy ten artykuł był pomocny?

Powiązane artykuły