Umowa o pracę – wynagrodzenie wypłacane w miesiącu przepracowanym

w Przejście do Ifirma.pl w trakcie roku Tagi: pracownikUmowawynagrodzenie

Spis treści

 

1. Dane pracownika

Do serwisu należy najpierw dodać pracownika podając jego imię i nazwisko, pesel, datę urodzenia, adres, można także wpisać bank i numer konta na który będzie wypłacane wynagrodzenie.

Sposób wprowadzenia:

zakładka Pracownicy ➡ Lista pracowników ➡ Dodaj pracownika.

 

 

2. Informacje o wynagrodzeniu i składkach ZUS

Wprowadzenie pełnej informacji o dotychczasowych wynagrodzeniach, składkach ZUS oraz o bieżącym wynagrodzeniu wymaga wykonania kroków opisanych poniżej jako A, B i C.

A) Informacja o wynagrodzeniach wypłaconych w miesiącach poprzednich

Jeżeli pracownik otrzymał od nas wynagrodzenie w miesiącach poprzedzających pierwszy miesiąc księgowania w serwisie (dotyczy to tylko roku, w którym nastąpiło przejście na ifirma.pl), to w celu stworzenia na koniec roku kompletnej deklaracji PIT 11, do serwisu należy także wpisać: sumę wynagrodzeń brutto, sumę kosztów uzyskania przychodu, sumę zaliczek odprowadzonych do US oraz sumę składek wpłaconych do ZUS.

Sposób wprowadzenia:

zakładka Pracownicy ➡ Lista pracowników ➡ w kolumnie Nazwisko i imię wybieramy właściwego pracownika ➡ Dane pracownika ➡ dane początkowe (do uzupełnienia danych potrzebne nam będą listy płac oraz raporty ZUS RCA).
 

 

 

 

Uwaga! Wpisanie danych jest możliwe tylko w pierwszym miesiącu pracy z serwisem ifirma.pl.

B) Składki ZUS od wynagrodzenia wypłaconego w miesiącu poprzedzającym przejście do serwisu

Gdy wynagrodzenie było wypłacone w miesiącu poprzedzającym przejście do serwisu (i jednocześnie był to miesiąc przepracowany), to termin płatności składek przypada właśnie na pierwszy miesiąc księgowania w serwisie. Jeżeli składki zostaną opłacone w terminie, to mogą być one zaliczone do kosztów już w miesiącu przepracowanym. Gdy nie zostały one zaksięgowane lub opłacone były już po terminie, to należy je dodać do serwisu.

Sposób wprowadzenia:

zakładka Zobowiązania ➡ Składki ZUS ➡ Dodaj składkę ZUS ➡ wybieramy odpowiedni typ składki: ubezpieczenie społeczne pracownika/ubezpieczenie zdrowotne pracownika/Fundusz Pracy pracownika/Fundusz Emerytur Pomostowych (do uzupełnienia danych potrzebne nam będą raporty ZUS RCA).

 

 

 

 

C) Wygenerowanie Listy płac w pierwszym miesiącu księgowania w serwisie

Wynagrodzenie wypłacone w pierwszym miesiącu księgowania w serwisie należy zaksięgować poprzez wygenerowanie rachunku dla pracownika.

Sposób wprowadzenia:

 • zakładka Pracownicy ➡ Lista pracowników ➡ klikamy na jego imię i nazwisko ➡ Dodaj umowę ➡ Umowa o pracę ➡ po uzupełnieniu pól i zatwierdzeniu pojawi się opcja Wystaw rachunek do umowy,
 •  

   

   

   

   

   

 • po stworzeniu rachunku powstanie przelew dotyczący wynagrodzenia, będzie on widoczny w zakładce Zobowiązania ➡ Wynagrodzenia, w miesiącu księgowym według terminu płatności który podaliśmy w rachunku ➡ wpisujemy datę jego opłacenia i zatwierdzamy (dopiero po dokonaniu tego wynagrodzenie zostanie zaksięgowane w koszty firmy),
 •  

   

 • po uzupełnieniu daty opłacenia wynagrodzenia powstaną przelewy dotyczące składek do ZUS, będą one widoczne w zakładce Zobowiązania ➡ Składki ZUS, w miesiącu księgowym według ich terminu płatności (20-ty następnego miesiąca po miesiącu wypłacenia wynagrodzenia) ➡ podajemy daty ich opłacenia i zatwierdzamy (dopiero po dokonaniu tego składki zostaną zaksięgowane w koszty firmy).
 •  

   

 

Autor: Katarzyna Kisiel – ifirma.pl

Czy ten artykuł był pomocny?

Powiązane artykuły