Raporty – do czego służą?

|
ID: 778304581
|
Kategorie: CRM
Nie tylko kawa jest 2w1
W zakładce CRMRaporty dostępne są zestawienia i wykresy dotyczące firmowych przychodów, wydatków, projektów i kontrahentów, które ułatwiają zarządzanie przedsiębiorstwem i pomagają zwiększyć produktywność firmy.

Zestawienia

Zestawienie przedstawia: Krzywą przychodów i wydatków, zestawienie Zysk – strata, Strukturę wydatków i Najlepszych kontrahentów.

Dane pobierane są z KPiR.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dane można sortować według dat, odbiorców i dostawców. Domyślny zakres dat to 6 ostatnich miesięcy. Jeśli użytkownik wybierze w Ustawieniach wykresu:

 • ostatnie 60 lub mniej dni – system pokaże dane w podziale na dni,
 • ostatnie 61 dni lub więcej – system podzieli dni na tygodnie,
 • ostatnie 60 tygodni – system pokaże dane w tygodniach,
 • ostatnie 61 tygodni i więcej – dane będą w miesiącach.

Przejście z miesięcy na lata jest analogiczne.

Jeśli w Ustawieniach wykresu użytkownik wybierze zakres dat z kalendarza i w polu ostatnie zostawi np. dni, to dane będą wyświetlane w dniach (i odpowiednio: tygodniach, miesiącach i latach).

Krzywa przychodów i wydatków

Użytkownik znajdzie tu:

 • Krzywą przychodów i wydatków
 • Krzywą przyrostową przychodów i wydatków
 • zestawienie Przychody vs. wydatki
 • Wydruki dobowe z kasy fiskalnej (wartości netto wprowadzonych raportów dobowych)

 

 

Raporty dobowe są uwzględniane jako raport miesięczny ostatniego dnia miesiąca. Klikając checbox Uwzględniaj wydruki dobowe użytkownik może zaznaczyć, aby raporty dobowe ujmowane były w dniach raportów dobowych zamiast daty raportu miesięcznego.

Przychody ujmowane są według daty sprzedaży – daty ujęcia w KPiR – a wydatki ujmowane są według daty wpływu.

Faktura końcowa jest ujmowana w wartości netto zamówienia.

Struktura wydatków

Serwis dzieli wydatki na klika kategorii:

 • zaopatrzenie: zakup towarów handlowych i materiałów,
 • koszt firmowy: koszt prowadzenia firmy, czynsz za lokal, opłata za prowadzenie rachunku, opłaty bankowe (prowizje), odsetki od kredytu,
 • media: opłata za telefon/ internet, koszt mediów i usług telekomunikacyjnych, opłata za prąd, wodę, gaz, CO, wywóz śmieci,
 • wyposażenie: zakup wyposażenia, zakup środków trwałych,
 • pozostałe: wydatki uniwersalne (wpis. do kol. nr 10, 11, 13, brak wpisu), koszty uboczne zakupu, zakup WNiP, koszty z nieodliczalnym i niezwrotnym VATem, import usług, WNT (pozostałe wydatki, koszty uboczne zakupu, zakup towarów handlowych i materiałów), dostawa dla której podatnikiem jest nabywca (wpis do ko. 10, 11 i 13),
 • samochód: zakup samochodu osobowego, zakup samochodu ciężarowego, zakup paliwa do samochodu ciężarowego firmowego/ niefirmowego/ w leasingu, pozostałe wydatki do samochodu osobowego niefirmowego/ firmowego/ w leasingu, pozostałe wydatki do samochodu ciężarowego firmowego/ niefirmowego, rata leasingu do pojazdu osobowego,
 • paliwo: zakup paliwa do samochodu osobowego firmowego/ niefirmowego/ w leasingu

W strukturze wydatków nie są ujmowane:

 • dowody księgowe (wpis do kol. nr 10, 11, 12, 13 i brak wpisu),
 • dowody wewnętrzne (dla wszystkich typów),
 • odpisy amortyzacyjne,
 • różnice kursowe (dodanie i ujemne),
 • dodanie pojazdu firmowego osobowego i ciężarowego, dodanie wyposażenia, dodanie środka trwałego, WNIP,
 • wartość, która w KPiR jest ujmowana jako koszt związany z używaniem pojazdu,
 • wpłaty na FP i FGŚP (za przedsiębiorcę i osobę współpracującą),
 • składki społeczne i zdrowotne przedsiębiorcy/ osoby współpracującej,
 • wynagrodzenia od umów o pracę/ o dzieło/ zlecenie,
 • składki ZUS płacone za pracowników,
 • roczne korekty VAT od środków trwałych i od pozostałych nabyć,
 • remanenty,
 • umorzenie niezamortyzowanego środka trwałego,
 • dodanie wpisu do KPiR (kol. 10, 11, 12, 13),
 • korekta kosztów (przeterminowanie wydatków),
 • yrównanie korekty,
 • DK – różnica w VAT związana ze sprzedażą opodatkowaną i zwolnioną.

Dane wyświetlają się w kwotach brutto. W przypadku importu usług podawane są wartości netto.

Dane zaczytywane są z zakładki Wydatki według daty wystawienia dokumentu.

Najlepsi odbiorcy

W zestawieniu widocznych jest 10 najlepszych odbiorców.

Dane pobierane są z KPiR w kwotach netto, według daty sprzedaży. Wykres nie uwzględnia więc np. zaliczek.

W zestawieniu ujmowane są wszystkie przychody przy których uwzględniony jest kontrahent.

Najlepsi dostawcy

Zestawienie działa podobnie jak poprzednie: dane pobierane są z KPiR w kwotach netto, według daty sprzedaży.

W zestawieniu widocznych jest 10 najlepszych dostawców.

W zestawieniu brane są pod uwagę te wpisy, dla których został podany kontrahent.

W zestawieniu są ujmowane kwoty wyksięgowań kosztów (korekty kosztów związane z przeterminowanymi wydatkami) oraz zwykłe korekty.

Jeśli w danym okresie dla kontrahenta są tylko kwoty ujemne albo suma faktur jest ujemna, to nie jest on ujmowany w zestawieniu.

Zobowiązania

Wykres zobowiązań z tytułu PIT i VAT na tle przychodów.

Aby przejść do wykresu należy kliknąć:

Więcej…Zobowiązania

 

 

Wykres przedstawia dane w ujęciu miesięcznym.

Na kontach nievatowców dane dotyczące VAT pobierane są z deklaracji VAT-8 lub VAT-9M.

Status przychodów i wydatków

Zestawienie przedstawiające liczbę przychodów i wydatków o statusie zapłacone, oczekujące i przeterminowane.

Aby przejść do zestawienia należy kliknąć:

Więcej…Status przychodów i wydatków

 

 

 

 

Przychody

Serwis uwzględnia tu jedynie wystawione faktury, pobierając dane z zakładki Faktury oraz FakturyFaktury VAT marża. Nie uwzględnia innych przychodów, np. wydruków dobowych, przychodów nieudokumentowanych lub przychodu uniwersalnego.

 • Faktura jest widoczna jako opłacona, jeśli w polu „Pozostało do zapłaty” na fakturze jest zero.
 • Faktura jest widoczna jako przeterminowana, jeśli jest nieopłacona i minął termin płatności określony na fakturze. Jeśli faktura jest nieopłacona, ale nie ma terminu płatności (faktura za pobraniem), to jest widoczna jako oczekująca na zapłatę.

Wydatki

Dane zaczytywane są z zakładki Wydatki według daty wystawienia. W zestawieniu ujmowane są jedynie te wydatki, które mają status opłacony lub nieopłacony.

 • Jeśli wydatek jest częściowo opłacony, to będzie widoczny jako oczekujący na zapłatę lub przeterminowany – nie będzie widoczny jako opłacony.

Rentowność odbiorców

Na podstawie wprowadzonych kosztów przychodu generowany jest raport rentowności odbiorców. Raport wyświetla 10 najlepszych odbiorców ze względu na sumaryczną rentowność oraz 10 najlepszych odbiorców ze względu na rentowność procentową.

Raport nie uwzględnia korekt przychodów.

Raporty szczegółowe

Zestawienie to pozwala na sporządzenie raportów dotyczących sprzedaży miesięcznej oraz porównania sprzedawców i towarów.

Aby przejść do Raportów szczegółowych, kliknij:

 • WięcejRaporty szczegółowe
 • lub przejdź przez zakładkę CRMRaporty szczegółowe

Kliknij, aby przejść do instrukcji dotyczącej Raportów szczegółowych

Jeśli informacji jakich szukasz nie znalazłeś w naszej bazie wiedzy - zadzwoń do nas 71 769 55 15 lub porozmawiaj z konsultantem na czacie . Możesz też napisać maila na bok@ifirma.pl. BOK jest czynne od poniedziałku do piątku w godz. 9:00 – 20:00.
Nie tylko kawa jest 2w1

Mobilnie. Wszędzie

Z ifirma.pl masz księgowość w swoim telefonie. Wysyłaj dokumenty, sprawdzaj salda i terminy online, gdziekolwiek jesteś. Aplikację znajdziesz na najpopularniejszych platformach.

Mobilnie

Ułatwienia dla e‑commerce

Wygodne integracje
Wygodne integracje

Program do faktur IFIRMA w prosty sposób zintegrujesz z Allegro i popularnymi platformami e‑commerce jak Shoper, WooCommerce czy PrestaShop.

Sprawdź wszystkie integracje →

Wygodne integracje
Płatności w jednym miejscu

ifirma.pl łączy się z urządzeniami fiskalnymi, pozwala na eksport przelewów do banku i zatwierdzanie ich jednym kodem, co znacznie usprawnia codzienną pracę i samodzielne księgowanie.

Wygodne integracje
Łatwe generowanie faktur

Dzięki integracji z bazą GUS ułatwiamy też wystawianie faktur – wystarczy, że wpiszesz NIP kontrahenta, a reszta danych uzupełni się automatycznie.

allegro integracja ecommerce
woocommerce integracja ecommerce
shoper integracja ecommerce
prestashop integracja ecommerce
shoplo integracja ecommerce
magento integracja ecommerce