VAT-UEK – druga i kolejne korekty informacji podsumowującej VAT-UE za ten sam okres

  • Pomoc ifirma
  • Deklaracje
  • VAT-UEK – druga i kolejne korekty informacji podsumowującej VAT-UE za ten sam okres
w Deklaracje

Po zaksięgowaniu w serwisie zmian, które mają wpływ na złożenie korekty deklaracji VAT-UEK, celem wygenerowania kolejnej korekty deklaracji należy na początku usunąć pierwotną korektę VAT-UEK.


Ważne!

Usunięcie korekty deklaracji nie spowoduje całkowitego usunięcia wysłanego dokumentu z konta, deklaracja pozostanie zapisana w PDF, co zostanie opisane w dalszej części instrukcji.

W tym celu należy przejść do zakładki Deklaracje > Deklaracje i wybrać nr deklaracji, która ma być ponownie skorygowana, np. 10/2017


Kolejno na dole strony należy wybrać opcję wyświetl korektę.Następnie należy wybrać opcję usuń.Po wybraniu opcji usuń pojawi się komunikat dotyczący potwierdzenia usunięcia deklaracji, należy go zatwierdzić wybierając tak.Po usunięciu pierwszej korekty pojawi się opcja wystawienia kolejnej korekty, w tym celu należy skorzystać z opcji wystaw korektę.Tak wystawiona korekta będzie obejmowała zaistniałe zmiany. Zgodnie z wytycznymi ministerstwa finansów będzie pokazywała różnice między deklaracją pierwotną, a zmianami jakie miały miejsce po kolejnych korektach.

Wygenerowaną korektę deklaracji należy przekazać do wysyłki elektronicznej. W tym celu należy skorzystać z opcji wyślij do urzędu.Żeby zobaczyć PDF wysłanej do urzędu deklaracji pierwotnej jak i przekazanych do urzędu korekt VAT-UEK należy wybrać nr deklaracji np. 10/2017, na dole strony pokażą się Zapisane kopie plików PDF deklaracji pierwotnych. Żeby przejść do zapisów PDF korekt deklaracji należy wybrać opcję wyświetl korekty.Poniżej widać zapis kolejnych zmian w korektach deklaracji VAT-UEK. Każda deklaracja posiada datę oraz godzinę modyfikacji.Celem zobaczenia ponownie zapisu PDF deklaracji pierwotnej, należy wybrać opcję wyświetl deklarację. Historia wysłanych deklaracji VAT-UE oraz VAT-UEK znajduje się w zakładce Deklaracje > e-Deklaracje.Dowiedz się jak pobrać UPO wysłanej e-deklaracji.


Autor: Joanna Łuksza – ifirma.pl

Czy ten artykuł był pomocny?

Powiązane artykuły