w Faktury
Opcja dodawania i edytowania przychodów cyklicznych jest dostępna jedynie w pakietach samodzielnej księgowości internetowej i biura rachunkowego.

Aby wystawiać faktury cykliczne w ifirma.pl należy kliknąć w zakładkę Faktury ➡ Faktury cykliczne:

W serwisie można wystawić fakturę cykliczną dla:

  • krajowej sprzedaży towarów i usług na fakturę VAT,
  • krajowej sprzedaży wysyłkowej za pobraniem na fakturę VAT,
  • krajowej sprzedaży z ceną określoną w walucie obcej,
  • usług budowlanych,
  • wewnątrzunijnej dostawy towarów,
  • eksportu towarów,
  • świadczenia usług dla podatników VAT-UE w trybie art. 28b,
  • świadczenia usług poza terytorium kraju.

W formularzu wystawiania faktury (przykładowo krajowa sprzedaż towarów i usług) mamy do uzupełnienia opcje dotyczące częstotliwości generowania oraz informacje dotyczące nagłówka faktury. W pierwszej kolejności wskazujemy datę rozpoczęcia obowiązywania, częstotliwość (tygodniowo lub miesięcznie) oraz nadajemy nazwę szablonu faktury cyklicznej. Nazwa będzie wyświetlana w serwisie na liście zdefiniowanych faktur cyklicznych.

W kolejnym kroku wybieramy domyślną serię numeracji dla faktur. Indywidualną serię numeracji dla faktur cyklicznych można stworzyć również w zakładce Pulpit ➡ Konfiguracja ➡ Serie numeracji. Określamy format daty sprzedaży, wskazujemy ewentualna filię, termin płatności oraz miejsce wystawiania. Z poziomu formularza faktury cyklicznej możemy wybrać już utworzoną grupę odbiorców, a także utworzyć nową grupę. Klikamy opcję “dodaj nową grupę”.

Na koniec podajemy pozycje faktury, które mają pokazywać się na generowanych fakturach cyklicznych. Wypełniamy dane odnośnie sposobu płatności, wskazujemy ewentualne uwagi na fakturach, wskazujemy numer rachunku bankowego i uzupełniamy informacje odnośnie osoby wystawiającej. Na koniec możemy wskazać, czy faktury mają zostać przekazane do wysyłki pocztą, e-mailem (również, jako e-faktura) lub w ogóle nie wysyłać.

Możliwość komentowania jest wyłączona.