Wydatki poniesione przed rozpoczęciem działalności- VAT

w Koszty działalności

Często przedsiębiorcy przed założeniem działalności gospodarczej ponoszą wydatki związane z jej uruchomieniem.

Poniżej przedstawione zostaną zasady rozliczania podatku VAT z faktur wystawionych przed rozpoczęciem działalności.

Aby odliczyć podatek VAT z faktur wystawionych przed rozpoczęciem działalności trzeba spełnić 4 poniższe warunki:

  1. Przedsiębiorca – nabywca musi być podatnikiem VAT.
  2. Dokonane zakupy muszą mieć związek z wykonywaniem czynności opodatkowanych.
  3. Dokument zakupu- faktura musi spełniać wymogi formalne, a więc musi zawierać między innymi: imię i nazwisko właściciela firmy, adres oraz NIP nabywcy.
  4. Należy zmieścić się w terminie, w którym przysługuje prawo do odliczenia VAT. Jest to okres, w którym otrzymano fakturę VAT lub jeden z dwóch kolejnych okresów rozliczeniowych w przypadku podatników rozliczający się kwartalnie lub trzech kolejnych okresów rozliczeniowych w przypadku podatników rozliczający się miesięcznie. Mówi o tym art. 86 ust. 11 ustawy o podatku od towarów i usług.


W przypadku nowych przedsiębiorców, którzy rejestrują się jako podatnicy VAT czynni będzie to miesiąc otrzymania faktury lub jeden z trzech kolejnych miesięcy (nie ma możliwości rozliczania kwartalnego).

Warto tu poruszyć temat ustawowego terminu na odliczenie podatku VAT.
Niektórzy przedsiębiorcy wiele miesięcy przed rozpoczęciem działalności opodatkowanej ponoszą wydatki z nią związane.

Organy podatkowe akceptują w tej sytuacji następujące rozwiązanie. Podatnik składa VAT-R z datą rejestracji w okresie, w którym chce skorzystać z odliczenia podatku VAT z faktur kosztowych otrzymanych przed rozpoczęciem działalności. Powoduje to oczywiście konieczność złożenia deklaracji VAT-7 oraz plików JPK_VAT (a od rozliczenia za 10/2020 pliku JPK_V7M lub JPK_V7K) za wcześniejsze okresy.

Potwierdza to interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 19 marca 2013 r.

 
Przykład 1.
Przedsiębiorca ponosi pierwsze wydatki związane z przyszłą działalnością opodatkowaną w styczniu 2021 r., działalność zakłada dopiero we wrześniu 2021 r.
Aby przedsiębiorca mógł rozliczyć podatek VAT z faktur styczniowych powinien złożyć w US VAT-R z datą rejestracji styczniową. Wówczas składa pierwszy plik JPKV7 za styczeń 2021 r.
 

Wskazane regulacje wynikają z interpretacji indywidualnych. Dlatego przedsiębiorca każdorazowo powinien sposób postępowania konsultować ze swoim US lub w razie wątpliwości wystąpić o własną interpretację.

 
Poniżej ścieżka służąca do rozliczenia podatku VAT na podstawie otrzymanej faktury.

Najpierw należy ustawić w lewym górnym rogu miesiąc księgowy, w którym pozycja ma być ujęta w ewidencji VAT.

Należy wybrać zakładkę Ewidencje ➡ Ewidencja Zakupów VAT ➡ +dodaj pozycję ewidencji zakupów vat.

 

 
Po wybraniu tej opcji pojawi się poniższy formularz obowiązujący dla wpisów dodanych do 09/2020 włącznie.

  

Trzeba uzupełnić nazwę wydatku, numer faktury oraz sprzedawcę.
Checkbox zakup środka trwałego – zaznacza się tylko w przypadku, gdy zakup dotyczy właśnie środka trwałego.

Następnie po prawej stronie pojawia się pole Miesiąc księgowania z informacją, iż zakup zostanie wykazany w ewidencji oraz deklaracjach w aktualnie ustawionym miesiącu księgowym.

W polu Data wystawienia – rzeczywista data wystawienia faktury, a w polu Data wpływu – tu trzeba wpisać datę, w której ma zostać rozliczony podatek VAT.

Niżej w odpowiedniej tabeli przepisuje się kwoty z faktury przy odpowiedniej stawce podatku VAT.

 

 

Jeżeli sprzedaż będzie służyła działalności opodatkowanej VAT, to wówczas dokonujemy wpisu w części Zakup służący wyłącznie sprzedaży opodatkowanej – pierwsza tabela. Natomiast jeśli zakup służy sprzedaży mieszanej (opodatkowanej i zwolnionej), rozliczanej zgodnie z ustalonym ze swoim US wskaźnikiem VAT, to wpis należy uzupełnić w części Zakup służący sprzedaży opodatkowanej, zwolnionej od podatku lub czynnościom nie wymienionym w art. 2 Ustawy o VAT – druga tabela.

Temat wskaźnika VAT omówiony jest tutaj.
Formularz trzeba zatwierdzić.

W sytuacji kiedy odliczenie podatku VAT następowałby w październiku 2020 lub później górna część formularza dodawania wpisu do ewidencji zakupów VAT wyglądałaby następująco.


 

W polu Rodzaj wpisu należy zostawić domyślnie zaznaczony (standardowy).
W dostępnej na dole formularza części Oznaczenia JPK nic nie zaznaczamy.

Przykład 2.
Przedsiębiorca zakupił towary handlowe na fakturę w październiku 2020 r. Rozpoczął działalność w listopadzie 2020 i również w listopadzie zarejestrował się jako vatowiec.
Przedsiębiorca odlicza podatek VAT poprzez dodanie wpisu do ewidencji zakupów VAT w listopadzie.

 

 

Towary handlowe zostaną wprowadzone do KPiR na podstawie spisu z natury.

 

Autor: Monika Kobylak – ifirma.pl

Czy ten artykuł był pomocny?

Powiązane artykuły