Ustalenie dopłaty do wynagrodzeń z umów o pracę w związku z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 7.01.2022 r.

w ArchiwumPolski ŁadPracownicy

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 7.01.2022 r. nakłada na pracodawcę obowiązek niezwłocznego wyrównania pracownikowi różnicy powstałej po przeliczeniu wynagrodzenia.

Ważne! Dla rachunków tytułem umowy o pracę wystawionych i wypłaconych w serwisie przed datą 26.01.2022 r. nie miało zastosowanie wskazane Rozporządzenie. Funkcja została wdrożona w serwisie w dniu 26.01.2022 r., zatem dla rachunków po wskazanej dacie serwis już zachowuje zapisy Rozporządzenia.

Jeżeli pracodawca wypłacił wynagrodzenia bez zastosowania zapisów Rozporządzenia i zdecyduje się na dokonanie przeliczenia wynagrodzeń powinien postąpić zgodnie z poniższą instrukcją. Aby poprawnie wyliczyć wynagrodzenie i ustalić różnicę „do dopłaty” należy wykonać opisane w instrukcji kroki.

A Wynagrodzenia za grudzień 2021 wypłacane w styczniu 2022
B Wynagrodzenia za styczeń wypłacone dla rachunku wystawionego przed 26.01.2022 r.

A Wynagrodzenia za grudzień 2021 wypłacane w styczniu 2022

Aby wyliczyć różnicę w wypłacie wynagrodzenia należy dokonać poniższych kroków::

 1. Zmienić miesiąc księgowy na grudzień 2021,
 2. Jeżeli została wprowadzona data wypłaty wynagrodzenia to w zakładce Wydatki (grudzień 2021) należy usunąć wszystkie Dowody Księgowe z serii DK/NR/12/2021/WYN (zaczynając od dowodu z najwyższym numerem),
 3. Przejść do zakładki Pracownicy ➡ Lista płac – otworzyć Listę płac za 12/2021 wybrać opcję Wydrukuj PDF i dokonać jej zapisu na swoim komputerze,
 4. W zakładce Pracownicy ➡ Rachunki należy wybrać opcję Wyświetl przy każdym wystawionych rachunku i następnie wybrać opcję edytuj rachunek kolejno Zatwierdź w celu zapisania zmian.
 5. Edycja Rachunku spowoduje jego przeliczenie z uwzględnieniem przepisów wynikających z Rozporządzenia,
 6. Następnie w zakładce Pracownicy ➡Lista płac należy otworzyć skorygowaną Listę płac za 12/2021 i porównać obecną wartość kolumny 27 z wartością kolumny 27 na liście płac sprzed korekty.
 7. Wartość pola 27 nowej Listy płac – Wartość pola 27 starej Listy płac = 0
  Oznacza to, że nic nie uległo zmianie.

  Wartość pola 27 nowej listy płac – Wartość pola 27 starej listy płac > 0
  Oznacza to, że powstała różnica do dopłaty dla pracownika.

 8. Jeżeli występuje różnica na korzyść pracownika (nie we wszystkich przypadkach różnica będzie występowała) to należy ją dopłacić pracownikowi (najlepiej jeszcze w styczniu).
 9. Po dokonaniu zmian należy wprowadzić (styczniową) datę wypłaty wynagrodzenia na rachunku lub w zakładce Zobowiązania ➡Wynagrodzenia.

Ważne!

Wprowadzone zmiany nie wpływają na:

 • koszty zaksięgowane u pracodawcy (nie ma potrzeby przeliczania PIT-5 za grudzień 2021),
 • kwoty składek ZUS (nie ma potrzeby edycji deklaracji ZUS DRA za 01/2022),
 • PIT-11 oraz PIT-4R za rok 2021.

Zmiana wpływa na:

 • PIT-4 za 01/2022 i jeżeli został już wygenerowany to należy czynność powtórzyć. Przypominamy PIT-4 należy uregulować do urzędu do 21 lutego 2022 r. (20 dzień lutego jest dniem wolnym).

B Wynagrodzenia za styczeń wypłacone dla rachunku wystawionego przed 26.01.2022 r.

Aby wyliczyć różnicę w wypłacie wynagrodzenia należy dokonać poniższych kroków:

 1. Zmienić miesiąc księgowy na styczeń 2022,
 2. Jeżeli została wprowadzona data wypłaty wynagrodzenia to w zakładce Wydatki (styczeń 2022) należy usunąć wszystkie Dowody Księgowe z serii DK/NR/01/2022/WYN (zaczynając od dowodu z najwyższym numerem),
 3. Jeżeli wynagrodzenia zostały już wypłacone przejść do zakładki Pracownicy ➡ Lista płac- – otworzyć Listę płac za 01/2022 wybrać opcję Wydrukuj PDF i dokonać jej zapisu na swoim komputerze,
 4. W zakładce Pracownicy ➡ Rachunki należy wybrać opcję Wyświetl przy każdym wystawionych rachunku i następnie wybrać opcję edytuj rachunek kolejno Zatwierdź w celu zapisania zmian.
 5. Edycja Rachunku spowoduje jego przeliczenie z uwzględnieniem przepisów wynikających z Rozporządzenia,
 6. Następnie w zakładce Pracownicy ➡Lista płac należy otworzyć skorygowaną Listę płac za 01/2022 i porównać obecną wartość kolumny 27 z wartością kolumny 27 na liście płac sprzed korekty.
  Wartość pola 27 nowej Listy płac – Wartość pola 27 starej Listy płac = 0
  Oznacza to, że nic nie uległo zmianie.
  Wartość pola 27 nowej listy płac – Wartość pola 27 starej listy płac > 0
  Oznacza to, że powstała różnica do dopłaty dla pracownika.
 7. Jeżeli występuje różnica na korzyść pracownika (nie we wszystkich przypadkach różnica będzie występowała) to należy ją dopłacić pracownikowi (najlepiej jeszcze w styczniu).
 8. Po dokonaniu zmian należy wprowadzić (styczniową) datę wypłaty wynagrodzenia na rachunku lub w zakładce Zobowiązania ➡Wynagrodzenia.

Ważne!

Wprowadzone zmiany nie wpływają na:

 • koszty zaksięgowane u pracodawcy (nie ma potrzeby przeliczania PIT-5 za styczeń 2022),
 • kwoty składek ZUS (nie ma potrzeby edycji deklaracji ZUS DRA za 01/2022),
 • PIT-11 oraz PIT-4R za rok 2021.

Zmiana wpływa na:

 • PIT-4 za 01/2022 i jeżeli został już wygenerowany to należy czynność powtórzyć. Przypominamy PIT-4 należy uregulować do urzędu do 21 lutego 2022 r. (20 dzień lutego jest dniem wolnym).

Czy ten artykuł był pomocny?

Powiązane artykuły