Jak rozliczać działalność związaną z kryptowalutami od 2019 roku?

w Podatek PITPodatek VAT Tagi: kryptowalutyobrót kryptowalutamipodatek dochodowywaluty wirtualne

Od 2019 roku dochody z obrotu kryptowalutami (niezależnie od tego, czy odbywa się on w ramach działalności, czy prywatnie) zalicza się do kapitałów pieniężnych i opodatkowuje się według stawki 19% PIT. W jaki sposób wygląda rozliczenie takiej działalności w trakcie roku? Czy sprzedaż kryptowalut należy wykazywać w rejestrach VAT i w KPiR?

Czy transakcje związane z obrotem kryptowalutami należy ujmować w KPiR?

Przez wzgląd na fakt, iż od stycznia 2019 roku dochody z kryptowalut nie mogą być zaliczane do dochodów z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej, transakcji z nimi związanych nie należy rejestrować w podatkowej księdze przychodów i rozchodów. Do odnotowywania przychodów i kosztów związanych z obrotem kryptowalutami można prowadzić odrębną ewidencję, która będzie pomocna przy wypełnianiu deklaracji PIT-38 oraz wyliczeniu podatku dochodowego na koniec roku.

Czy transakcje związane z obrotem kryptowalutami należy ujmować w rejestrach VAT?

Czynni podatnicy VAT powinni wykazać w rejestrach VAT sprzedaż kryptowalut jako sprzedaż zwolnioną z podatku. Tym samym powinny one znaleźć się w deklaracji VAT-7/VAT-7K oraz w JPK_VAT w pozycji dotyczącej sprzedaży zwolnionej. Jeśli chodzi o zakupy ze stawką “zw”, to nie ma obowiązku ewidencjonowania ich w rejestrze zakupu oraz wykazywania w deklaracji VAT i plikach JPK_VAT.

 

WAŻNE!
Od 1 października 2020 roku obowiązuje nowy plik JPK z deklaracją, zwany JPK_V7m lub JPK_V7k. Od tego samego dnia zostaje zlikwidowana deklaracja VAT-7, a dane które dotychczas się w niej znajdowały zostaną uwzględnione w nowym pliku JPK, w części deklaracyjnej. Pierwsze złożenie nowego pliku JPK następuje do 25.11.2020 za miesiąc październik 2020.

 
 

Sprzedaż kryptowalut wlicza się do wskaźnika VAT przy sprzedaży mieszanej. Więcej na ten temat przeczytasz tutaj.

 

Czy od dochodu z kryptowalut należy płacić zaliczki na PIT?

Od dochodów z kapitałów pieniężnych nie płaci się zaliczek na podatek dochodowy. Rozliczenie następuje dopiero na koniec roku (do 30 kwietnia kolejnego roku), w deklaracji PIT-38, gdzie wykazuje się całość kosztów i przychodów związanych z obrotem kryptowalutami.

Co stanowi koszty i przychody w obrocie kryptowalutami?

Do przychodów z obrotu kryptowalutami należy zaliczyć wszelkie transakcje wymiany kryptowaluty na środek płatniczy. Co ważne, na równi ze sprzedażą walut traktuje się zapłatę nimi za towar lub usługę (w takim wypadkiem przychód będzie równy wartości zakupionego świadczenia). Z kolei kosztami zmniejszającymi przychód z obrotu kryptowalutami będą wszystkie udokumentowane wydatki na ich nabycie (jednak należy pamiętać, że chodzi tu wyłącznie o wydatki bezpośrednie, więc nie zaliczy się do nich np. kosztów finansowania zakupu kryptowaluty, jak odsetki od kredytu).

 

Znasz nową definicję kryptowaluty? Jeśli nie, to kliknij tutaj i dowiedz się więcej na ten temat!

 
 

Autor: Ewa Kozak – ifirma.pl

Czy ten artykuł był pomocny?

Powiązane artykuły