Jak wprowadzić fakturę korygującą dotyczącą zakupu

w Koszty działalności

Kwestię księgowania faktur korygujących należy rozpatrywać na dwóch płaszczyznach – zgodnie z przepisami ustawy o podatku od towarów i usług (VAT) oraz ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT).

Terminy księgowania faktur korygujących

Zgodnie z przepisami ustawy o VAT, korekty odliczonego podatku VAT należy dokonać w okresie, w którym została otrzymana faktura korygująca.

Natomiast według przepisów ustawy o PIT, obowiązujących od 1 stycznia 2016 r., w przypadku księgowania faktury korygującej należy najpierw ustalić przyczynę jej wystawienia. Jeśli konieczność dokonania korekty wynika z bieżących zdarzeń (np. zwrot towaru, reklamacja, przyznanie rabatu) to koszty należy skorygować w okresie, w którym otrzymano fakturę korygującą. W przeciwnym razie, jeśli błąd wymagający korekty powstał w okresie zdarzenia pierwotnego – czyli np. dotyczy błędnej kwoty lub stawki VAT, z korektą w kwocie netto – należałoby się cofnąć do okresu zdarzenia pierwotnego.

Księgowanie korekty w okresie otrzymania faktury korygującej

W ifirma.pl przy większości standardowych wydatków przewidziano możliwość automatycznego wprowadzenia faktury korygującej.

Aby wprowadzić korektę w ifirma.pl, należy:

 • jako miesiąc księgowy, w lewym górnym rogu, ustawić miesiąc, w którym otrzymano fakturę korygującą,
 • przejść do zakładki Wydatki > Lista wydatków,
 • na poziomej osi czasu nad listą wydatków wybrać miesiąc, w którym zaksięgowano fakturę pierwotną,

 • kliknąć na numer wydatku,
 • po przejściu do szczegółów wybrać opcję „Wprowadź fakturę korygującą”/”Wprowadź korektę do wydatku”/”Wystaw fakturę korygującą” (rodzaj przycisku będzie zależał od wybranego pierwotnie rodzaju wydatku).

W części „Powinno być Dane korekty” należy uzupełnić wartości, które pozostały po skorygowaniu wydatku o wartość z faktury korygującej.

Przykład:

Przed korektą: 100 zł netto, 23% VAT, 123 zł brutto.

Faktura korygująca zmniejszająca o: 20 zł netto, 23% VAT, 24,60 brutto.

Po korekcie pozostało: 80 zł netto, 23% VAT, 98,40 zł brutto.

Po zapisaniu faktury korygującej serwis automatycznie uwzględni wartość, o którą pomniejszana jest faktura pierwotna, w księdze przychodów i rozchodów oraz – w przypadku podatników VAT czynnych – w ewidencji zakupów VAT.

Uwaga!

W serwisie przy niektórych nietypowych wydatkach mogą nie być dostępne przyciski „Wprowadź fakturę korygującą”/„Wprowadź korektę do wydatku”/„Wystaw fakturę korygującą”. W takiej sytuacji w celu właściwego ujęcia faktury korygującej w serwisie zalecany jest kontakt z BOK ifirma.pl.

Księgowanie korekty w okresie zdarzenia pierwotnego

Zgodnie ze wskazanymi powyżej informacjami, jeśli faktura korygująca została wystawiona z powodu oczywistych pomyłek popełnionych przy wystawianiu faktury pierwotnej, korekta kwoty netto powinna zostać dokonana w okresie zdarzenia pierwotnego. Co ważne, nie będzie to miało wpływu na korektę podatku VAT – tej można dokonać na bieżąco, w okresie otrzymania faktury korygującej.

W tej sytuacji, aby wprowadzić fakturę korygującą do serwisu w podatku dochodowym, należy:

 • jako miesiąc księgowy, w lewym górnym rogu, ustawić miesiąc, w którym zaksięgowano fakturę pierwotną,
 • przejść do zakładki: Wydatki → Dodaj wydatek →Uniwersalny → + Faktura.

W wydatku uniwersalnym uzupełniamy wszystkie wymagane pola na podstawie faktury korygującej, przy czym szczególną uwagę należy zwrócić na:

 • „Datę wystawienia” – wprowadzamy datę wystawienia faktury pierwotnej,
 • „Datę wpływu” – pole pozostawiamy puste,
 • „Wpis do KPiR” – wybieramy właściwy rodzaj korygowanego wydatku,
 • „Data księgowania do KPIR” – w dacie wystawienia,
 • „Wpis do ewidencji zakupów VAT” – wybieramy opcję „ brak wpisu do Ewid. Zakupów VAT”

W pozycjach faktury uzupełniamy wartość, o jaką korygowana jest faktura pierwotna. Jeśli korekta zwiększa poniesiony wydatek, wpisujemy różnicę na plus. Gdyby natomiast, w wyniku korekty, zmniejszyła się wartość wydatku, różnicę należy poprzedzić znakiem minus.


 

Aby wprowadzić fakturę korygującą do serwisu w podatku VAT, należy:

 • jako miesiąc księgowy, w lewym górnym rogu, ustawić miesiąc, w którym otrzymano fakturę korygującą,
 • przejść do zakładki: Wydatki → Dodaj wydatek →Uniwersalny → + Faktura.

W wydatku uniwersalnym uzupełniamy wszystkie wymagane pola na podstawie faktury korygującej, przy czym szczególną uwagę należy zwrócić na:

 • „Datę wystawienia” – wprowadzamy datę wystawienia faktury korygującej,
 • „Datę wpływu” – pole pozostawiamy puste,
 • „Wpis do KPiR” – wybieramy „ brak wpisu do KPIR”
 • „Wpis do ewidencji zakupów VAT” – wybieramy opcję „ w dacie wpływu”

W pozycjach faktury uzupełniamy wartość, o jaką korygowana jest faktura pierwotna. Jeśli korekta zwiększa poniesiony wydatek, wpisujemy różnicę na plus. Gdyby natomiast, w wyniku korekty, zmniejszyła się wartość wydatku, różnicę należy poprzedzić znakiem minus.


 

Przykład:

Faktura korygująca, zmniejszają poniesiony wydatek z powodu błędnej ceny jednostkowej zakupu z czerwca 2016, do faktury pierwotnej z kwietnia 2016 r.

 • przed korektą: 100 zł netto, 23% VAT, 123 zł brutto,
 • faktura korygująca zmniejszająca o: 20 zł netto, 23% VAT, 24,60 brutto,
 • po korekcie pozostało: 80 zł netto, 23% VAT, 98,40 zł brutto.

Po zaksięgowaniu korekty konieczne jest zaktualizowanie raportów za podatek dochodowy (PIT-5/PIT-5L) począwszy od okresu zaksięgowania korekty, aż do ostatniego wygenerowanego raportu w danym roku podatkowym. W tym celu należy przejść do zakładki Deklaracje → Deklaracje, i w każdym kolejnym miesiącu wybierać opcję „PIT-5”/”PIT-5L”.

W zależności od sytuacji, doksięgowanie korekty może spowodować kolejne formalności:


Korekta zmniejszająca poniesiony koszt Korekta zwiększająca poniesiony koszt
Księgowanie korekty przed złożeniem deklaracji roczne Może wystąpić niedopłata zaliczki na podatek dochodowy – należy ją uregulować wraz z ewentualnymi odsetkami za zwłokę Może wystąpić nadpłata zaliczki na podatek dochodowy – można ją rozliczyć w kolejnej zaliczce na podatek dochodowy lub w zeznaniu rocznym
Księgowanie korekty po złożeniu deklaracji rocznej Wymagana korekta deklaracji rocznej. Może wystąpić niedopłata podatku dochodowego – należy ją uregulować wraz z ewentualnymi odsetkami za zwłokę Wymagana korekta deklaracji rocznej. Może wystąpić nadpłata podatku dochodowego – powinien nastąpić zwrot nadpłaty na konto bankowe podatnika


Autor: Anna Kubalka – ifirma.pl

Czy ten artykuł był pomocny?

Powiązane artykuły