Pominięta faktura za paliwo z odliczeniem 50% VAT

w Koszty działalnościPojazdy Tagi: faktura 50% vatfaktura za paliwopominięta

 
Zgodnie z ustawą o PIT wydatki należy księgować zgodnie z datą wystawienia dokumentu, dlatego wartość netto wydatku należy księgować w okresie, w którym została wystawiona dokumentująca go faktura. Podatek VAT można natomiast odliczyć w okresie, w którym u kontrahenta powstał obowiązek podatkowy i otrzymano fakturę, lub w jednym z dwóch kolejnych okresów.
 

 
W związku z wprowadzonym pakietem Slim VAT, od 1 stycznia 2021 r. osoby rozliczające VAT miesięcznie mogą dokonać odliczenia VAT przez 4 miesiące. Pierwszym okresem będzie miesiąc zakupu i 3 kolejne miesiące.
 
Osoby rozliczające się kwartalnie bez zmian mają czas na rozliczenie podatku VAT przez 3 okresy rozliczeniowe, kwartał w którym miał miejsce zakup oraz dwa kolejne kwartały.
 

 

 

1. Prawo do odliczenia VAT w innym miesiącu

Jeśli miesiąc, w którym wystawiono fakturę minął, ale nadal przysługuje bieżące prawo do odliczenia VAT, to fakturę za zakup paliwa uprawniającą do odliczenia 50% podatku VAT, księgujemy w odpowiedni sposób, w zależności od sposobu użytkowania pojazdu księgujemy następująco:

 • w lewym górnym rogu ustawiamy miesiąc księgowy zgodny z datą wystawienia faktury,
 • przechodzimy do zakładki Pojazdy ➡ Wszystkie operacje ➡ dodaj koszt pojazdu, w kolumny Inne koszty wybieramy Inny
 • w polu Rodzaj dokumentu wybieramy faktura
 • uzupełniamy dane z faktury
 • w polu Kwota wpisujemy 100% wartości netto + 50% nieodliczonego VAT
 • zmieniamy miesiąc księgowy zgodnie z miesiącem odliczenia VAT.

Celem odliczenia podatku VAT:

 • przechodzimy do zakładki Wydatki ➡ Dodaj wydatek ➡ Uniwersalny ➡ Faktura
 • uzupełniamy dane z faktury
 • w pozycji Wpis do KPiR wybieramy brak wpisu do KPIR
 • w pozycji Wpis do Ewid. Zakupów VAT wybieramy Zgodnie z “Datą księgowania w Ewidencji zakupów VAT”. W tym polu wpisujemy datę, w której chcemy odliczyć VAT
 • przy stawce 23% wprowadzamy wyliczoną kwotę 50 % wartości netto z faktury. 
Przykład 1.
Przedsiębiorca rozliczający się miesięcznie z VAT pominął fakturę za paliwo, która została wystawiona 03.01.2021 r. Data wpływu pokrywa się z datą wystawienia.
Wartość netto faktury wynosi 100 zł, VAT 23% – 23 zł, wartość brutto – 123 zł.
Przedsiębiorca chce ująć wartość VAT w ewidencji za miesiąc luty, czyli bez konieczności składania korekty deklaracji VAT-7 oraz pliku JPK_VAT za miesiąc styczeń.
Koszt dodajemy poprzez dodatnie wydatku przez zakładkę Pojazdy ➡ Wszystkie operacje ➡ dodaj koszt pojazdu.

  
Odliczenia VAT dokonujemy przez zakładkę Wydatki ➡ Dodaj wydatek ➡ Uniwersalny ➡ Faktura.

  
W ten sposób do kosztów zostanie zaliczonych odpowiednio 20% wydatków bądź 75% w zależności od sposobu użytkowania pojazdu.

Po zapisaniu wydatku w miesiącu, w którym doksięgowano kwotę do kosztów uzyskania przychodów, należy zaktualizować deklarację PIT-5/PIT-5L:

 • przechodzimy do zakładki Deklaracje i wybieramy opcję PIT-5/PIT-5L,
 • w ten sam sposób aktualizacji dokonujemy począwszy od miesiąca doksięgowania kosztu aż do okresu bieżącego,
 • w wyniku doksięgowania kosztu zaliczka na podatek dochodowy może ulec zmniejszeniu, a co za tym idzie – może powstać nadpłata. Taką nadpłatę można rozliczyć w ramach kolejnej zaliczki na podatek dochodowy.


 

2. Bez prawa do bieżącego odliczenia VAT – bez korekty VAT

Jeśli termin bieżącego odliczenia VAT minął, to możliwe jest rozliczenie w kosztach jedynie kwoty netto powiększonej o 50% podatku VAT, co do którego nie przysługuje prawo do odliczenia. Aby wprowadzić taki wydatek:

 • ustawiamy jako miesiąc księgowy miesiąc wystawienia faktury,
 • w zakładce Pojazdy ➡ Wszystkie operacje ➡ dodaj koszt pojazdu ➡ Inne koszty ➡ Inny wpisujemy kwotę netto + 50% nieodliczonego podatku VAT (w jednej zsumowanej kwocie).

Po zapisaniu wydatku w miesiącu, w którym doksięgowano kwotę do kosztów uzyskania przychodów należy zaktualizować deklarację PIT-5/PIT-5L – analogicznie jak w pierwszym punkcie. W wyniku doksięgowania kosztu zaliczka na podatek dochodowy może ulec zmniejszeniu, a co za tym idzie – może powstać nadpłata. Taką nadpłatę można rozliczyć w ramach kolejnej zaliczki na podatek dochodowy.


 

3. Bez prawa do bieżącego odliczenia VAT – z korektą VAT oraz pliku JPK_VAT

Jeśli termin bieżącego odliczenia VAT minął, to możliwe jest rozliczenie całego wydatku i złożenie korekty deklaracji VAT. Aby wprowadzić taki wydatek:

 • ustawiamy jako miesiąc księgowy miesiąc wystawienia faktury,
 • wpisujemy kwotę w zakładce: Pojazdy ➡ Wszystkie operacje ➡ dodaj koszt pojazdu ➡ Zakup paliwa ➡ faktura vat


Po zapisaniu wydatku w miesiącu, w którym doksięgowano kwotę do kosztów uzyskania przychodów należy zaktualizować deklarację PIT-5/PIT-5L. W wyniku doksięgowania kosztu zaliczka na podatek dochodowy może ulec zmniejszeniu, a co za tym idzie – może powstać nadpłata. Taką nadpłatę można rozliczyć w ramach kolejnej zaliczki na podatek dochodowy.

Następnie należy również zaktualizować deklarację VAT-7/VAT-7K i sporządzić jej korektę:

 • jako miesiąc księgowy wybieramy miesiąc, w którym zaksięgowano koszt,
 • przechodzimy do zakładki Deklaracje,
 • wybieramy opcję VAT-7 w celu zaktualizowania deklaracji,
 • klikamy na numer deklaracji i wybieramy opcję Szczegóły ➡ Edytuj,
 • w pozycji siódmej jako Cel złożenia deklaracji wybieramy opcję korekty,

  

 • można dołączyć uzasadnienie przyczyny korekty poprzez dodaj uzasadnienie.

  
Wprowadzone zmiany w deklaracji zatwierdzamy i wysyłamy ją do Urzędu Skarbowego.

Uwaga! Jeśli w korygowanej deklaracji wystąpiła nadwyżka podatku VAT naliczonego do przeniesienia na kolejne okresy, to skorygowania będą wymagały także kolejne deklaracje VAT. Deklaracje korygujemy wtedy do pierwszej deklaracji, w której wystąpił VAT należny do opłacenia (włącznie z tą deklaracją) bądź – jeśli powyższa sytuacja nie miała jeszcze miejsca – aż do deklaracji bieżącej.

W tej sytuacji konieczna będzie również korekta pliku JPK:

 • przechodzimy do zakładki JPK ➡ Jednolity Plik Kontrolny
 • w polu Rodzaj JPK wybieramy VAT
 • rozwijamy pokaż konfigurację zaawansowaną
 • w polu Cel złożenia wybieramy korekta
 • w polu Przyczyna złożenia wybieramy:
  • cykliczne przesyłanie dokumentów – jeżeli plik JPK wybranej struktury zgodnie z obowiązującymi przepisami jest przekazywany organom podatkowym cyklicznie, za każdy okres podatkowy, bez wezwania tych organów,
  • doraźne przesyłanie w ramach kontroli – jeżeli plik JPK wybranej struktury za dany okres jest przekazywany na wezwanie organów podatkowych w związku z przeprowadzoną kontrolą.
 • w polu Data (od – do) podajemy zakres dat okresu, w którym była doksięgowana faktura
 • plik można wygenerować i pobrać lub wysłać za pośrednictwem serwisu.

Więcej na temat generowania, pobierania oraz wysyłania pliku JPK znajdziesz tutaj.

Sprawdź terminy odliczenia podatku VAT naliczonego.

 

Autor: Pamela Roszak – zespół ifirma.pl

Czy ten artykuł był pomocny?

Powiązane artykuły