w CRM

Prawie dla wszystkich faktur/ rachunków (w walucie i PLN) można dodać przypomnienie. Można to zrobić bezpośrednio z poziomu dokumentu oraz w zakładkce „CRM”>„Windykacja”.

Opcja ta nie jest dostępna dla faktur do paragonu i faktur zaliczkowych.

Możliwe do stworzenia przypomnienia

 • Ponaglenie
  • jest wysyłane na dane podane w danych nabywcy (adres e-mail) oraz dodatkowo na adres mailowy firmy.
  • w polu „treść wiadomości” można wpisać maksymalnie 1400 znaków, w polu nagłówka wiadomości 100 znaków, w polu stopki 500, w polu z danymi wierzyciela 200 znaków, z danymi dłużnika 500 znaków, a w uwagach maksymalnie 500 znaków.
  • sprzedawca otrzymuje maila z dopiskiem „kopia” w tytule. Maile przychodzą z adresu faktury@ifirma.pl. Można je wydrukować.
 • Monit
  • zasady wysyłania i edycji są takie same jak w przypadku ponaglenia.
  • w treści pojawia się dodatkowo informacja o numerze rachunku bankowego do wpłaty i ostrzeżenie, że brak zapłaty w ciągu 14 dni powoduje przez wierzyciela podjęcie kolejnych działań (postępowanie windykacyjne i sądowe).
 • Nota odsetkowa
  • użytkownik może wybrać jako język przypomnienia język angielski.
  • notę można wystawić jedynie do dokumentu o statusie „nieopłacony”. Serwis liczy kwotę odsetek od kwoty „do zapłaty” widoczną w tabeli w treści noty.
  • w celu wystawiania noty należy uzupełnić datę zapłaty (nie może być wcześniejsza niż określony na fakturze termin płatności, ale może być datą przyszłą w stosunku do dnia bieżącego), a następnie kliknąć „przelicz”. Serwis wyliczy odsetki wg wybranego sposobu naliczania (ustawowe lub wynikające z umowy).
  • użytkownik nie może zmieniać danych w tabeli z wyliczeniem odsetek.
  • po zatwierdzeniu Noty można ją wydrukować.
 • Wezwanie do zapłaty
  • w sytuacji gdy zaproponowany termin zapłaty za fakurę już został przekroczony a klient nadal nie uregulował należności, użytkownik może wezwać swojego klienta do dokonania zapłaty za wystawioną fakturę.
  • użytkownik ma możliwość edycji treści wiadomości oraz danych umieszczonych w stopce.
  • stworzone wezwanie do zapłaty pojawi się w zakładce „CRM”> „Windykacja”, w części „Lista przypomnień”.

Do jednej faktury można dodać klika przypomnień, po kilka w każdym rodzaju. Stworzonych przypomnień nie można usunąć. Ma to szczególne znaczenie przy notach odsetkowych, które są numerowane. Błędnie wystawionej noty nie można edytować ani usunąć, a następna będzie zawsze z kolejnym numerem.

W przypadku dokumentów w walucie w zakładce „Windykacja” widoczna jest kwota w walucie, ale bez specjalnego oznaczenia, że to waluta.

Wezwanie do zapłaty (list windykacyjny) – składanie zlecenia

Można to zrobić z poziomu jednej z poniższych zakładek:

 1. „CRM”> „windykacja”:
  • nieopłacone faktury/rachunki znajdziesz na liście „Przychody – dokumenty przeterminowane”,
  • w kolumnie „Operacje” kliknij symbol windykacji (czerwona strzałka):


  • wybierz typ przypomnienia: „Wezwanie do zapłaty” i wybierz typ listu, który ma być wysłany do kontrahenta,
  • zatwierdź przyciskiem „Wyślij wezwanie”.
 1. w zakładce „CRM”> „lista kontrahentów”:
  • wybierz zalegającego z opłatami kontrahenta,
  • kliknij w zakładkę „Windykacja”,
  • kliknij symbol windykacji (kolumna „Operacje”) przy przeterminowanej faktrze na liście „Przychody – dokumenty przeterminowane”:  • wybierz typ przypomnienia: „Wezwanie do zapłaty” i typ listu, który ma być dostarczony kontrahentowi,
  • zaakceptuj regulamin i zatwierdź przyciskiem „Wyślij wezwanie”, a następnie „Zapłać za usługę”, aby przejść do płatności.
 1. w zakładce: „Faktury / Rachunki” > „Lista faktur / Lista rachunków”
  • znajdź dokument o statusie „nie zapłacono”,
  • kliknij ikonkę z zegarkiem („Lista przypomnień”) w tabeli Operacje przy przeterminowanym dokumencie::  • kliknij przycisk „+ dodaj przypomnienie”,
  • wybierz typ przypomnienia: „Wezwanie do zapłaty” i typ listu, który ma być dostarczony kontrahentowi,
  • zaakceptuj regulamin i zatwierdź przyciskiem „wyślij wezwanie”, a następnie „zapłać za usługę”, aby przejść do płatności.
 1. w zakładce: „Agenda”> sekcja „Przychody”
  • wyszukaj dokument o statusie „Nieopłacone”,
  • kliknij przycisk „+ przypomnij”,
  • wybierz typ przypomnienia: „Wezwanie do zapłaty” i typ listu, który ma być dostarczony kontrahentowi,
  • zaakceptuj regulamin i zatwierdź przyciskiem „wyślij wezwanie”, a następnie „zapłać za usługę”, aby przejść do płatności.

Opłacenie Zlecenia przez Zleceniodawcę następuje poprzez serwis płatności internetowych Transferuj.pl dostępny w serwisie ifirma.pl.

Możliwość komentowania jest wyłączona.