Motocykl niefirmowy – własność przedsiębiorcy

w Przejście do Ifirma.pl w trakcie roku Tagi: motocyklniefirmowypojazd

Jaki pojazd jest uznawany za motocykl?

Zgodnie z ustawą Prawo o ruchu drogowym, motocykl to pojazd samochodowy zaopatrzony w silnik spalinowy o pojemności skokowej przekraczającej 50 cm3, dwukołowy lub z bocznym wózkiem – wielośladowy; określenie to obejmuje również pojazd trójkołowy o symetrycznym rozmieszczeniu kół. W związku z tą definicją na gruncie prawa podatkowego motocykl jest samochodem osobowym.
Pojazd taki może być używany w działalności jako pojazd nie wprowadzony do ewidencji środków trwałych – niefirmowy.
Poniższa instrukcja dotyczy motocykla niefermowego będącego własnością (współwłasnością) przedsiębiorcy.

Do końca roku 2018 r. w przypadku użytkowania pojazdu osobowego, który nie jest wprowadzony do ewidencji środków trwałych w celu jego rozliczenia przedsiębiorca prowadził dwie ewidencje: kosztów eksploatacji i przebiegu pojazdu. Do pierwszej z nich wprowadzane są wydatki związane z używaniem pojazdu, do drugiej wpisywane są wyjazdy służbowe. Przejechane kilometry są przeliczane na złotówki wg ministerialnego współczynnika. Kwota wynikająca z przeliczenia może być zaliczona w koszty, ale tylko do wysokości sumy wydatków zapisanych w ewidencji kosztów eksploatacji.
Ewidencje te rozliczane są w cyklu rocznym.

Od 2019 r. przedsiębiorcy użytkujący pojazdy osobowe niefirmowe (będące ich własnością lub współwłasnością) nie mają obowiązku prowadzenia ewidencji przebiegu pojazdu. Wydatki związane z używaniem pojazd są kosztem w 20% bez obowiązku prowadzenia ewidencji przebiegu pojazdu.

Jak wprowadzamy pojazd do serwisu?

Sposób wprowadzenia pojazdu zależny jest od pierwszego miesiąca księgowego (miesiąca, w którym Użytkownik wprowadza pojazd):

    a) miesiące do końca 2018 r.

Pojazd wprowadzamy przez zakładkę Pojazdy → Wszystkie operacje → dodaj pojazd → Samochód osobowy → w części lub wprowadź samochód → niefirmowy → typ pojazdu Motocykl

 

 

    b) miesiące od 2019 r.

Pojazd wprowadzamy przez zakładkę Pojazdy → Wszystkie operacje → dodaj pojazd → Samochód osobowy → w części lub wprowadź samochód → niefirmowy → typ pojazdu Motocykl

 

 

 

 

 

Autor: Katarzyna Kisiel – ifirma.pl

Czy ten artykuł był pomocny?

Powiązane artykuły