w Pojazdy

Jeśli podatnik zdecyduje się na odliczanie 100% podatku VAT od nabycia i/lub wydatków eksploatacyjnych związanych z samochodem osobowym, zobowiązany jest do:

  • zgłoszenia pojazdu w urzędzie skarbowym na formularzu VAT-26 w terminie do 7 dni licząc od dnia, w którym został poniesiony pierwszy wydatek podlegający pełnemu rozliczeniu
  • prowadzenia na bieżąco szczegółowej ewidencji przebiegu pojazdów dla celów podatku VAT (łącznie z m.in. stanem licznika przebiegu pojazdu).

W serwisie prowadzenie takiej ewidencji nie jest możliwe. Ewidencja przebiegu prowadzona w serwisie jest dostosowana do wymogów podatku dochodowego (PIT) i nie spełnia wymogów prowadzenia ewidencji przebiegu pojazdów dla celów rozliczania 100% podatku VAT. Taką ewidencję należy prowadzić poza serwisem, np. na podstawie wzoru: http://www.druki.gofin.pl/ewidencja-przebiegu-pojazdu-dla-celow-vat,wzory,122.html

Samochód do serwisu należy dodać jako osobowy, natomiast podczas wybierania „Typu dla wydatków” po jego dodaniu należałoby wybrać opcję „Samochody o dopuszczalnej masie całkowitej nie mniejszej niż 3,5 tony”. Wybranie tego typu spowoduje, że VAT od nabycia samochodu i wydatków eksploatacyjnych będzie odliczany w 100%.

Wprowadzenie pojazdu do serwisu

Pojazd osobowy niefirmowy wprowadzamy w zakładce: „Pojazdy” ➡ „dodaj pojazd” ➡ „Dodanie pojazdu” ➡ „Osobowy niefirmowy”.

Należy też prowadzić dwie ewidencje:

  • ewidencję kosztów eksploatacji – wprowadzamy koszty związane z pojazdem,
  • kilometrówkę – wprowadzamy wszystkie wyjazdy służbowe.

Wydatki związane z pojazdem

Wydatki na utrzymanie samochodu księgowane są przez zakładkę: „Pojazdy” ➡ „Rozliczenie pojazdu” ➡ „Dodaj koszt pojazdu”.

Serwis przy księgowaniu wydatków dotyczących eksploatacji pojazdu osobowego niefirmowego, automatycznie odliczy VAT z faktur od których przysługuje nam takie odliczenie, natomiast kwotę netto wraz z nieodliczonym VAT zaliczy w koszty w postaci miesięcznego zestawienia wydatków na koniec miesiąca, po wprowadzeniu kilometrówki.

Jakie koszty obejmuje kilometrówka

Do typowych kosztów eksploatacji samochodu prywatnego można zaliczyć:

  • wydatki na paliwo (bez względu na rodzaj paliwa),
  • wydatki związane z przeglądem i naprawą pojazdu,
  • wydatki związane z zakupem opon,
  • opłaty za autostrady i parkingi,
  • wydatki na drobne części eksploatacyjne, np. wycieraczki, lampy, żarówki, itp.,
  • wydatki związane z ubezpieczeniem pojazdu (OC, AC).

Rozliczanie kilometrówki (PIT)

Informacje o przebytej podróży służbowej wprowadzamy przez zakładkę: „Pojazdy” ➡ „Rozliczenie pojazdu” ➡ „Dodaj pozycję w ewidencji przebiegu pojazdu” ➡ „dodaj pustą pozycję” w tym miejscu wprowadzamy rzeczywiście przejechane kilometry, które serwis przelicza na złotówki wg ministerialnego współczynnika.

Wartość wprowadzonych wydatków może być zaliczona w koszty, ale tylko do wartości, wynikającej z przeliczenia kilometrów przez stawkę za 1km przebiegu. Kwota wynikająca z przeliczenia może być zaliczona w koszty, tylko do wysokości sumy wydatków zaksięgowanych w ewidencji kosztów eksploatacji. Rozliczenie ewidencji kosztów eksploatacji oraz ewidencji przebiegu pojazdu odbywa się w cyklu rocznym.

Przykład A

Jeżeli miesięczne wydatki związane z eksploatacją pojazdu wyniosły 800 zł, natomiast kwota wynikająca z kilometrówki wyniosła 700 zł, to do kosztów uzyskania przychodu przedsiębiorca może zaliczyć kwotę 700 zł, natomiast powstała nadwyżka wydatków przechodzi na kolejny miesiąc rozliczeniowy.

Przykład B

Jeżeli miesięczne wydatki związane z eksploatacją pojazdu wyniosły 300 zł, natomiast kwota wynikająca z kilometrówki wyniosła 600 zł. To do kosztów uzyskania przychodu przedsiębiorca może zaliczyć kwotę 300 zł, natomiast powstała nadwyżka z ewidencji przebiegu pojazdu przechodzi na kolejny miesiąc rozliczeniowy.

Możliwość komentowania jest wyłączona.