Księgowanie biletów parkingowych

w Pojazdy

1. Wydatki poniesione do końca 2018 roku

Opłatę za bilety parkingowe można zaksięgować w serwisie na podstawie faktury lub dowodu wewnętrznego.

 

Księgowanie faktury

W przypadku opłaty za bilety parkingowe warto postarać się o wydanie faktury na dane firmy. Wtedy też taką fakturę można zaksięgować jako:

    „Pojazdy” ➡ „Dodaj koszt pojazdu” ➡ „Inne koszty” ➡ „Faktura”

 

Księgowanie dowodu wewnętrznego

W sytuacji gdy nie ma możliwości uzyskania faktury, rozliczenie kosztu będzie możliwe na podstawie dowodu wewnętrznego. W tej sytuacji nie będzie już możliwości odliczenia podatku VAT.

Dowód wewnętrzny należałoby wystawić poza serwisem i wprowadzić koszt na podstawie dowodu poprzez zakładkę:

    „Pojazdy” ➡ „Dodaj koszt pojazdu” ➡ „Inne koszty” ➡ „Inny”

Bilety z danego miesiąca można podpiąć pod jeden dowód wewnętrzny i wprowadzić w jednej, zsumowanej kwocie na zakończenie miesiąca. W przypadku pojazdów niefirmowych wydatki wykazane na podstawie dowodu zostaną zaliczone do kosztów standardowo, w ramach limitu kilometrówki.

Wzór dowodu wewnętrznego dostępny jest tutaj.

2. Wydatki poniesione od początku 2019 roku

Opłatę za bilety parkingowe można zaksięgować w serwisie na podstawie faktury lub dowodu wewnętrznego.

 

Księgowanie faktury

W przypadku opłaty za bilety parkingowe warto postarać się o wydanie faktury na dane firmy. Wtedy też taką fakturę można zaksięgować jako:

    „Pojazdy” ➡ „Dodaj koszt pojazdu” ➡ „Inne koszty” ➡ „Faktura”

 

Księgowanie dowodu wewnętrznego

W sytuacji gdy nie ma możliwości uzyskania faktury, rozliczenie kosztu będzie możliwe na podstawie dowodu wewnętrznego. W tej sytuacji nie będzie już możliwości odliczenia podatku VAT.

Dowód wewnętrzny należałoby wystawić poza serwisem i wprowadzić koszt na podstawie dowodu poprzez zakładkę:

    „Pojazdy” ➡ „Dodaj koszt pojazdu” ➡ „Inne koszty” ➡ „Inny”

Bilety z danego miesiąca można podpiąć pod jeden dowód wewnętrzny i wprowadzić w jednej, zsumowanej kwocie na zakończenie miesiąca.


Wzór dowodu wewnętrznego dostępny jest tutaj.

Uwaga!
Od stycznia 2019 przedsiębiorcy, wykorzystujący swój prywatny samochód do prowadzenia działalności gospodarczej, będą mogli zaliczać do kosztów podatkowych tylko 20% wydatków związanych z ich bieżącą eksploatacją (w miejsce dotychczas stosowanej kilometrówki).

Czy ten artykuł był pomocny?

Powiązane artykuły