Komunikaty dla deklaracji VIU-DO

w OSS i IOSS Tagi: deklaracja viu-dokomunikaty viu-dooss

Złożona przez przedsiębiorcę kwartalna deklaracja w ramach procedury OSS trafia do II Urzędu Skarbowego Warszawa – Śródmieście. W przypadku kiedy deklaracja zostanie wysłana ze wskazaniem celu złożenia – złożenie deklaracji, podatnik może otrzymać informację zwrotną o błędach jakie wystąpiły w deklaracji.

Poniżej przedstawiamy sposób postępowania w przypadkach, z którymi spotkaliśmy się.

 

1. Błąd w zaokrągleniach

W przypadku kiedy wyliczony na deklaracji podatek VAT nie zgadza się co najmniej 0,01 EUR w stosunku do podanej w deklaracji kwoty netto możliwe jest otrzymanie z US komunikatu z US o następującej treści „Należy dokonać ponownej weryfikacji wyliczonych kwot podatku dla stawek: (…)” W tym miejscu Użytkownik otrzyma też informację jakich stawek i krajów UE dotyczy błąd.

a) Komunikat dotyczący wysłanej wersji roboczej deklaracji

Deklaracja przesłana jako wersja robocza nie jest ostatecznie złożonym dokumentem. W związku z tym, przed ponownym wysłaniem deklaracji należy poprawić błędne kwoty. W razie problemów z edycją zalecany jest kontakt z BOK serwisu ifirma.pl

b) Komunikat dotyczący wysłanej ostatecznej deklaracji

Zgodnie z ustaleniami z Drugim US Warszawa – Śródmieście powyższy komunikat jest jedynie informacją, iż system wykazał rozbieżności w wartości podatki VAT, które nie wpływają na bieżące zobowiązanie wynikające z bieżącej deklaracji VIU-DO. Złożona deklaracja trafiła do US, została przyjęta i zaakceptowana. Różnicę wynikającą z deklaracji należy uregulować zgodnie z wyliczeniem serwisu. Szczegółowa instrukcja dotycząca zapłaty podatku podana jest tutaj.

Pojawienie się powyższego komunikatu, jest efektem przyjętego przez serwis, zgodnego z wyjaśnieniami MF, założenia, iż w deklaracji powinna być ujęta wartość netto transakcji. Wyjaśnienia nie precyzowały jednak kwestii sposobu wyliczenia podatku VAT. Serwis dokonał wyliczenia kwoty VAT od poszczególnych transakcji, a nie od ich sumy.

Powyżej opisany błąd dotyczył jedynie deklaracji VIU-DO generowanych za III kwartał 2021 r. Zmiana sposobu wyliczenia została wprowadzona od rozliczenia deklaracji za IV kwartał 2021 r. Jeśli mimo zmiany w sposobie zaokrąglenia kwoty pojawiłby się takie sytuacje należy postępować zgodnie z powyższą informacją.

2. Błędnie wskazany kraj wysyłki towarów

W sytuacji błędnego wskazania kraju prowadzenia działalności albo miejsca, z którego wysyłane są towary Użytkownik otrzymuje z II US Warszawa Śródmieście następujący komunikat:
„Naczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego Warszawa – Śródmieście informuje, że deklaracja za okres 3/2021 (data złożenia DD.MM.RRRR GG:MM:SS) złożona przez NIP NAZWA FIRMY nie została obsłużona w procedurze szczególnej OSS.
Wynik weryfikacji:
Nieprawidłowa deklaracja transakcji z kraju prowadzenia działalności gospodarczej albo miejsca, z którego towary są wysyłane lub transportowane.”

Powyższy komunikat może się różnić w zależności od tego czy dotyczy deklaracji wysłanej jako wersji roboczej czy ostatecznej.

II Urząd Skarbowy Warszawa – Śródmieście w takiej sytuacji zaleca ponowną wysyłkę poprawionej deklaracji. Rozwiązanie takie dotyczy zarówno deklaracji wysłanej jako wersja robocza jak i właściwe złożenie.
W celu wygenerowania prawidłowej deklaracji należy ustawić miesiąc księgowy zgodny z datą sprzedaży a następnie odnaleźć błędne dokumenty sprzedaży w zakładce Faktury ➡ Lista faktur a w przypadku nievatowca Rachunki ➡ Lista rachunków i faktur.


 

Po wybraniu numeru dokumentu należy na dole formularza wybrać funkcje edycji. W edycji Użytkownik wskazuje poprawny kraj, z którego nastąpiła wysyłka towaru lub kraj prowadzenia działalności (w przypadku świadczenia usług).


 

Po wprowadzeniu zmian i zatwierdzeniu konieczne będzie ponowne wygenerowanie deklaracji VIU-DO. Jeśli otrzymany komunikat dotyczył deklaracji przesłanej jako właściwe złożenie przed wykonaniem tej czynności zalecany jest wydruk (np. w postaci pliku pdf) poprzednio wysłanej deklaracji.

Mimo wcześniejszej wysyłki deklaracji przycisk do jej generowania nadal będzie dostępny.


 

Po wygenerowaniu deklaracji, zmianie ulegnie jej status. Po wybraniu numeru dokument na dole formularza dostępny będzie przycisk pozwalający na ponowną wysyłkę deklaracji.


 

W przypadku zaistnienia zdarzeń innych niż wskazane wyżej w pierwszej kolejności polecamy kontakt z działem deklaracji II US Warszawa – Śródmieście pod nr telefonu dostępnymi tutaj. Po ustaleniu z US sposobu korekty dokonanego rozliczenia prosimy kontakt z BOK serwisu ifirma.pl.

 

Autor: Katarzyna Kisiel – ifirma.pl

Czy ten artykuł był pomocny?

Powiązane artykuły