VAT-UEK – korekta informacji podsumowującej VAT-UE

w DeklaracjeTransakcje zagraniczne Tagi: informacja podsumowująca VAT-UEvat-uevat-uek

W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek błędów w złożonej informacji podsumowującej VAT-UE, należy niezwłocznie złożyć korektę błędnej informacji podsumowującej o dokonanych wewnątrzwspólnotowych transakcjach.

Korekta informacji podsumowującej VAT-UE polega na wypełnieniu formularza VAT-UEK. Na druku korekty należy wypełnić wyłącznie dane dotyczące transakcji z kontrahentami, w zakresie których wystąpiła zmiana. W pozycji “Było” ujmujemy błędne dane wykazane w złożonej pierwotnie informacji podsumowującej, a następnie w pozycji “Jest” prawidłowe dane zgodne ze stanem faktycznym.

Jeżeli nie uwzględniono niektórych informacji w VAT-UE, to na korekcie w części „Było” należy pozostawić pusty wiersz, a w części „Jest” podać niewykazane wcześniej informacje. W przypadku, gdy zostały wykazane informacje w VAT-UE, które nie powinny być w niej uwzględnione, to w części „Było” trzeba wpisać błędnie podane informacje, a część „Jest” zostawić pustą.

Nie trzeba składać wraz z formularzem VAT-UEK pisma wyjaśniającego przyczyny dokonania korekty. Pamiętać należy, że korygując dane w zakresie transakcji wewnątrzwspólnotowych w deklaracji dla podatku VAT mamy obowiązek dokonania korekty odpowiedniej informacji podsumowującej VAT-UE.

VAT-UEK w serwisie ifirma.pl

W serwisie ifirma.pl, aby utworzyć formularz VAT-UEK trzeba po doksięgowaniu dokumentów lub poprawieniu błędnych księgowań, otworzyć w zakładce Deklaracje ➡ Deklaracje informację VAT-UE, którą chcemy skorygować. Następnie, pod drukiem VAT-UE należy wybrać opcję wystaw korektę. Po wprowadzeniu ewentualnych zmian zatwierdzamy ją i tak utworzoną korektę możemy wysłać elektronicznie do US.

Przykład:
W informacji podsumowującej za 08/2020 została wykazana tylko transakcja wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów. VAT-UE zostało złożone w US.

Następnie wprowadzamy w serwisie transakcję wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów w sierpniu 2020 r. w zakładce Wydatki ➡ Dodaj wydatek ➡ Wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów, której wcześniej zapomnieliśmy zaksięgować.
Po zaksięgowaniu otwieramy wygenerowaną wcześniej VAT-UE i na dole wybieramy opcję wystaw korektę:


Po wybraniu tej opcji serwis utworzy automatycznie VAT-UEK uwzględniającą zmiany w księgowaniu transakcji unijnych, jak widzimy poniżej:

Czy ten artykuł był pomocny?

Powiązane artykuły