Uregulowanie płatności przez kontrahenta po skorzystaniu z ulgi na złe długi

w DeklaracjePodatek VAT

Zgodnie z ust. 1 art. 89a ustawy o podatku od towarów i usług podatnik może skorygować podstawę opodatkowania oraz podatek należny z tytułu dostawy towarów lub świadczenia usług na terytorium kraju w przypadku wierzytelności, których nieściągalność została uprawdopodobniona. Korekta dotyczy również podstawy opodatkowania i kwoty podatku przypadającej na część kwoty wierzytelności, której nieściągalność została uprawdopodobniona.

Dodatkowo ust. 1a wyjaśnia, iż nieściągalność wierzytelności uważa się za uprawdopodobnioną, w przypadku gdy wierzytelność nie została uregulowana lub zbyta w jakiejkolwiek formie w ciągu 90 dni od dnia upływu terminu jej płatności określonego w umowie lub na fakturze.

Warunki skorzystania z ulgi na złe długi omówione są tutaj. tutaj

Z powyższych przepisów wynika, iż korekta następuje w deklaracji za okres rozliczeniowy, w którym upłynął 90 dzień od terminu płatności wskazanego w umowie lub na fakturze.
Podatnik ma również prawo do złożenia korekty deklaracji za okres, w którym upłynął 90 dzień od terminu płatności określonego w umowie lub na fakturze, jeśli w danym okresie nie skorzystał z ulgi.
W sytuacji, gdy przedsiębiorca otrzyma zapłatę po 90 dniu, ale przed złożeniem deklaracji za okres rozliczeniowy, w którym mógłby skorzystać z ulgi – ulga staje się bezpodstawna i nie można z niej skorzystać.
Termin skorzystania z ulgi na złe długi został skrócony do 90 dni od 1 stycznia 2019 r.
We wcześniejszych latach wierzytelność uznawało się za nieściągalną po upływie 150 dni od dnia upływu terminu płatności określonego w umowie lub na fakturze.

Poniżej zostaną omówione zasady postępowania w sytuacji, gdy podatnik rozliczył już ulgę w deklaracji podatkowej, a następnie należność została uregulowana przez kontrahenta.
Przedsiębiorca- wierzyciel ma obowiązek w takiej sytuacji zwiększyć podstawę opodatkowania oraz kwotę podatku należnego w rozliczeniu za okres, w którym należność została uregulowana lub zbyta w całości lub w części.

Przykład 1.
Faktura sprzedaży wystawiona 1 stycznia 2019 r. z terminem płatności 7 stycznia 2019 r. Kwota netto wynosi 1000 zł, stawka VAT 23%. 90 dzień od terminu płatności to dokładnie 7-04-2019 r. Podatnik składa deklaracje miesięczne VAT-7.

Rozpatrzmy tutaj 2 sytuacje:

  1. Uregulowanie płatności przez kontrahenta 20-04-2019. Przedsiębiorca- wierzyciel w deklaracji za kwiecień mógłby skorzystać z ulgi na złe długi, ale ponieważ przed złożeniem deklaracji za ten okres otrzymał zapłatę, nie wykazuje ulgi w deklaracji.
  2. Kontrahent opłacił w całości fakturę 16-05-2019. Przedsiębiorca- wierzyciel w deklaracji za kwiecień skorzystał z ulgi na złe długi. Wykazywanie ulgi w serwisie zostało przedstawione tutaj.
  W maju podatnik ma obowiązek zwiększyć podstawę opodatkowania oraz kwotę podatku należnego.

 

Postępowanie w serwisie ifirma.pl

W lewym górnym rogu trzeba ustawić miesiąc księgowy maj 2019 i przejść do zakładki Ewidencje ➡ Ewidencja sprzedaży VAT ➡ Dodaj pozycję ewidencji sprzedaży VAT.
 

 
Należy uzupełnić dane:

 • przedmiot opodatkowania – czynność podlegająca opodatkowaniu, czyli np. sprzedaż towarów;
 • numer dokumentu – numer faktury, która została opłacona;
 • nabywca – kontrahent wskazany na fakturze;
 • data wystawienia – dzień, w którym kontrahent uregulował płatność, czyli 16-05-2019 r.;
 • kwota netto – kwota netto wynikająca z opłacenia faktury.

Dokonany zapis trzeba przeliczyć i zatwierdzić.

W wygenerowanej deklaracji VAT-7 (wer. 19) za maj 2019 dokonany zapis zostanie uwzględniony w pozycji 19 i 20.

 
Nie ma konieczności dodawania zapisów w zawiadomieniu VAT-ZD.
W pliku JPK_VAT serwis uwzględni dodany zapis w ewidencji sprzedaży VAT automatycznie.

 

Chcesz skorzystać z ulgi na złe długi? Sprawdź, jak ją wykazać!

 

Autor: Monika Kobylak – ifirma.pl

Czy ten artykuł był pomocny?

Powiązane artykuły