Księgowanie kosztów i odsetek bankowych

w Koszty działalności

Każdy przedsiębiorca ma obowiązek mieć przynajmniej jeden firmowy rachunek bankowy. Informację o rachunkach firmowych należy złożyć w US oraz ZUS.

 

Przy działalności jednoosobowej nie ma obowiązku zakładania konta firmowego – można używać konta prywatnego. Jednak dla przejrzystości dokonywanych transakcji i rozróżnienia wydatków prywatnych od firmowych, można założyć osobne konto.

 

Posiadanie i użytkowanie rachunku pociąga za sobą określone koszty (opłaty i prowizje), ale też generuje podlegające opodatkowaniu przychody (odsetki).

W zależności od umowy z bankiem, posiadacz konta otrzymuje dzienne lub miesięczne zestawienia transakcji na rachunku (wyciągi bankowe), a jeśli korzysta z konta internetowego, to samodzielnie drukuje wyciągi (wystarczy jeden zbiorczy wydruk z wykazem wszystkich transakcji z danego miesiąca). Wyciągi bankowe są numerowane. Gdy przedsiębiorca wykonuje wydruki samodzielnie, to musi nadawać im kolejne numery, do których będzie się odwoływał przy księgowaniu kosztów i przychodów.

Księgowanie kosztów bankowych

W serwisie służą do tego dwie funkcje:

  1. Opłata za prowadzenie rachunku – tu księgujemy opłatę za prowadzenie rachunku oraz koszty dodatkowe (jeśli występują) np. za token, za posiadanie karty płatniczej itp.

  2. Opłaty bankowe (prowizje) – tu, sumarycznie, księgujemy wszystkie prowizje pobrane przez bank wykazane na danym wyciągu.

Sama procedura księgowania wygląda następująco:

  1. zakładka Wydatki ➡ Dodaj wydatek ➡ Opłata za prowadzenie rachunku lub Opłaty bankowe (prowizje),

  2. przy wprowadzaniu danych w polu Numer dokumentu wpisujemy WB (skrót od wyciąg bankowy) i kolejny numer wyciągu.

Uwaga!

Ponieważ często na podstawie wyciągu o jednym numerze posiadacz konta księguje różne transakcje to serwis będzie informował, że dokument o tym samym numerze już istnieje, ale jest to tylko ostrzeżenie, które w tym przypadku należy zignorować poprzez ponowne kliknięcie Zatwierdź.

Księgowanie odsetek

Odsetki bankowe na koncie firmowym nie są objęte podatkiem ryczałtowym, który obciąża konta prywatne, dlatego jego posiadacz ma obowiązek ich zaksięgowania jako przychodu.

Księgowanie:

  1. zakładka Faktury ➡ Inne przychody,

  2. z paska wybieramy opcję Odsetki bankowe ➡ Wystaw.

Czy ten artykuł był pomocny?

Powiązane artykuły