Odszkodowania od 2019 – zwolnienie z podatku dochodowego

w Podatek PITŚrodki trwałe Tagi: 2019odszkodowaniepodatekśrodektrwałyzmianyzwolnienie

Dla bezpiecznego działania firmy przedsiębiorcy zabezpieczają swoje środki trwałe ubezpieczeniem, aby w razie awarii móc dzięki odszkodowaniu szybko przywrócić pełną sprawność. Wraz z początkiem 2019 r. rozliczanie odszkodowań postanowił również usprawnić ustawodawca, wprowadzając zwolnienie odszkodowań z podatku dochodowego. Jak będzie wyglądać rozliczenie?

Odszkodowanie a PIT – zmiany 2019

Odszkodowania otrzymane w związku ze środkami trwałymi nie były dotychczas traktowane szczególnie w zakresie Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Otrzymaną kwotę odszkodowania należało ująć jako pozostały przychód firmy podlegający opodatkowaniu; z drugiej strony do kosztów zaliczane były wydatki związane ze środkami trwałymi (np. odpisy amortyzacyjne od nowego środka trwałego).

Od 2019 r. opodatkowanie odszkodowań ulegnie zmianie. Zgodnie z nowo wprowadzonym art. 21 ust. 1 pkt 29b, wartość odszkodowania otrzymanego w związku ze środkiem trwałym nie będzie co do zasady podlegała opodatkowaniu. Warunkiem skorzystania ze zwolnienia będzie jednak:

  • Konieczność spożytkowania kwoty odszkodowania na remont, wytworzenie lub zakup nowego środka trwałego, w ramach zastępowania uszkodzonego sprzętu (według tego samego rodzaju w KŚT),
  • Dokonanie powyższego nabycia lub wytworzenia najpóźniej do końca kolejnego roku podatkowego po roku, w którym otrzymano odszkodowanie,
  • Niezaliczanie do kosztów uzyskania przychodów wydatków związanych z nowym lub naprawionym środkiem trwałym (w tym odpisów amortyzacyjnych), w części pokrytej ze zwolnionego z opodatkowania odszkodowania.

Co ważne, powyższe zwolnienie nie będzie dotyczyło odszkodowań związanych z samochodami osobowymi.
 
Uwaga!
Jeśli przedsiębiorca nabędzie nową maszynę lub dokona napraw w zniszczonej jeszcze przed otrzymaniem odszkodowania, co do zasady nadal ma prawo do nieopodatkowania otrzymanej kwoty. Istotne, aby poniesione wcześniej wydatki nie zostały zaliczone do kosztów uzyskania przychodów.

Odszkodowanie 2019 r. w praktyce

Jak zatem będzie wyglądało otrzymanie odszkodowania za zniszczony lub utracony środek trwały w 2019 r.?

Przykład.
W lutym 2019 r. w firmie produkcyjnej awarii uległa jedna z maszyn specjalistycznych. Koszt naprawy został wyceniony na 20.000 zł, a przedsiębiorca otrzymał odszkodowanie w kwietniu 2019 r., w wysokości 15.000 zł.
W zależności od postępowania przedsiębiorcy, rozliczenie będzie wyglądało następująco:

 

Data remontu
Opodatkowanie odszkodowania
Wydatek niestanowiący kosztu
Koszt uzyskania przychodu
Marzec 2019 r. – przed otrzymaniem odszkodowania
Otrzymane odszkodowanie nie będzie podlegało opodatkowaniu
15.000 zł – część remontu pokryta ze środków z odszkodowania
5.000 zł – pozostała część remontu, pokryta środkami własnymi
Listopad 2019 r.
Otrzymane odszkodowanie nie będzie podlegało opodatkowaniu
15.000 zł – część remontu pokryta ze środków z odszkodowania
5.000 zł – pozostała część remontu, pokryta środkami własnymi
Marzec 2021 r– dłużej, niż do zakończenia roku po roku otrzymania odszkodowania
Otrzymane odszkodowanie będzie podlegało opodatkowaniu
Brak
Wszystkie wydatki poniesione na remont będą stanowiły koszt według zasad ogólnych

 


Inne zmiany w kosztach? Sprawdź, jak rozliczać samochód osobowy w PIT od 2019 r.!

 

Autor: Anna Kubalka – ifirma.pl

Czy ten artykuł był pomocny?

Powiązane artykuły