Konsekwencje niezłożenia JPK_VAT

w JPK VAT Tagi: jednolity plik kontrolnyJPKjpk vatsankcje podatkowe

Wszyscy czynni podatnicy VAT, także ci o statusie mikroprzedsiębiorcy, są zobowiązani do przesyłania do organów podatkowych ewidencji VAT w formie Jednolitego Pliku Kontrolnego, począwszy od danych za styczeń 2018 roku. Jakie konsekwencje grożą przedsiębiorcy za niezrealizowanie tego obowiązku?

 

JPK_VAT to obowiązkowa informacja podatkowa

Przedsiębiorcy, którzy dopiero zaczynają swoją przygodę z JPK_VAT powinni pamiętać, że pliki te – mimo swojej specyficznej formy – mają charakter informacji podatkowej, podobnie jak deklaracja VAT-7. W związku z powyższym niezrealizowanie obowiązku polegającego na przesłaniu go do właściwego organu w ustawowo wyznaczonym terminie, tzn. do 25 dnia miesiąca za miesiąc poprzedni (tak jak deklaracje VAT-7), zagrożone jest sankcjami karnymi skarbowymi.

 

WAŻNE!
Nawet jeżeli podatnik rozlicza się kwartalnie z VAT (składa deklaracje VAT-7K), musi przesyłać JPK_VAT co miesiąc, do 25 dnia miesiąca za miesiąc poprzedni! Co więcej, obowiązek przesyłania tych informacji dotyczy również „zerowych” JPK_VAT.

Co grozi za brak złożenia JPK_VAT?

Brak przesłania JPK_VAT – w zależności od okoliczności uchybienia – może zostać uznane przez organy skarbowe za wykroczenie lub przestępstwo. Rozróżnienie to jest niezwykle istotne, ponieważ wpływa na wysokość kary, jaka może spaść na podatnika. W przypadku pierwszej kategorii sankcja może wynieść od 200 PLN do 40 000 PLN. Jeżeli czyn zostanie zakwalifikowany jako przestępstwo, konsekwencje finansowe mogą mieć wymiar od 666,60 PLN do nawet 199 995,20 PLN.

Od czego zależy wymiar kary? Zakres ten wyznaczany jest przez kilka czynników:

  • wartości uszczuplenia należności podatkowej (jeśli przekracza 10 000 PLN jest to już przestępstwo),
  • pobudki działania sprawcy,
  • stopnia szkodliwości społecznej,
  • sposobu dokonania danego czynu.

Możliwość odroczenia terminu złożenia JPK_VAT

Przedsiębiorcy, którzy z różnych przyczyn nie będą mogli wysłać JPK_VAT w terminie, uzupełniając zaległe dane powinni przesłać do US także czynny żal. Co więcej, w takim wypadku pomocny może okazać się art. 48 Ordynacji podatkowej, który zezwala na odraczanie terminów przewidzianych w przepisach prawa podatkowego (pod warunkiem przedstawienia odpowiednich argumentów). Co ważne, wniosek o odroczenie terminu należy złożyć przed jego upływem.

 

WAŻNE!

Podatnik, który nie prześle JPK_VAT w terminie, powinien tego dokonać bezzwłocznie po stwierdzeniu tego uchybienia. Co więcej, przedsiębiorca może zostać wezwany do złożenia pisemnego wyjaśnienia odnośnie zaistniałej sytuacji powodującej opóźnienie w dostarczeniu Jednolitego Pliku Kontrolnego.

 

Sprawdź, jak wygenerować JPK z systemu ifirma.pl!

 

Autor: Ewa Kozak – ifirma.pl

Czy ten artykuł był pomocny?

Powiązane artykuły