Regulamin nadzoru technicznego serwisu ifirma.pl

|
ID: 778304837
|
Kategorie: Regulaminy
Nie tylko kawa jest 2w1
 1. Serwis ifirma.pl oferuje swoim Użytkownikom usługę weryfikacji wprowadzonych do serwisu danych pod kątem poprawności przetworzenia ich przez serwis ifirma.pl.

 2. Usługa obejmuje wyłącznie ocenę:

  1. poprawności zaksięgowania przez serwis ifirma.pl: składek ZUS przedsiębiorcy oraz składek ZUS od wynagrodzeń pracowniczych. Weryfikacja w tym zakresie polega na sprawdzeniu zgodności dat zapłaty i kwoty składek z zobowiązaniami wykazanymi na koncie Użytkownika* i czy składki ZUS nie są zdublowane.

  2. poprawności zaksięgowania przez serwis ifirma.pl wynagrodzeń pracowniczych, tj. sprawdzenie czy zostały wprowadzone przez Użytkownika daty opłacenia wynagrodzeń i czy wynagrodzenia nie są zdublowane,

  3. zgodności ewidencji KPIR/ewidencji przychodów z deklaracją PIT-5 (PIT-5L)/PIT-28 wygenerowaną przez serwis ifirma.pl tj. porównanie kwoty w KPIR/ewidencji przychodów z kwotą w PIT-5 (PIT-5L)/PIT-28,

  4. zgodności ewidencji zakupów i sprzedaży VAT z deklaracją wygenerowaną przez serwis ifirma.pl na potrzeby rozliczenia podatku VAT tj. porównanie kwot z ewidencji VAT z kwotami ujętymi w deklaracji tworzonej do rozliczenia podatku VAT.

* W przypadku nieterminowych, niepełnych płatności zobowiązań ZUS, Użytkownik powinien każdorazowo we własnym zakresie dokonać weryfikacji rozliczenia wpłaconej kwoty do ZUS, celem upewnienia się na jakie składki i w jakich wartościach ZUS dokonał zarachowania poszczególnych wpłat. Osoba weryfikująca nie odnosi się w toku prowadzonej weryfikacji do tego jak ZUS rozliczył wpłaty na koncie indywidualnym płatnika.

 1. Weryfikacja będzie wykonywana bez wglądu w dokumenty źródłowe, będące podstawą wpisu do serwisu ifirma.pl, a zatem weryfikacja wyliczeń wykonanych przez serwis ifirma.pl będzie odbywać się jedynie na podstawie wprowadzonych przez Użytkownika danych do serwisu ifirma.pl.

 2. Usługa nie ma charakteru audytu podatkowego i osoba weryfikująca nie będzie przeprowadzała analizy merytorycznej wprowadzonych dokumentów ani analizy poprawności kwalifikacji zdarzeń pod kątem związanych z nimi obowiązków podatkowych, a w szczególności nie będzie:

  1. oceniała związku kosztu ze źródłem uzyskania przychodu,

  2. rozpoznawała daty powstania obowiązku podatkowego,

  3. sprawdzała poprawności zastosowanych stawek podatku VAT,

  4. sprawdzała poprawności zastosowanych klasyfikatorów KŚT.

 1. Usługa weryfikacji nie wymaga dodatkowych płatności, wliczona jest w cenę usługi korzystania z serwisu ifirma.pl.

 2. Każdy Użytkownik księgowości internetowej, który wniósł opłatę za bieżący okres abonamentowy, ma prawo wystąpić o przeprowadzenie weryfikacji, ale nie więcej niż dwa razy w roku kalendarzowym. Za każdym razem weryfikacji podlega jeden okres rozliczeniowy w bieżącym roku kalendarzowym – miesiąc lub kwartał – zależnie od trybu rozliczania się Użytkownika z urzędem skarbowym. Zgłoszenie dotyczące ostatniego okresu rozliczeniowego roku może być zgłoszone najpóźniej do końca stycznia roku następnego.

 3. Procedura weryfikacji:

  1. Weryfikacja będzie przeprowadzana wyłącznie na pisemny wniosek Użytkownika. Złożenie wniosku przez Użytkownika jest jednoznaczne z akceptacją postanowień niniejszego Regulaminu.

  2. Zgłoszenia, o którym mowa w pkt. 7.a, Użytkownik dokonuje poprzez przesłanie wiadomości e-mail z adresu wskazanego w Serwisie, na adres e-mail bok@ifirma.pl oraz załącza wygenerowane przez niego deklaracje oraz ewidencje, które podlegają weryfikacji.

  3. Osoba weryfikująca w ciągu 14 dni od otrzymania zgłoszenia przez Użytkownika o potrzebie weryfikacji sporządzi i przekaże Użytkownikowi w wiadomości e-mail raport z przeprowadzonych czynności sprawdzających. Raport będzie się opierał na dokumentacji, która została przesłana na dzień zgłoszenia.

  4. Osoba weryfikująca od strony administracyjnej utworzy subkonto, które umożliwi pełny wgląd w zapisy na koncie. Użytkownik zostanie poinformowany o loginie utworzonego subkonta w dniu otrzymania audytu.

  5. Osoba weryfikująca nie dokonuje na koncie Użytkownika żadnych zmian i poprawek,

  6. Subkonto utworzone przez osobę weryfikującą, straci swoją ważność po 3 dniach od daty utworzenia.

 4. Weryfikacji podlega jedynie kompletna dokumentacja. Do Użytkownika, który nie przekaże wymaganej dokumentacji zostanie przesłana prośba o uzupełnienie braków. Termin na przeprowadzenie weryfikacji będzie liczony od momentu spełnienia tego wymogu. Po 14 dniach od wysłania do Użytkownika wiadomości, w przypadku braku uzupełnienia dokumentów, prośba o audyt zostanie odrzucona.

 5. Serwis ifirma.pl i osoba weryfikująca nie ponoszą odpowiedzialności za rzetelność wprowadzonych do serwisu dokumentów księgowych, dokonaną przez Użytkownika błędną merytorycznie ocenę dokumentów księgowych, a także za niekompletne dane.

 6. Niniejszy regulamin należy rozpatrywać łącznie z regulaminem serwisu ifirma.pl i umową o świadczeniu usług przez serwis ifirma.pl.

Jeśli informacji jakich szukasz nie znalazłeś w naszej bazie wiedzy - zadzwoń do nas 71 769 55 15 lub porozmawiaj z konsultantem na czacie . Możesz też napisać maila na bok@ifirma.pl. BOK jest czynne od poniedziałku do piątku w godz. 9:00 – 20:00.
Nie tylko kawa jest 2w1

Mobilnie. Wszędzie

Z ifirma.pl masz księgowość w swoim telefonie. Wysyłaj dokumenty, sprawdzaj salda i terminy online, gdziekolwiek jesteś. Aplikację znajdziesz na najpopularniejszych platformach.

Mobilnie

Ułatwienia dla e‑commerce

Wygodne integracje
Wygodne integracje

Program do faktur IFIRMA w prosty sposób zintegrujesz z Allegro i popularnymi platformami e‑commerce jak Shoper, WooCommerce czy PrestaShop.

Sprawdź wszystkie integracje →

Wygodne integracje
Płatności w jednym miejscu

ifirma.pl łączy się z urządzeniami fiskalnymi, pozwala na eksport przelewów do banku i zatwierdzanie ich jednym kodem, co znacznie usprawnia codzienną pracę i samodzielne księgowanie.

Wygodne integracje
Łatwe generowanie faktur

Dzięki integracji z bazą GUS ułatwiamy też wystawianie faktur – wystarczy, że wpiszesz NIP kontrahenta, a reszta danych uzupełni się automatycznie.

allegro integracja ecommerce
woocommerce integracja ecommerce
shoper integracja ecommerce
prestashop integracja ecommerce
shoplo integracja ecommerce
magento integracja ecommerce