Rachunek zerowy dla pracownika w serwisie ifirma.pl

w Pracownicy

1. W jakich sytuacjach pracodawca wystawia rachunek zerowy

Przedsiębiorca zatrudniający pracowników jest w niektórych przypadkach zobligowany
do wystawia rachunku zerowego np. w przypadku braku wypłaty wynagrodzenia w związku z przebywaniem pracownika na urlopie bezpłatnym. Rachunek zerowy wystawiamy również w sytuacji, gdy pracownik przebywa na zwolnieniu chorobowym powyżej 33 dni (przez pierwsze 33 dni z tytułu choroby pracownikowi przysługuje wynagrodzenie chorobowe, które jest finansowane ze środków pracodawcy). W sytuacji pracownika, który ukończył 50 rok życia rachunek zerowy wystawiamy powyżej 14 dni przebywania na zwolnieniu chorobowym (pierwsze 14 dni niezdolności do pracy w roku kalendarzowym jest finansowane przez pracodawcę).


 

Poniżej zostanie zaprezentowany sposób wystawienia zerowego rachunku dla sytuacji braku wypłaty wynagrodzenia w związku z przebywaniem pracownika na urlopie bezpłatnym w miesiącu lutym 2021.

Przechodzimy do zakładki Pracownicy ➡ Umowy, następnie w kolumnie rachunki wybieramy + wystaw nowy.


 

W otwartym rachunku wybieramy opcje wylicz wynagrodzenie urlopowe lub za niepełny miesiąc.


 

W polu wynagrodzenie urlopowe :

  • Pensja – stała,
  • Liczba godzin przepracowanych w miesiącu urlopu – w lutym 2021 jest do przepracowania 160 godzin pracy,
  • Urlop – z dostępnej listy wybieramy opcję urlop bezpłatny,
  • „Od Do” – w polu Od wpisana zostanie data początku miesiąca tj. 1 luty, w dacie Do – ostatni dzień miesiąca tj. 28 luty 2021 r.
  • Liczba godzin roboczych – w okresie od 01-28.02.2021 było do przepracowania 20 dni roboczych, czyli 20*8=160 godzin,
  • Liczba dni roboczych – w okresie od 01-28.02.2021 było do przepracowania 20 dni roboczych.


 

Po zatwierdzeniu na rachunku będzie jeszcze widniała kwota 5000,00 ale ponowne zatwierdzenie sprawi, że kwota do wypłaty będzie wynosiła 0,00 zł

 
W przypadku, gdy wynagrodzenie jest wypłacane do 10-go kolejnego miesiąca przy próbie zatwierdzenia pojawi się komunikat: termin płatności nie może być późniejszy niż 28.02.2021, należy w tym polu wskazać datę ostatniego dnia danego miesiąca, w którym wystawiany jest rachunek, w podanym przykładzie to dzień 28.02.2021, a następnie należy wybrać opcję zatwierdź


 

2. W jaki sposób usunąć rachunek zerowy

Najczęściej rachunek zerowy usuwamy w sytuacji gdy popełniliśmy błąd np.:

  • wystawiliśmy zerowy rachunek w niewłaściwym miesiącu księgowym
  • w zerowym rachunku naliczyły się koszty uzyskania przychodu oraz ulga podatkowa

 

W sytuacji gdy wystawiliśmy dla pracownika zerowy rachunek nie pojawia się DK (dowód księgowy).


 

W celu usunięcia zerowego wynagrodzenia przechodzimy do zakładki Zobowiązania ➡ Wynagrodzenia.


 

Następnie w kolumnie Wynagrodzenie wybieramy dla przykładu podanego na obrazie Wynagrodzenie za okres 02/2021. W kolejnym kroku wybieramy usuń. Zatwierdzamy zmiany.


 

Następnie, aby poprawić rachunek albo wystawić go ponownie przechodzimy do zakładki Pracownicy ➡ Rachunki, w kolumnie Tytuł wynagrodzenia wybieramy Wynagrodzenie za okres 02/2021.


 

Następnie w prawym górnym rogu wybieramy opcję edytuj rachunek bądź wybieramy strzałkę, gdzie jest dostępna opcja usuń rachunek.


 

 

Autor: Monika Olejniczak – ifirma.pl

Czy ten artykuł był pomocny?

Powiązane artykuły