Jak wygenerować deklaracje ZUS pracowników

w Pracownicy

Zatrudniasz pracownika? Sprawdź, jak w ifirma.pl wygenerować dla niego deklarację ZUS.

W danych pracownika powinna być zaznaczona informacja, że będzie wykazywany na deklaracjach ZUS. Aby to zrobić, należy wybrać zakładkę Pracownicy ➡ Lista pracowników, wybrać pracownika i zaznaczyć opcję Pracownik będzie wykazywany na deklaracjach ZUS oraz sprawdzić, czy jest wpisany kod tytułu ubezpieczenia. Kod tytułu ubezpieczenia można sprawdzić w zakładce Dane pracownika, w części dane rozliczeniowe.

Następnie należy:

 • sprawdzić czy zostały wygenerowane rachunki za dany miesiąc do umowy pracownika. Można to zrobić w zakładce Pracownicy ➡ Umowy ➡ wystaw nowy oraz, czy wpisana jest data opłacenia wynagrodzenia: zakładka Zobowiązania ➡ wynagrodzenia,
 • następnie wybieramy miesiąc księgowy, za który chcemy wygenerować deklarację do ZUS: zakładka Deklaracje ➡ Deklaracje i wybieramy na ikonę generowania ZUS,

 •  

 • na początku są widoczne tylko składki za osobę prowadzącą działalność – zatwierdzamy je. Za pracowników składki pojawią się dopiero w raportach RCA, RSA (jeżeli ktoś miał przerwę w opłacaniu składek np. zwolnienie lekarskie, urlop bezpłatny, zasiłek macierzyński), RPA (w przypadku gdy wypłacono przychód należny za lata poprzednie lu gdy obok świadczenia w związku z niezdolnością do pracy lub macierzyństwem wypłacono pracownikowi składnik wynagrodzenia, od którego nie została odprowadzona składka na ubezpieczenia emerytalne i rentowe) i na deklaracji DRA łącznie ze składkami właściciela. W części Deklaracje ➡ kolumna „DEKLARACJE ZUS” zawiera deklaracje za poszczególne miesiące danego roku,

 •  

 • UWAGA!
  Od 2022 roku wycofana zostaje deklaracja ZUS RZA. Wszyscy ubezpieczeni, opłacający zarówno składki społeczne jak i opłacający jedynie składkę zdrowotną, są wykazywani na RCA. Zmiana dotyczy również korekt deklaracji za lata poprzednie.
  po wygenerowaniu deklaracji ZUS wchodzimy na DRA za dany miesiąc, gdzie na dole strony będzie dostępna opcja przekaż do podpisu komplet deklaracji. Następnie serwis wyświetli zapytanie Czy na pewno chcesz przekazać deklarację ZUS DRA do podpisu elektronicznego?. Zatwierdzamy komunikat, aby wysłać deklarację.

 •  

 • pojawia się strona z deklaracją DRA i informacją Deklaracja została przekazana do podpisu,
  teraz wchodzimy na zakładkę Deklaracjee-deklaracje ZUS, gdzie ukazuje się lista Deklaracje rozliczeniowe z podanym statusem deklaracji,
 • otwiera się nam strona Deklaracje rozliczeniowe gdzie podany jest status deklaracji (podpisana lub nie),
 • z tego miejsca można pobrać potwierdzenie wysłanej deklaracji,
 • raz do roku dla pracowników generujemy deklarację ZUS IMIR, czyli druk zawierający informacje przeznaczone dla ubezpieczonego w zakresie opłacanych za niego składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne.

 •  


Autor: Ewelina Ciapara – ifirma.pl

Czy ten artykuł był pomocny?

Powiązane artykuły