Regulamin usług pocztowych

w Regulaminy

UWAGA!
Ze względu na ograniczenia związane z koronawirusem usługa wysyłania faktur pocztą przez serwis ifirma.pl od 12.03.2020 została czasowo zawieszona.

 

 1. Niniejszy Regulamin określa warunki świadczenia usługi drukowania, kopertowania oraz listownego wysyłania do kontrahenta faktury za pośrednictwem serwisu ifirma.pl i należy go rozpatrywać łącznie z regulaminem ogólnym i umową o świadczeniu usług przez serwis ifirma.pl.
 2. Warunkiem korzystania z usługi jest zgoda na wszystkie zapisy niniejszego Regulaminu.
 3. Usługa drukowania, kopertowania i listownego wysyłania faktur (zwana dalej Usługą) jest funkcją serwisu ifirma.pl przerzucającą czynność drukowania, kopertowania oraz listownego wysyłania wystawionej w serwisie faktury na operatora serwisu – IFIRMA SA (dawne Power Media SA).
 4. Wysyłana faktura – faktura generowana w serwisie ifirma.pl, której wydruk, kopertowanie oraz wysyłkę zleca Użytkownik serwisu ifirma.pl. Maksymalna objętość wysyłanej faktury to dwie obustronnie zadrukowane kartki. Przesyłka wysyłana jest do adresata listem zwykłym, krajowym na adres zamieszczony na fakturze.
 5. Cena usługi określona jest w cenniku usług pocztowych opublikowanym w Serwisie Operatora, w której Operator określił warunki i wysokość odpłatności za Usługę. Podane w Cenniku kwoty opłat są cenami brutto. Zmiana Cennika nie oznacza zmiany niniejszego Regulaminu.
 6. Cennik usług pocztowych obowiązuje w dniu nadania przesyłki.
 7. Usługa jest aktywowana po uiszczeniu przedpłaty w wysokości dowolnej wielokrotności kwoty podanej w cenniku i jest świadczona do wyczerpania przedpłaty. Za datę dokonania przedpłaty rozumie się datę zaksięgowania wpłaty na koncie lub datę przesłania czytelnego i potwierdzonego dowodu wpłaty na adres e-mail: bok@ifirma.pl.
 8. Dane do przelewu:

IFIRMA SA

ul. Grabiszyńska 241 G

53-234 Wrocław

Bank DnB Nord Polska

Numer konta: 93 2190 0002 3000 0046 2470 0105

Tytuł przelewu: „Login użytkownika: Opłata za usługę wysyłania faktur pocztą”.

IFIRMA SA (dawne Power Media SA) zastrzega, że wpłaty dokonane na inny numer konta bankowego niż wskazany nie będą traktowane jako opłata za usługę pocztową.


 1. Informacje o przedpłaconej, a jeszcze niewykorzystanej kwocie, Użytkownik znajdzie po zalogowaniu na swoje konto w ifirma.pl, w menu Pulpit ➡ Konfiguracja ➡ Rozliczenia ➡ Rozliczenia wysyłek pocztowych.
 2. Odpowiedzialność za poprawność i adekwatność przekazywanych faktur leży po stronie Użytkownika serwisu ifirma.pl. IFIRMA SA (dawne Power Media SA) nie ponosi żadnej odpowiedzialności za treść faktur przekazanych w ramach Usługi.
 3. IFIRMA SA (dawne Power Media SA) dołoży wszelkich starań, aby terminowo realizować Usługę, jednak IFIRMA SA (dawne Power Media SA) nie ponosi żadnej odpowiedzialności za następujące zdarzenia, które mogą zakłócić lub uniemożliwić przesłanie w imieniu Użytkownika serwisu ifirma.pl faktury:
  • awarie infrastruktury informatycznej, energetycznej lub systemów przetwarzania i przekazywania danych;
  • wypadków związanych z działaniem siły wyższej;
  • awarii oprogramowania.
 4. Jeśli skutkiem wyżej wymienionych zdarzeń, niewykonanie Usługi spowoduje jakiekolwiek następstwa prawne wobec Użytkownika serwisu ifirma.pl, zrzeka się on możliwości dochodzenia jakichkolwiek odszkodowań czy rekompensat od IFIRMA SA (dawne Power Media SA).

Czy ten artykuł był pomocny?

Powiązane artykuły