w Faktury
Faktura końcowa wystawiana jest po dokonaniu sprzedaży towaru lub usługi, na poczet których zostały wcześniej pobrane zaliczki udokumentowane fakturą zaliczkową.

Należy pamiętać, że nie można wystawiać faktur końcowych w sytuacji, gdy zaliczki pokryły cała kwotę należną sprzedawcy.

Wystawianie faktury końcowej do faktury zaliczkowej w ifirma.pl

  1. Przejdź do zakładki „Faktury” ➡ „Lista faktur”,
  2. na liście faktur odnajdź fakturę zaliczkową, do której chcesz wystawić fakturę końcową (możesz skorzystać z opcji przeglądania) ➡ wybierz „Wystaw fakturę końcową”,

  1. uzupełnij pola formularza,
  2. w sekcji „Otrzymane zaliczki” zobaczysz fakturę zaliczkową powiązaną z tą fakturą końcową; żeby dodać kolejne powiązane faktury zaliczkowe wybierz „dodaj zaliczki z listy” ➡ oznacz checkbox przy odpowiednich fakturach zaliczkowych ➡ „zatwierdź”,
  3. po dodaniu wszystkich powiązanych zaliczek naciśnij „przelicz” – tabela z podsumowaniem dla całej transakcji zostanie zaktualizowana,
  4. uzupełnij pozostałe pola formularza, a po zweryfikowaniu poprawności danych ➡ „zatwierdź”.

Możliwość komentowania jest wyłączona.