Wyszukiwanie przypomnień

w Faktury Tagi: nota odsetkowaponagleniaprzypomnieniawindykacjawyszukiwanie

Użytkownicy serwisu ifirma.pl mogą do wystawionych faktur sprzedażowych wystawić dokumenty mające na celu “zmotywowanie” nabywcy do dokonania zapłaty, czyli ponaglenie, monit oraz wezwanie do zapłaty. W przypadku kiedy sprzedawca otrzyma zapłatę po ustalonym terminie płatności na koncie może wystawić notę odsetkową.

Wystawione przypomnienia Użytkownik może wyszukać w następujący sposób:

 • z poziomu listy faktur lub rachunków i faktur,
 • z poziomu wystawionej faktury (rachunku) sprzedaży,
 • z poziomu zakładki Noty odsetkowe.

 

Wyszukiwanie w zakładce Noty odsetkowe pozwala na wyszukiwanie wszystkich rodzajów przypomnień. Nie tylko not odsetkowych.

 

Wyszukiwanie z poziomu listy faktur lub rachunków i faktur

W zakładce Faktury ➡ Lista faktur (dla konta nievatowca zakładka Rachunki ➡ Lista rachunków i faktur) po prawej stronie przy wystawionej fakturze/rachunku widoczna jest kolumna Operacje. Wśród dostępnych tu ikon znajduje się ikona Lista przypomnień.


 

W przypadku kiedy dla danej faktury (rachunku) zostało wystawione przypomnienie – zaznaczona na powyższym obrazie ikona Listy przypomnień jest zielona.
Po jej wybraniu Użytkownik przechodzi do listy przypomnień stworzonych dla danego dokumentu sprzedaży.


 

Z poziomu powyższej listy Użytkownik może:

 • zobaczyć treść stworzonego przypomnienia,
 • dodać nowe przypomnienie.
 • sprawdzić informację o wysyłce przypomnienia mailem.

Po wybraniu nazwy interesującego nas przypomnienia pojawia się jego treść, a także ikony umożliwiającego edycję dokumentu, jego ponowną wysyłkę mailem, a także pobranie w formie pliku pdf. W przypadku kiedy przypomnienie zostało wysłane mailem przycisk edycji nie jest dostępny.


 

Przycisk edycji przypomnienia nie jest aktywny jeśli zostało ono wysłane mailem. Z kolei przycisk do jego wysyłki nie będzie aktywny w przypadku kiedy w danych nabywcy nie został wprowadzony adres mailowy.

Wyszukiwanie z poziomu wystawionej faktury

Drugim, podobnym do wcześniejszego, sposobem wyszukiwania wystawionych przypomnień jest przejście do listy wystawionych przypomnień z poziomu wystawionej faktury.

Fakturę, do której przypomnienia Użytkownik chce wyszukać, można odnaleźć np. z poziomu zakładki Faktury ➡ Lista faktur. Sposób wyszukania faktury/rachunku przez funkcję Wyszukiwania został opisany tutaj.
Po odnalezieniu właściwej faktury/rachunku Użytkownik wybiera jej numer.


 

Na dole formularza wystawionej faktury lub rachunku dostępna będzie ikona Przypomnienia. Jej wybranie powoduje wyświetlenie listy przypomnień stworzonej dla danego dokumentu sprzedaży.

Dwa wyżej opisane sposoby odnalezienia stworzonych przypomnień wymagają znajomości danych faktury (rachunku), dla której przypomnienie zostało stworzone np. jej numeru czy kontrahenta.

Wyszukiwanie z poziomu zakładki Noty odsetkowe
W serwisie dostępne jest również wyszukiwanie stworzonych przypomnień – nie dla poszczególnej faktury, ale jako listy.
W zakładce Faktury (Rachunki) ➡ Noty odsetkowe dostępna jest wyszukiwarka przypomnień.


 

Chcąc znaleźć stworzone przypomnienie Użytkownik wybiera Typ przypomnienia oraz wskazuje termin płatności jaki był wprowadzony na dokumencie, do którego przypomnienie zostało stworzone. Na końcu wybiera opcję wyszukiwania. Możliwe jest również wyszukiwanie przypomnień wg daty jego wystawienia
Pojawi się lista przypomnień wyszukanych według wskazanych na formularzu ustawień.


 

Po wybraniu opcji wyszukiwania nazwa listy przypomnień zostanie zmieniona na zgodną z rodzajem wyszukiwanego przypomnienia.

Na liście wyszukanych przypomnień możliwe jest:

 • przejście do treści wystawionego przypomnienia – poprzez wybranie daty jego wystawienia,
 • przejście do treści wystawionej faktury (rachunku) – poprzez wybranie jej numeru,
 • wprowadzenie wpłaty do dokumentu oraz wystawienie nowego przypomnienia.

Na liście wyszukanych przypomnień w kolumnie Operacje dostępne są dwie ikony – Płatność oraz Windykacja.


 

Wybór ikony Płatność powoduje wyświetlenie okna wprowadzania zapłaty za przychód. Jeśli dokument sprzedaży został wystawiony w walucie wprowadzenie wpłaty wymaga przejścia do listy dokumentów, czyli do zakładki Faktury ➡ Lista faktur, a w przypadku nievatowca zakładki Rachunki ➡ Lista rachunków i faktur.


 

Wybór na powyższym komunikacie ikony anuluj lub zatwierdź powoduje zamknięcie okna wprowadzania wpłaty. Wybór zaznaczonego na powyższym obrazie linka powoduje przeniesienie do listy wystawionych dokumentów.
Z kolei wybór ikony Windykacja powoduje wyświetlenie okna tworzenia nowego przypomnienia.

Wyszukane przez serwis przypomnienia Użytkownik może posortować – według daty wystawienia przypomnienia, a także według kontrahenta. Domyślnie dane sortowane są według daty wystawienia przypomnienia.

Dodatkowo pod listą wyszukanych przypomnień dostępne są dwa przyciski: wydrukuj tylko zaznaczone oraz wydrukuj aktualną stronę. W przypadku kiedy lista jest dłuższa i nie są w niej widoczne wszystkie wyszukane przypomnienia dodatkowo widoczny jest opcja wydrukuj pełną listę.


 

Wszystkie wskazane wyżej ikony powodują wydrukowanie w postaci pliku pdf listy przypomnień. Lista ta będzie zawierała dane takie jak:

 • data przypomnienia,
 • wskazanie kontrahenta,
 • termin płatności,
 • numer i wartość wystawionego dokumentu,
 • kwota pozostała do zapłaty.

Wybranie opcji wydrukuj pełną listę spowoduje wydrukowanie listy z wszystkimi znalezionymi dokumentami, a nie tylko dokumentami widocznymi na stronie. W celu ograniczenia wydruku tylko do listy dokumentów widoczny na stronie należy wybrać ikonę wydrukuj aktualną listę. W przypadku kiedy Użytkownik chce wydrukować listę z wybranymi dokumentami – oznacza je checkboxem (po lewej stronie obok numeru przypomnienia), a następnie wybiera ikonę wydrukuj tylko zaznaczone.

 

Autor: Katarzyna Kisiel – ifirma.pl

Czy ten artykuł był pomocny?

Powiązane artykuły