Wskaźnik VAT

w Podatek VAT Tagi: podatek VATwskaźnik VAT

Wskaźnik VAT w firmie nieoferującej usług, na które ustawa o VAT nakłada stawkę VAT “Zwolniony” (np. usługi finansowe, edukacyjne, związane ze zdrowiem, kulturą lub sportem) wynosi 100%.

Firma sprzedające ww. usługi w 2016 r. musi wyliczyć wskaźnik na podstawie danych o sprzedaży z poprzedniego roku. Firma nowo powstała, która planuje sprzedaż usług, na które stawka VAT wynosi “zwolniony” musi zwrócić się do naczelnika urzędu skarbowego w celu szacunkowego określenia wskaźnika VAT.

Jeżeli taka sprzedaż nie jest planowana, to wskaźnik wynosi 100%.

 
Wyliczanie wskaźnika VAT na podstawie sprzedaży w roku poprzednim:

Wskaźnik wylicza się wg poniższego wzoru:

wskaźnik VAT = A / B

gdzie:

  • A – wartość sprzedaży opodatkowanej (stawka VAT: 0%, 5%, 8%, 23%),
  • B – wartość sprzedaży całkowitej (sprzedaż opodatkowana + sprzedaż zwolniona).

Przy czym, jeżeli sprzedaż dotyczyła następujących transakcji:

  • sprzedaży środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych podlegających amortyzacji i używanych przez podatnika na potrzeby działalności,
  • sporadycznych transakcji dotyczących nieruchomości,
  • sporadycznych transakcji pośrednictwa finansowego.

Ich wartość nie jest brana pod uwagę przy wyliczaniu wskaźnika. Czyli jeżeli np. w ciągu roku nastąpiła w firmie sprzedaż osobowego samochodu firmowego to wartość tej transakcji nie jest uwzględniana przy wyliczaniu wskaźnika.

Jeżeli wyliczony współczynnik mieści się w przedziale 0% – 2%, to w serwisie podajemy wartość 0%.

Jeżeli wyliczony współczynnik mieści się w przedziale 98% – 100%, to w serwisie podajemy wartość 100%.

Czy ten artykuł był pomocny?

Powiązane artykuły