Jak wystawić fakturę końcową do faktury zaliczkowej?

Faktura końcowa wystawiana jest po dokonaniu sprzedaży towaru lub wykonaniu usługi, w przypadku gdy zostały wcześniej pobrane zaliczki i zostały wystawione powiązane z nimi faktury zaliczkowe.

Fakturę końcową do faktury/faktur zaliczkowych można wystawić w jeden z poniżej opisanych sposobów. Przed jej wystawieniem należy w lewym górnym rogu ustawić miesiąc księgowy zgodny z datą sprzedaży. Na poziomej osi czasu z miesiącami nad listą faktur, należy wybrać miesiąc wystawienia ostatniej faktury zaliczkowej do danej transakcji.

Sposób 1:

Zakładka Faktury ➡ Lista faktur i tu przy fakturze zaliczkowej po prawej stronie w części Operacje należy wybrać opcję Wystaw końcową.

Sposób 2:

Po otwarciu podglądu faktury zaliczkowej poprzez wybranie jej numeru w zakładce Faktury ➡ Lista faktur na dole można wybrać operację Wystaw fakturę końcową.

Po wybraniu opcji do wystawienia faktury końcowej pojawi się poniższy formularz:

Ważne! Należy w tym miejscu zwrócić uwagę na 2 kwestie.

W pozycji faktury dotyczącej ceny podajemy cenę całkowitą danej usługi/towaru, nie odejmujemy samodzielnie kwoty wpłaconych zaliczek. Nie ma to być kwota dopłacana na podstawie faktury końcowej.

Jeżeli nie wszystkie faktury zaliczkowe zostały powiązane z danym zamówieniem na fakturze końcowej, to wówczas możemy ją dodać za pomocą opcji Dodaj zaliczki z listy na formularzu faktury.

W podsumowaniu faktury serwis wyliczy ostateczną kwotę do zapłaty, po uwzględnieniu dodanych do listy faktur zaliczkowych.

Księgowanie faktury końcowej wygląda następująco:

  • kwota netto sprzedaży jest księgowana w całości w Księdze Przychodów i Rozchodów w momencie dostarczenia towaru lub wykonania usługi, a więc dacie sprzedaży wskazanej na fakturze końcowej,
  • podatek VAT jest księgowany w dacie sprzedaży w ewidencji sprzedaży VAT w wartości wynikającej z podsumowania faktury końcowej (po odjęciu kwoty podatku VAT wynikających z faktury/faktur zaliczkowych).

Uwaga na szczególny przypadek! Zaliczka pokrywająca 100% zamówienia i faktura końcowa zerowa

Faktura końcowa zerowa wystawiana jest w sytuacji, gdy zaliczki pokrywają całą wartość sprzedaży. Zgodnie z przepisami nie wystawiamy faktury końcowej zerowej, ale w celach rozliczeniowych w serwisie należy ją wystawić. Nie przekazujemy tego dokumentu kontrahentowi.

Faktura końcowa zerowa jest wystawiania w identyczny sposób, jak każda inna faktura końcowa. Po jej wystawieniu pojawi się komunikat:

Na podstawie tak wystawionego dokumentu zostanie rozliczona cała kwota netto w dacie sprzedaży w KPiR.


Autor: Monika Kobylak – ifirma.pl


Nie wystawiłeś jeszcze faktury zaliczkowej? Sprawdź, jak to zrobić w ifirma.pl!

Czy ten artykuł był pomocny?

Powiązane artykuły

ifirma.pl program do księgowania - tablet biuro@2xDzielimy się wiedzą nie tylko na bloguifirma.pl program do księgowania - tablet biuro@2x

Ponad 30 porad księgowych

POBIERZ E-BOOKI