Limit dostaw WSTO oraz usług TBE (tj. telekomunikacyjnych, nadawczych, elektronicznych)

|
ID: 778305304
|
Kategorie: OSS i IOSS
|
Tagi: e-commerce, oss, WSTO
Nie tylko kawa jest 2w1

Użytkownicy, którzy zastanawiają się czy dotyczy ich rejestracja do procedury OSS w pierwszej kolejności słyszą o obowiązującym od lipca limicie 10 000 EUR lub 42 000 zł.

Poniżej przedstawione zostaną najważniejsze informacje o samym limicie oraz o tym jak można sprawdzić jego wartość w serwisie.

 

1. Trochę teorii o limicie

W poniższej tabeli wskazane zostaną najważniejsze informacje na temat tego czym jest limit 10 000 EUR/ 42 000 zł.
 

Zagadnienie
Jego wyjaśnienie
Transakcje uwzględniane w limicie

Do limitu wliczane są wartości netto:

 • wewnątrzwspólnotowych dostaw towarów na odległość (WSTO) dokonywanych na rzecz podmiotów nie mających obowiązku rozliczania WNT. Więcej na temat tego czym jest WSTO tutaj.
 • świadczenia usług elektronicznych, nadawczych i telekomunikacyjnych świadczonych na rzecz niepodatników z innego kraju UE.
Sposób wyliczenia limitu Sumujemy wartości powyższych transakcji łącznie we wszystkich krajach UE. Limit sprawdzamy dla roku bieżącego i poprzedniego – w roku 2021 będzie to limit na podstawie sprzedaży z roku 2020 i 2021.
Na co wpływa przekroczenie limitu?

Przedsiębiorca, który przekroczy limit w roku bieżącym lub przekroczył w roku poprzednim ma obowiązek opodatkować transakcje wskazane wyżej w kraju nabywcy (w kraju, do którego wysyłane są towaru lub w kraju, w którym nabywca usługi ma siedzibę).
Oznacza to obowiązek naliczenia podatku VAT zgodnie ze stawką kraju nabywcy i odprowadzenia podatku VAT w zagranicznym urzędzie skarbowym.
Rozliczenia takiego można dokonać:
– korzystając z procedury One Stop Shop lub rejestrując się w zakresie podatku VAT w kraju nabywcy.

Kiedy procedura OSS lub rejestracja do VAT w kraju nabywcy jest obowiązkowa.

Przedsiębiorca ma obowiązek rozliczenia podatku VAT w kraju nabywcy- nawet jeśli nie przekroczył limitu jeśli:

 • posiada siedzibę działalności a w przypadku jej braku stałe miejsce zamieszkania lub zwykłe miejsce pobytu tylko w jednym kraju UE,
 • towary sprzedawane w ramach WSTO wysyła tylko z kraju w którym ma siedzibę, stałe miejsce zamieszkania lub zwykłe miejsce pobytu,
 • świadczy usługi, których miejsce opodatkowania jest zawsze w kraju nabywcy (więcej na temat tych usług tutaj).

 
Poniższe przykłady pomogą zrozumieć opisane w tabeli zagadnienia.

 
Przykład 1.

Polski przedsiębiorca świadczy usługi budowlane na rzecz osób fizycznych z Niemiec. Usługi są wykonywane na nieruchomościach położonych w Niemczech. W takim wypadku sprzedawca nie liczy limitu. Nie ma on zastosowania, bowiem usługi dotyczące nieruchomości opodatkowane są zawsze w kraju ich położenia.
Przedsiębiorca może rozliczać podatek VAT w Niemczech:
– rejestrując się do procedury OSS, lub
– rejestrując się w zakresie podatku VAT w Niemczech.

 
Przykład 2.

Polski przedsiębiorca świadczy usługi elektroniczne na rzecz osób fizycznych z różnych krajów UE. Dodatkowo sprzedaje towary do nabywców prywatnych z terytorium Francji. Wartości sprzedaży w roku 2020 i 2021 były następujące:

a) rok 2020:

 • usługi elektroniczne dla nabywców z Niemiec: 5 000 zł
 • usługi elektroniczne dla nabywców z Belgii: 6 000 zł
 • usługi elektroniczne dla nabywców z Francji: 3 000 zł
 • sprzedaż wysyłkowa na rzecz nabywców z Francji: 20 000 zł

b) rok 2021 (od stycznia do lipca)

 • usługi elektroniczne dla nabywców z Niemiec: 3 000 zł
 • usługi elektroniczne dla nabywców z Belgii: 6 000 zł
 • usługi elektroniczne dla nabywców z Francji: 1 000 zł
 • sprzedaż wysyłkowa na rzecz nabywców z Francji: 35 000 zł

Wartości limitów wg zasad obowiązujących od lipca 2021:

 • w roku 2020: 34 000 zł. ( 5 000 + 6 000 + 3 000 + 20 000)
 • w roku 2021: 45 000 zł ( 3 000 + 6 000 + 1 000 + 35 000)

Ze względu na przekroczenie limitu w roku 2021 przedsiębiorca będzie musiał opodatkować świadczone usługi elektroniczne oraz sprzedaż wysyłkową w kraju nabywcy. W tym celu może:

 • skorzystać z procedury OSS, lub
 • zarejestrować się w zakresie podatku VAT w każdym z krajów, z których są jego nabywcy (Niemcy, Belgia i Francja).

Zgodnie z przepisami obowiązującymi do czerwca 2021 przedsiębiorca nie przekroczył limitów obowiązujących do rozliczenia sprzedaży w kraju nabywcy.

 
Przykład 3.

Przedsiębiorca z siedzibą działalności gospodarczej w Polsce sprzedaje towary konsumentom we Francji i Włoszech za pośrednictwem własnego sklepu internetowego. Towary są wysyłane do konsumentów z jego magazynu w Polsce oraz Francji. Całkowita wartość sprzedaży (bez podatku) na rzecz konsumentów nie przekracza 42 000 zł.
W tej sytuacji fakt nieprzekroczenia limitu nie ma znaczenia. W tej sytuacji bez wglądu na wysokość sprzedaży, ponieważ przedsiębiorca wysyła towary z dwóch krajów – z Polski oraz z Francji mimo nieprzekroczenia limitu dostawy musi opodatkować w kraju, do którego są one wysyłane.
Przedsiębiorca może zdecydować się na rejestrację do celów podatku VAT we wszystkich tych państwach członkowskich, oraz składać deklaracje VAT i płacić podatek VAT bezpośrednio w każdym z tych państw. Alternatywnie, może zdecydować się na uproszczenie i korzystanie z OSS.

2. Wyliczenie limitu w serwisie ifirma.pl

Użytkownik korzystający z serwisu ifirma.pl ma możliwość sprawdzenia wartości dokonanych dostawa oraz świadczonych usług, wliczanych do limitu 42 000 zł.
 

Uwaga!
W serwisie limit liczony jest na podstawie sprzedaży dokonanej od 2021 r. bez uwzględnienia sprzedaży z roku 2020.

 
Jeśli zgodnie z przepisami obowiązującymi od lipca 2021 r. Użytkownik w poprzednim roku lub w pierwszej połowie 2021 przekroczył limit 42 000 zł od lipca ma obowiązek rozliczania VAT transakcji wskazanych w tabeli powyżej w kraju nabywcy. Do rozliczenia może skorzystać procedury OSS.

Funkcjonalność- sprawdź limit – dostępna jest w zakładce Pulpit➡ Konfiguracja ➡ Deklaracje VAT w części VAT OSS/IOSS.
 


 
W wartości limitu, w przypadku konta czynnego podatnika podatku VAT uwzględniane są następujące zapisy:
 

Rodzaj wpisu

Nazwa formularza

Dodatkowe warunki

Wystawiona faktura

 • Krajowa sprzedaż towarów i usług na fakturę VAT,
 • Krajowa sprzedaż wysyłkowa za pobraniem na fakturę VAT,
 • Faktura VAT do paragonu z kasy fiskalnej,
 • Faktura z ceną określoną w walucie obcej,
 • Faktura zaliczkowa i końcowa,
 • Faktura krajowa ze szczególnym obowiązkiem podatkowym,
 • Faktura krajowa do szczególnej metody kasowej,
 • Świadczenie usług poza terytorium kraju
 • Sprzedaż dokonana na rzecz osoby fizycznej (podmiot inny niż wprowadzonym nr NIP i nie oznaczonym polem kontrahent jest osobą fizyczną).

  Oznaczenie na karcie JPK jednej z procedur:

 • EE – Usługi telekomunikacyjne, nadawcze,* elektroniczne lub
 • SW – Sprzedaż wysyłkowa z terytorium kraju
 • Ręcznie zaksięgowany przychód
  Przychód uniwersalny VAT
  Wpis dodany do ewidencji sprzedaży VAT

  Funkcja + dodaj poz. ewidencji sprzedaży VAT w zakładce Ewidencje ➡ Ewidencja sprzedaży VAT

   
   

  * Do limitu zliczane będą także powyższe dokumenty wystawione dla podmiotów krajowych. Jeżeli oznaczenie EE było stosowane dla świadczenia usług dla podmiotów krajowych Użytkownik musi samodzielnie ustalić wartość wykorzystanego limitu.

   

  W przypadku Użytkownika korzystającego ze zwolnienia z VAT nie wprowadzamy oznaczeń w zakresie JPK, w limicie uwzględniane są tylko kwoty sprzedaży na podstawie formularza Faktury z ceną określoną w walucie obcej z zaznaczonym typem sprzedaży sprzedaż wysyłkowa z terytorium kraju.

  W przypadku Użytkowników rozpoczynających pracę w serwisie później niż styczeń 2021 r. a działalność prowadzą dłużej – wartość sprzedaży wliczanej do limitu z roku 2021 r. (okres poprzedzających rozpoczęcia pracy z serwisem) należy wprowadzić w zakładce Pulpit➡ Konfiguracja ➡ Deklaracje VAT w części VAT OSS/IOSS, w polu Wartość dotychczasowej sprzedaży wysyłkowej poza terytorium kraju.

   


   

  2.1. Komunikat o przekroczeniu limitu

  Informacja o przekroczeniu limitu począwszy od lipca 2021 r. pojawi się podczas:

  • wystawienia jednej ze wskazanych wyżej faktur,
  • wprowadzania przychodu przez formularz Przychodu uniwersalnego VAT,
  • dodawania wpisu do ewidencji sprzedaży VAT.

  Powyższe komunikaty pojawiają się jeśli wystawienie/ wprowadzenie zapisu spowodowałby przekroczenie limitu a także kiedy limit jest przekroczony a na koncie nie jest oznaczona rejestracja do procedury OSS.

  Komunikat pojawiający się podczas wystawiania faktury wygląda następująco:

   

   

  Użytkownik będzie mógł:

  • zamknąć okno z informacją – wówczas dokument nie zostanie wystawiony,
  • wystawić fakturę mimo komunikatu o przekroczeniu limitu. /li>

  Jeśli komunikat o przekroczeniu limity zostanie wyświetlony podczas wprowadzania przychodu za pomocą formularza Przychód uniwersalny VAT lub podczas dodawania wpisu bezpośrednio do ewidencji zakupów VAT możliwe będzie jedynie zamknięcie okna komunikatu. Spowoduje to powrót do zapisanego formularza – odpowiednio Przychodu uniwersalnego VAT lub dodawanej pozycji ewidencji sprzedaży VAT.

  W przypadku kiedy na koncie przekroczony jest limit oraz oznaczona jest rejestracja do procedury OSS a następnie wystawiana jest faktura z oznaczeniem SW lub EE zostanie wyświetlony następujący komunikat:

   

   

  Użytkownik będzie mógł:

  • zamknąć okno – spowoduje to powrót do wystawianego dokumentu z możliwością jego zmiany,
  • wystawić fakturę dla procedury OSS,
  • wystawić bieżącą fakturę z wprowadzonymi oznaczeniami.

  Analogiczny komunikat pojawi się w przypadku Użytkownika korzystającego ze zwolnienia z VAT w przypadku kiedy mimo przekroczenia limitu oraz oznaczenia rejestracji do OSS, będzie wystawiał fakturę przez formularz faktury z ceną określoną w walucie obcej z wybranym typem – sprzedaż wysyłkowa z terytorium kraju.

  W razie wątpliwości w zakresie wyboru właściwego formularza faktury polecamy zapoznanie się z naszym artykułem dotyczącym sprzedaży wysyłkowej – OOS i IOSS.

   

  Autor: Katarzyna Kisiel – ifirma.pl

  Jeśli informacji jakich szukasz nie znalazłeś w naszej bazie wiedzy - zadzwoń do nas 71 769 55 15 lub porozmawiaj z konsultantem na czacie . Możesz też napisać maila na bok@ifirma.pl. BOK jest czynne od poniedziałku do piątku w godz. 9:00 – 20:00.
  Nie musisz czytać pomocy

  Mobilnie. Wszędzie

  Z ifirma.pl masz księgowość w swoim telefonie. Wysyłaj dokumenty, sprawdzaj salda i terminy online, gdziekolwiek jesteś. Aplikację znajdziesz na najpopularniejszych platformach.

  Mobilnie

  Ułatwienia dla e‑commerce

  Wygodne integracje
  Wygodne integracje

  Program do faktur IFIRMA w prosty sposób zintegrujesz z Allegro i popularnymi platformami e‑commerce jak Shoper, WooCommerce czy PrestaShop.

  Sprawdź wszystkie integracje →

  Wygodne integracje
  Płatności w jednym miejscu

  ifirma.pl łączy się z urządzeniami fiskalnymi, pozwala na eksport przelewów do banku i zatwierdzanie ich jednym kodem, co znacznie usprawnia codzienną pracę i samodzielne księgowanie.

  Wygodne integracje
  Łatwe generowanie faktur

  Dzięki integracji z bazą GUS ułatwiamy też wystawianie faktur – wystarczy, że wpiszesz NIP kontrahenta, a reszta danych uzupełni się automatycznie.

  allegro integracja ecommerce
  woocommerce integracja ecommerce
  shoper integracja ecommerce
  prestashop integracja ecommerce
  shoplo integracja ecommerce
  magento integracja ecommerce