Umowy zlecenia – stawka godzinowa

w Pracownicy Tagi: minimalna stawka godzinowaumowa-zleceniezmiany 2018

Początek roku bardzo często wiąże się ze zmianami w zakresie obowiązujących limitów, takich jak płaca minimalna, czy też stawka godzinowa stosowana od niedawna przy umowach zlecenia. Co ważne, zleceniodawca, który nie dostosuje się do aktualnie obowiązującej stawki, będzie podlegał karze grzywny od 1 000 do 30 000 PLN. Jeżeli planujesz zawarcie umowy zlecenia, sprawdź, ile wynosi stawka godzinowa w 2023 roku?

Stawka godzinowa 2023

Wysokość minimalnej stawki godzinowej jest waloryzowana o wskaźnik wzrostu minimalnego wynagrodzenia za pracę.

Wysokość minimalnego wynagrodzenia w 2023 zmieniła się dwukrotnie:

  1. od dnia 1 stycznia 2023 r. obowiązywało minimalne wynagrodzenie za pracę w wysokości 3490 zł, natomiast minimalną stawka godzinowa na umowę zlecenie wynosiła 22,80 zł.
  2. od dnia 1 lipca 2023 r. obowiązywało minimalne wynagrodzenie za pracę w wysokości 3600 zł, natomiast minimalna stawka godzinowa na umowę zlecenie wynosi 23,50 zł brutto, co daje netto, potocznie “na rękę” 18,45 zł/h z dobrowolną składkę chorobową. Jeśli zleceniobiorca nie zdecyduje się na opłacanie tej składki otrzyma 18,98 zł/h netto.

 

Umowa zlecenia – koszt pracodawcy i wynagrodzenie na rękę

Całkowity koszt zatrudnienia pracownika na podstawie umowy zlecenia przy założeniu wynagrodzenia określonego na najniższym dopuszczalnym poziomie, w 2023 roku wyniesie około 28,31 PLN za godzinę. Przy takich założeniach zleceniobiorca za godzinę swojej pracy otrzyma wynagrodzenie w wysokości 23,50 zł/h brutto.

 

Minimalna stawka godzinowa na umowie zlecenie w 2024 roku

15 września 2023 r. opublikowano rozporządzenie określające minimalne wynagrodzenie za pracę na rok 2024.
W rozporządzeniu podano także kwoty minimalnych stawek godzinowych dla umów cywilnoprawnych.
Kwoty minimalnych stawek godzinowych w 2024 będą się zmieniały dwukrotnie w ciągu roku, podobnie jak pensja minimalna.
Zapisy rozporządzenia wskazują ich wartość jako:

  1. 27,70 zł/ h od 1 stycznia do 30 czerwca 2024 roku.
  2. 28,10 zł/ h od 1 lipca do 31 grudnia 2024 roku.

Po co jest stawka godzinowa?

Głównym celem wprowadzenia minimalnej stawki godzinowej było ograniczenie zjawiska polegającego na tym, że osoba zatrudniona na podstawie umowy cywilnoprawnej otrzymuje wynagrodzenie znacząco niższe niż minimalne wynagrodzenie wypłacane osobom pracującym na etacie . Drugą motywacją była chęć ograniczenia nadużywania umów cywilnoprawnych.


Kliknij i sprawdź, ile wyniosą koszty pracodawcy przy minimalnym wynagrodzeniu!

 


Autor: Ewa Kozak, Patrycja Tokarska – ifirma.pl

Czy ten artykuł był pomocny?

Powiązane artykuły