ZUS ZCNA – jak zgłosić do ubezpieczeń członka rodziny przedsiębiorcy?

|
ID: 778306968
|
Kategorie: Deklaracje
Nie tylko kawa jest 2w1

Kiedy przedsiębiorca powinien zgłosić do ubezpieczenia członka rodziny?

Jeżeli członek rodziny przedsiębiorcy nie ma prawa do ubezpieczenia zdrowotnego (nie jest nigdzie ubezpieczony), to przedsiębiorca ze swojego ramienia powinien go zgłosić do ubezpieczenia zdrowotnego.

Za zgłoszonego do ubezpieczenia członka rodziny, ani on ani przedsiębiorca nie wpłacają dodatkowej kwoty, ale członek rodziny może korzystać ze świadczeń NFZ (czyli mówiąc potocznie, leczyć się na fundusz), na podstawie składki, którą opłaca za siebie – w podstawowej wysokości – przedsiębiorca.

Jako członka rodziny należy rozumieć:

 • dziecko (własne, małżonka, przysposobione, w ramach rodziny zastępczej/domu dziecka):
  • do 18 lat lub
  • jeżeli się uczy/studiuje – do ukończenia 26 lat lub
  • jeśli posiada orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności lub inne traktowane na równi – bez względu na wiek
 • wnuka – jeśli żaden z rodziców nie podlega obowiązkowemu ubezpieczeniu zdrowotnemu
 • małżonka,
 • rodziców pozostających z przedsiębiorcą we wspólnym gospodarstwie domowym.

Zgłoszenia członka rodziny do ubezpieczenia zdrowotnego najlepiej dokonać wraz z rejestracją swojej firmy na CEIDG. Wtedy do formularza CEIDG wystarczy dołączyć wypełniony druk ZCNA.

Jeśli przedsiębiorca nie zgłosił członków swojej rodziny do ubezpieczenia zdrowotnego w trakcie rejestracji firmy w CEIDG, powinien dokonać zgłoszenia do ZUS w ciągu 7 dni od daty rozpoczęcia działalności, wypełniając druk ZUS ZCNA.

Jeśli zaś w trakcie prowadzenia działalności zaistniała okoliczność zgłoszenia członka rodziny do ubezpieczenia, np. narodziny dziecka – wtedy przedsiębiorca na wysłanie ZUS ZCNA ma 7 dni od dnia zaistnienia faktu nakładającego konieczność zgłoszenia do ubezpieczenia zdrowotnego.

Jak zgłosić członka rodziny do ubezpieczenia w serwisie ifirma?

Aby zgłosić członka rodziny do ubezpieczenia, czyli wysłać ZUS ZCNA, w pierwszej kolejności należy dodać osobę, którą chcemy ubezpieczyć poprzez zakładkę: Login → Konfiguracja→ Ubezpieczenie osób z rodziny→ +Dodaj osobę

Następnie należy uzupełnić dane ubezpieczanego członka rodziny (nie swoje!) oraz wybrać zatwierdź

Na kolejnym ekranie, należy wybrać wygeneruj ZUS ZCNA

Następnie należy:

 • zaznaczyć dodaj do e-deklaracji,
 • zaznaczyć opcję zgłoszenie
 • wpisać datę zgłoszenia członka rodziny do ubezpieczenia. Jako datę zgłoszenia należy wpisać początek podlegania pod ubezpieczenie członka rodziny, a nie datę wysyłania wniosku/zgłoszenia. Przykładowo, jeśli przedsiębiorca zgłasza do ubezpieczenia dziecko urodzone 1 maja 2024 roku, a ZUS ZCNA wypełnia 6 maja, to jako datę zgłoszenia powinien wpisać 1.05.2024.

oraz wybrać przekaż do podpisu

W kolejnym kroku należy zatwierdzić zgłoszenie członka rodziny do ubezpieczenia zdrowotnego zaznaczając tak

Zatwierdzenie poprzez tak spowoduje, że deklaracja ZUS ZCNA zostanie podpisana oraz przekazana elektronicznie do ZUS, co poświadczy nam komunikat na kolejnym ekranie.

Wysłane deklaracje ZUS ZCNA wraz z ich statusem wysyłki do ZUS odnajdziemy w zakładce: Deklaracje → e-deklaracje ZUS.

Aby zobaczyć, która osoba została zgłoszona do ubezpieczenia wystarczy wybrać jeden z identyfikatorów w kolumnie Deklaracja. W ten sposób pobierzemy wypełniony ZUS ZCNA, który został wysłany do ZUS. Osoba ubezpieczana jest wskazana w bloku IV na druku, zaś w bloku II i III są podane dane osoby ubezpieczającej, czyli przedsiębiorcy.

Wyrejestrowanie członka rodziny

Osoba zgłoszona jako członek rodziny, która uzyskała inny tytuł do objęcia obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego, np. podjęła zatrudnienie na podstawie umowy o pracę lub umowy zlecenia, uzyskała status bezrobotnego, rozpoczęła prowadzenie pozarolniczej działalności gospodarczej, traci status członka rodziny przedsiębiorcy dla celów ZUS.

W związku w powyższym, przedsiębiorca powinien złożyć wyrejestrowanie członka rodziny na druku ZUS ZCNA w ciągu 7 dni od zaistnienia zdarzenia powodującego wyrejestrowanie.

Aby wyrejestrować zgłoszonego członka rodziny z ubezpieczeń w systemie należy przejść do zakładki Login→ Konfiguracja→ Ubezpieczenie osób z rodziny oraz wybrać wygeneruj zus zcna

Następnie należy:

 • zaznaczyć dodaj do e-deklaracji przy osobie, którą chcemy wyrejestrować,
 • zaznaczyć opcję wyrejestrowanie obok danej osoby
 • w polu Data zgłoszenia wpisać datę wyrejestrowania członka rodziny z ubezpieczenia, czyli datę utraty uprawnienia do ubezpieczenia zdrowotnego z ramienia pracodawcy. Nie wpisujemy tu daty zgłaszania/wypełniania

wniosku.

oraz wybrać przekaż do podpisu

W kolejnym kroku należy zatwierdzić wyrejestrowania członka rodziny z ubezpieczenia zdrowotnego zaznaczając tak

Wysłane deklaracje ZUS ZCNA wraz z ich statusem wysyłki do ZUS odnajdziemy w zakładce: Deklaracje → e-deklaracje ZUS.

Wybierając odpowiednie ZCNA w kolumnie Deklaracja pobierzemy druk ZCNA, w którym cyfra “2” w polu nr 1, w bloku IV będzie świadczyć o wyrejestrowaniu członka rodziny z ubezpieczenia zdrowotnego.

Autor: Dorota Łesak – ifirma.pl

Jeśli informacji jakich szukasz nie znalazłeś w naszej bazie wiedzy - zadzwoń do nas 71 769 55 15 lub porozmawiaj z konsultantem na czacie . Możesz też napisać maila na bok@ifirma.pl. BOK jest czynne od poniedziałku do piątku w godz. 9:00 – 20:00.
Nie musisz czytać pomocy

Mobilnie. Wszędzie

Z ifirma.pl masz księgowość w swoim telefonie. Wysyłaj dokumenty, sprawdzaj salda i terminy online, gdziekolwiek jesteś. Aplikację znajdziesz na najpopularniejszych platformach.

Mobilnie

Ułatwienia dla e‑commerce

Wygodne integracje
Wygodne integracje

Program do faktur IFIRMA w prosty sposób zintegrujesz z Allegro i popularnymi platformami e‑commerce jak Shoper, WooCommerce czy PrestaShop.

Sprawdź wszystkie integracje →

Wygodne integracje
Płatności w jednym miejscu

ifirma.pl łączy się z urządzeniami fiskalnymi, pozwala na eksport przelewów do banku i zatwierdzanie ich jednym kodem, co znacznie usprawnia codzienną pracę i samodzielne księgowanie.

Wygodne integracje
Łatwe generowanie faktur

Dzięki integracji z bazą GUS ułatwiamy też wystawianie faktur – wystarczy, że wpiszesz NIP kontrahenta, a reszta danych uzupełni się automatycznie.

allegro integracja ecommerce
woocommerce integracja ecommerce
shoper integracja ecommerce
prestashop integracja ecommerce
shoplo integracja ecommerce
magento integracja ecommerce