ARCHIWUM: Jak rozliczać kilometrówkę do końca 2018 roku

w ArchiwumPojazdy

Od stycznia 2019 przedsiębiorcy, wykorzystujący swój prywatny samochód do prowadzenia działalności gospodarczej, będą mogli zaliczać do kosztów podatkowych tylko 20% wydatków związanych z ich bieżącą eksploatacją (w miejsce dotychczas stosowanej kilometrówki). Więcej na ten temat przeczytasz tutaj.

 
Wartość wynikająca z Ewidencji przebiegu pojazdu wyliczona jest na podstawie przemnożenia ilości przejechanych kilometrów i ministerialnej stawki za 1 km przebiegu pojazdu, wyznacza ona kwotę limitu odliczenia wydatków związanych z pojazdem.

(Kilometrówka) Limit wydatków = Faktyczny przebieg pojazdu (km) x Stawka za 1 km przebiegu (zł)

Stawki za 1 kilometr przebiegu

Stawka za 1 km przebiegu samochodu osobowego jest ustalona na podstawie Rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków ustalania oraz sposobu dokonywania zwrotu kosztów używania do celów służbowych samochodów osobowych, motocykli i motorowerów niebędących własnością pracodawcy, wynosi:

 • 0,5214 zł dla samochodu o pojemności skokowej silnika do 900 cm3,
 • 0,8358 zł dla samochodu o pojemności skokowej silnika powyżej 900 cm3.

Ewidencja przebiegu pojazdu powinna zawierać:

 • nazwisko, imię i adres zamieszkania osoby używającej pojazdu,
 • numer rejestracyjny pojazdu,
 • pojemność silnika,
 • kolejny numer wpisu,
 • datę i cel wyjazdu,
 • opis trasy (skąd – dokąd),
 • liczbę faktycznie przejechanych kilometrów,
 • stawkę za 1 kilometr przebiegu,
 • kwotę wynikającą z przemnożenia liczby faktycznie przejechanych kilometrów i stawki za 1 kilometr przebiegu,
 • oraz podpis podatnika (pracodawcy) i jego dane.

Wprowadzenie pojazdu do serwisu

Pojazd osobowy niefirmowy wprowadzamy w zakładce: „Pojazdy” ➡ „dodaj pojazd” ➡ „Samochód osobowy” ➡ „lub wprowadź samochód: niefirmowy”.

 

Należy też prowadzić dwie ewidencje:

 • ewidencję kosztów eksploatacji – wprowadzamy koszty związane z pojazdem,
 • kilometrówkę – wprowadzamy wszystkie wyjazdy służbowe.

Wydatki związane z pojazdem

Wydatki na utrzymanie samochodu księgowane są przez zakładkę: „Pojazdy” ➡ „Rozliczenie pojazdu” ➡ „Dodaj koszt pojazdu”.

Serwis przy księgowaniu wydatków dotyczących eksploatacji pojazdu osobowego niefirmowego, automatycznie odliczy VAT z faktur od których przysługuje nam takie odliczenie, natomiast kwotę netto wraz z nieodliczonym VAT zaliczy w koszty w postaci miesięcznego zestawienia wydatków na koniec miesiąca, po wprowadzeniu kilometrówki.

Jakie koszty obejmuje kilometrówka

Do typowych kosztów eksploatacji samochodu prywatnego można zaliczyć:

 • wydatki na paliwo (bez względu na rodzaj paliwa),
 • wydatki związane z przeglądem i naprawą pojazdu,
 • wydatki związane z zakupem opon,
 • opłaty za autostrady i parkingi,
 • wydatki na drobne części eksploatacyjne, np. wycieraczki, lampy, żarówki, itp.,
 • wydatki związane z ubezpieczeniem pojazdu (OC, AC).

Rozliczanie kilometrówki (PIT)

Informacje o przebytej podróży służbowej wprowadzamy przez zakładkę: „Pojazdy” ➡ „Rozliczenie pojazdu” ➡ „Dodaj pozycję w ewidencji przebiegu pojazdu” ➡ „dodaj pustą pozycję” w tym miejscu wprowadzamy rzeczywiście przejechane kilometry, które serwis przelicza na złotówki wg ministerialnego współczynnika.

Możliwe jest także zaimportowanie ewidencji przebiegu pojazdu z pliku csv. Więcej na ten temat przeczytasz tutaj.

 
Wartość wprowadzonych wydatków może być zaliczona w koszty, ale tylko do wartości, wynikającej z przeliczenia kilometrów przez stawkę za 1km przebiegu. Kwota wynikająca z przeliczenia może być zaliczona w koszty, tylko do wysokości sumy wydatków zaksięgowanych w ewidencji kosztów eksploatacji. Rozliczenie ewidencji kosztów eksploatacji oraz ewidencji przebiegu pojazdu odbywa się w cyklu rocznym.

Przykład A

Jeżeli miesięczne wydatki związane z eksploatacją pojazdu wyniosły 800 zł, natomiast kwota wynikająca z kilometrówki wyniosła 700 zł, to do kosztów uzyskania przychodu przedsiębiorca może zaliczyć kwotę 700 zł, natomiast powstała nadwyżka wydatków przechodzi na kolejny miesiąc rozliczeniowy.

Przykład B

Jeżeli miesięczne wydatki związane z eksploatacją pojazdu wyniosły 300 zł, natomiast kwota wynikająca z kilometrówki wyniosła 600 zł. To do kosztów uzyskania przychodu przedsiębiorca może zaliczyć kwotę 300 zł, natomiast powstała nadwyżka z ewidencji przebiegu pojazdu przechodzi na kolejny miesiąc rozliczeniowy.

Kilometrówka dla celów VAT

Jeśli podatnik zdecyduje się na odliczanie 100% podatku VAT od nabycia i/lub wydatków eksploatacyjnych związanych z samochodem osobowym, zobowiązany jest do:

 • zgłoszenia pojazdu w urzędzie skarbowym na formularzu VAT-26 w terminie do 7 dni licząc od dnia, w którym został poniesiony pierwszy wydatek podlegający pełnemu rozliczeniu
 • prowadzenia na bieżąco szczegółowej ewidencji przebiegu pojazdów dla celów podatku VAT (łącznie z m.in. stanem licznika przebiegu pojazdu).

W serwisie prowadzenie takiej ewidencji nie jest możliwe. Ewidencja przebiegu prowadzona w serwisie jest dostosowana do wymogów podatku dochodowego (PIT) i nie spełnia wymogów prowadzenia ewidencji przebiegu pojazdów dla celów rozliczania 100% podatku VAT. Taką ewidencję należy prowadzić poza serwisem.

Samochód do serwisu należy dodać jako osobowy, natomiast podczas wybierania „Typu dla wydatków” po jego dodaniu należałoby wybrać opcję „Samochody o dopuszczalnej masie całkowitej nie mniejszej niż 3,5 tony”. Wybranie tego typu spowoduje, że VAT od nabycia samochodu i wydatków eksploatacyjnych będzie odliczany w 100%.

Czy ten artykuł był pomocny?

Powiązane artykuły